SEVGİLİLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN ♥

Resim Kodu: BR – 001.004

K?saca Sevgililer gününüzü kutlamak istedim =) Bugün e?lenin, huzur yap?n, sevdi?inize bol vakit ay?r?n, yani normal bir günde yapman?z gerekenlerin ayn?s? =))

Zeynep

SEVGİLİLER GÜNÜ KURABİYELERİ / VALENTINE’S DAY COOKIES

Resim Kodu: BR – 000.990

Yeni haz?rlad???m Sevgililer Günü kurabiyeleri iki farkl? tarzdan olu?uyor, birinci tarz klasik ve e?lenceli, ikincisi ise sevgilinize “neden onu sevdi?inizi” anlatan kurabiyeler : )

Neredeyse tüm modeller cupcake’e uygulanabilir, yani ben kurabiye de?il de cupcake istiyorum nerseniz, hay hay : )

14 ?ubat’a az kald?, belki az da olsa hediye seçmenize yard?m?m dokunur : )

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.989

KİŞİYE ÖZEL YIL DÖNÜMÜ HEDİYESİ

Resim Kodu: BR – 000.942

Bu aralar ?u cümle beni o kadar iyi anlat?yor ki, burada da yazmazsam içimde kal?r “yeni y?ldan sonra yap?lmak üzere ötelediklerimi bir liste yapsam, buradan eve yol olur” : ) Güzel ama de?il mi? : )

Çok yap?lacak ?ey var, hepsini bir an evvel yapmak için kalbim p?r p?r at?yor, vucüt ve ak?lsa “a??r ol” diyor, bana s?n?rlar?n? hat?rlat?yor. Farketmez, sonuçta hepsi birbiriyle anla??p ortayolu buluyor, ne de olsa ayn? bünyedeler, ama ben yine sab?rs?z :)

Bu aralar az foto?raf yüklüyor olabilirim, ama inan?n foto?raflar? çekip haz?rlamaya enerjim yok, sipari?ler paketlenip giderken alt dudak d??ar? bükülüyor, biliyor ki sizlerle payla??lamayacak o yeni modeller.

2011 yap?lacaklar aras?na “Mutlu Dükkan’a çok s?k foto?raf yüklenecek” sat?r? eklendi bile.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.941

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Resim Kodu: BR – 000.898

Sevgili Asl?’n?n Mehmet için haz?rlatt??? do?um günü kurabiyesi. ?nce elenmi?, s?k dokunmu? bir tasar?m : )

Zeynep

Ps. Merak edip s?kl?kla soranlar için, modellemede , kalpler hariç, hiçbir kal?p, transfer vb. yard?mc? kullan?lmad?, tamamen elle ?ekillendirilmi?tir.

Resim Kodu: BR – 000.897

Resim Kodu: BR – 000.896

Resim Kodu: BR – 000.895

Resim Kodu: BR – 000.894

YURTDIŞINA HEDİYE SİPARİŞİ

Resim Kodu: BR – 000.891

Sevgili Nesli taraf?ndan sipari? edilen ve Cannes’a kadar giden bu iki kurabiyeden ilki Nesli’nin kuzeni Ozan’?n do?um gününe haz?rland?, di?eri ise Sema Han?m ve Yalç?n Bey’in 37. evlilik y?ldönümleri için s?k?ca paketlendi =)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.890

BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ HEDİYESİ CUPCAKE’LER

Resim Kodu: BR – 000.884

?yi haftalar ! Pazartesi tatilse ve özellikle do?um gününse ertesi gün rutine geri dönmek gerçekten h?rpalay?c? oluyor :) Bu yüzden ar?ivden ne?eli bir yay?nla ba?layal?m istedim. Sevgili Melis’in birinci y?l kutlamas? için akl?na gelen detaylardan olu?an cupcake seti…

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.883

 

Resim Kodu: BR – 000.882