BABALAR GÜNÜ KURABİYESİ

Resim Kodu: BR – 001.120

Babalar Günü için Samsun’a Dilara Han?m’a giden kurabiye. ?rem babas?n?n i? yerinde yedi?i eti unutamad??? için, sürekli “baba, i?, et” diye tekrarl?yormu? =)

Kendi babama maalesef kurabiyelerimden hiç yedirememi? olmam?n buruklu?u ile birlikte, her?eyi geri plandan takip edip, hep bize arka ç?kan, annelere k?yasla çocuklar?n?n sevgisini daha bir içlerinde ya?ayan tatl? babalar?m?z?n geçmi? babalar gününü kutluyorum.

Zeynep

BABALAR GÜNÜ KURABİYE KAMPANYASI

Resim Kodu: BR – 001.116

Babalar gününde baban?za gerçek gömlek almaktan s?k?ld?ysan?z yenilebilir gömlek almaya ne dersiniz ? : ))

Ancak kampanyay? kaç?rmamak için elinizi çabuk tutman?z gerekiyor. Gömlek ?eklindeki büyük boy kurabiye (15*25cm)  kampanyas?n?n detaylar? için Mutlu Dükkan Facebook sayfas?na u?raman?z ( t?klay?n?z ) veya benimle irtibata geçmeniz yeterli: info@mutludukkan.com

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.115

ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI CUPCAKE’LERİ

Resim Kodu: BR – 001.088

Sevgili Meral Han?m’?n kalabal?k ailesi için haz?rlad???m anneler günü cupcake’lerinin figürlerini çal??mak tam? tam?na bir günümü ald? =) Sonlarda esnemiyordum desem yalan olur  =) Gerçekten çok keyif ald?m, detaylarda kaybolmamak için önümdeki uzun listeye konsantre oldum, gününün sonunda kocaman bir aile bana bak?yordu. Foto?raflarken içimden “mutlu aile tablosu” diye geçirip “gülümseyin çekiyorum” dedim =)))

Bu vesileyle haftasonu ko?u?turmas?ndan ötürü geciktirdi?im, kendi annem dahil her biri dünyalar güzeli olan tüm annelerimizin anneler gününü kutlamak istiyorum.

Hepsininin yeri ? ‘miz.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.087

Resim Kodu: BR – 001.086

BABAYA DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Resim Kodu: BR – 000.739

P?nar Han?m’?n o?lu Yaman ve kendisi ad?na e?ine haz?rlatt??? do?um günü cupcake’leri : )

Zeynep :o)

Resim Kodu: BR – 000.738

Resim Kodu: BR – 000.737

Resim Kodu: BR – 000.736

BÜYÜKBABA’YA HEDİYE

Banu Han?m ve neredeyse 3 ya??nda olan o?lu minik Sarp dedelerinin do?um günü için büyük boy kurabiye sipari? etti. Banu Han?m çöp adamlar? çok be?enmi?, çöp adamdan kendisini ve Sarp’? canland?rmam? istedi, bir de dedemizden hediye en sevilen oyunca??m?z saksafonu :o) Afiyetle yenmi? kurabiye ;)

Bu arada ilk kursumu açt?m :) Yan sütunda ufak bilgi bulabilirsiniz, acemi bir ö?retmenle e?lenceli bir kurs günü geçirmek istiyorsan?z bana mail atman?z kafi : mutludukkan@gmail.com

Sevgiler,

“Örtmen” Zeynep :P

Resim Kodu: BR – 000.634

Resim Kodu: BR – 000.633

BABAYA HEDİYE KURABİYE

Bir di?er devaml? mü?terim Suzan Han?m, bu kez babas? Çetin Bey’in do?um günü için benden cupcake istedi. Cupcake konusunda kendimi geli?tirmeyi çok istiyor ama bir türlü vakit bulam?yordum. Bu da benim için bir f?rsat oldu.

Nice nice ya?lar diliyorum Çetin Bey’e.

Sevgiler,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.497

Resim Kodu: BR – 000.496