SEBZELİ QUİCHE

Ben quiche ad? verilen tuzlu turtay? hem çok sevip hem de bir o kadar da temkinli yakla?anlardan?m. Bunun sebebi birçok yerde çok güzel gözükmelerine kar??n tadlar?n?n çok a??r olabilmesi, hamurunun kal?n ve ?slak olmas?, kremas?n?n çok kaç?r?lmas? vs vs.

Bu yüzden uzun zamand?r içimde olan kendi do?ru quiche tarifimi bulma çabalar? bu haftasonu son buldu. Daha önceki denemelerimin aksine bu seferki tam istedi?im gibiydi.

Resim Kodu: BR – 000.551

Sebzeli Quiche (Ki?) tarifi

Hamur için:

1 yumurta

250 gr un

150 gr tereya??

1 tatl? ka???? tuz

1 yemek ka???? süt

?ç malzemesi:

4 yumurta

200 gr rendelenmi? ka?ar

Diledi?iniz sebzeler ( Ben so?an, havuç, brokoli, mantar seçtim)

Dilerseniz salam veya past?rma

75 ml krema

Tuz

Karabiber

Quiche taban?n? haz?rlayal?m…

Elinizde veya hamur karma makinesinde süt hariç tuma malzemeleri iyice yo?urun, sütü ekleyin, yo?urun. Dinlenmesi için 1-2 saat buzdolab?nda hava almayacak bir kapta veya po?ette bekletin.

{ Ben quiche’imi küçük kal?plarda yapt?m, ancak anlataca??m tarif standart yakla??k 30 cm’lik çaptaki büyük bir kal?ba uygun. Dilerseniz siz de benim gibi küçük kullanabilirsiniz }

Hamurunuz dinlendikten sonra tezgaha un serperek yava?ça büyük bir merdane yard?m? ile 7 mm kal?nl???nda hamuru aç?n. Açt???n?z hamuru da??lmamas? için merdanenize yava?ça sararak margarin veya tereya?? ile iyice ya?lad???n?z tart kal?b?n?za ta??y?n. Ellerinizle kenarlardaki hamurun fazlal?klar?n? kesin hamuru iyice kö?elere yerle?tirin. Taban?n?z haz?r :)

Quiche harc?n? haz?rlayal?m…

Asl?nda harc? hamurunuz dinlenirken haz?rlaman?zda fayda var. Vakit kazanm?? olursunuz.

Bir tavada önce sert sebzeleri sotelemekle ba?lay?n, ince ince do?ranm?? havuç, parçalara ayr?lm?? brokoli, onlar k?vam?n? ald?kça, do?ranm?? mantar ve ince haz?rlanm?? so?anlar? ekleyin. Ard?ndan karabiber tuz. So?umaya b?rak?n.

Büyük bir kasede yumurtalar?n?z? tel ç?rp?c? veya çatal ile 3dk ç?rp?n, kremay?, ka?ar? ekleyin, taze çekilmi? karabiber, isterseniz tuz (ka?ar tuzlu nas?lsa). Bu kar??m?za sebzeleri de ekleyin, güzelce kar??t?r?p kal?ptaki hamurun üzerine yay?n.

Ba?lang?çta 200 derece önceden ?s?t?lm?? f?r?na koyun kal?b?n?z?, sonlara do?ru özellikle kenarlar pembele?meye ba?lay?nca 180-170 dereceye dü?ürün ki alt? iyice pi?sin.

Afiyet ;)

Zeynep

BEKLE BEKLE …

Çok sab?rs?z?m, çünkü sipari? etmi? oldu?um kurabiye malzemelerimin gelmesini bekliyorum. Bir sürü çe?it çe?it kal?p sipari? ettim, kitaplar, hamur açma taban?, süsler püsler…ama bir türlü gelmiyorlar. Onlar gelene kadar, konumuzla çok alakas? olmamas?na ra?men mecburen kek pasta börek çörek haz?rlay?p ekleyece?im bloguma. ?dare etmemiz laz?m bir süre, ilerleyen zamanlarda çömezli?ime verirsiniz :)

Alttaki tarif çok pratik, acele e?inize çocuklar?n?za sa?l?kl? ve cici ve içince patates olan bir?eyler haz?rlamak isterseniz, i?te budur:

 

Sevimli patates toplar? tarifi:

Patatesler için:

7-8 adet orta boy patates
6-7 sap taze so?an
yar?m limon suyu (ne kadar çok o kadar ek?i)
yar?m çay barda?? zeytinya??
tuz

Sos için:

3 yemek ka???? mayonez
1 küçük tek ki?ilik yo?urtlardan
Pul biber

Patatesleri ha?lay?p püre haline getiriyorsunuz, püreye halen ?l?kken limon suyunu, zeytinya??n? ve tuzu ekleyip yedirene kadar kar??t?r?yoruz. Bu arada bilirsiniz patatesler aras?nda k?vam farkl?l?klar? olabilir, bu yüzden siz yine de zeytinya?? ve limonu kendi a??z tad?n?za göre ayarlay?n. Sadece top haline getirebilmeniz için fazla c?v?k bir kar???m olmas?n.

Sonra so?anlar?n sadece ye?il k?s?mlar?n? incecik halkalar halinde do?uyoruz ve püreye kat?yoruz. Elimizde patatesi ka??kla alarak toplar haline getiriyoruz. Benim toplar?m 3-4 cm çap?ndayd?, siz arzunuza göre ölçülendirin. Toplar? yan yana taba??n?za dizin.

Üzerine de mayonez ve yo?urdu pütür kalmayacak ?ekilde beraberce ç?rp?p sosu haz?rlay?n. Ka??k yard?m?yla toplar?n üzerine döküp pul biber ile süsleyin.

Afiyet olsun…

BİRİSİ ÇİLEKLİ TART MI DEDİ YOKSA?

Cumartesi günü bizim evde yap?lanlar? anlatmak amma uzun sürecek bir i?mi?. Yaz yaz bitmiyor, dü?ünüyorum ben bunlar? nas?l ayn? günde yapm???m diye.

Öncelikle ?una aç?kl?k getirelim, ben bir tart delisiyim, Fransa’ya gitti?imde en büyük zevkim mahalle aras? herhangi bir pastanede bile muazzam lezzetli yapmay? ba?ard?klar? çilekli tartlardan yemek. Bu yüzden en büyük hedeflerimden biri de onlar gibi bir tat yakalayabilmek, çünkü ?stanbul’da pek çok yerde kendimce lezzet testleri yapm?? olmama ra?men, kan?mca hiçbir yerde Fransa’daki lezzeti yakalayam?yorlar. Evet evet bence de çok üzücü.

Herneyse, gelelim benim tarifimin faydalar?na, bir kere has ve has bir frans?z tarifinden esinlenerek yerli sisteme ve malzemelere uyarlanm??, ayr?ca denenmi? ve onanm??t?r. Lezzet olarak harika, görüntü de fena say?lmaz. Benim gibi turta delisiyseniz bence yap?n, deneyin ve görün. Tek tavsiyem bütün ad?mlara uyman?z, sonra bana gelip neden yumu?ak oldu, neden kesemedim, neden da??ld? demeyin :) Ama merak etmeyin sorular?n?z için her zaman buraday?m. ?imdiden kolay gelsin ve afiyet olsun.

 

Çilekli Tart tarifi:

Badem kremas? için:

140 gr tereya?? (oda s?cakl???nda)
140 gr toz ?eker
2 yumurta
140 gr toz halinde badem
1 paket ?ekerli vanilin
15 gr arzu ederseniz Rom veya benim yapt???m gibi Rom esans?

Pasta kremas? için:

4 yumurta
105 gr pudra ?eker
Yar?m paket ?ekerli vanilin
50 gr un
500 gr süt
15 gr arzu ederseniz Rom veya benim yapt???m gibi Rom esans?

Hamur için:

250 gr un
0,5 gr yani bir çimdik tuz
150 gr tereya??
100 gr toz ?eker
1 paket ?ekerli vanilin
1 yumurta

Üzeri için:

0,5 kg çilek
Yar?m paket çilekli jöle

Pasta kremas?n? haz?rlayal?m…

Büyük bir kaseye, yumurta ve ?ekeri koyup hafif köpürene kadar ç?rp?n. ?çine süt, vanilya ve unu da ekleyip homojen bir kar???m elde edene kadar ç?rp?n. Hepsini taban? yap??mayan bir kaba aktar?p orta ate?te kar??t?rarak pi?irin. Koyula??nca ate?ten al?n. Tüm üst yüzeyine tabaka olu?mamas? için ?effaf folyoyu kreman?n üzerine de?ecek ?ekilde kapat?p buzdolab?nda so?utun.

Badem kremas?n? haz?rlayal?m…

Yumu?ak ya?? küçük küpler haline getirin, büyük bir kaba koyun, ?ekeri ekleyin. Mikser ile krem k?vam?na gelene kadar ikisini ç?rp?n. Yumurtalardan birini ekleyip 60 saniye daha ç?rp?n. ?kinci yumurtay? ekleyip yine 60 saniye ç?rp?n. Vanilya, Rom ve badem tozunu da ekleyerek hepsini kar??t?rmaya devam edin. Kullan?m s?ras? gelene kadar buzdolab?nda üzeri folyolu ?ekilde saklay?n.

Hamuru haz?rlayal?m…

Un ile beraber tuzu pütür kalmamas? için süzgeçten geçirin. Tezgahta ortas?na un kalmayacak ?ekilde bo?luk b?rak?p yumu?am?? ya?? yerle?tirin, üzerine ?ekeri ve vanilyay? serpin. Unu ellemeden ya?? ve üzerine koydu?unuz malzemeleri yo?urun. Yo?un ve sert bir kal?p elde edeceksiniz. Bu ya? hamurunun yan?na yumurtay? ekleyin ve yo?urun. Bu sefer yumu?ak/c?v?k bir hamur olacak. ?imdi art?k unu da yanlardan alarak hamura unu yedirmeye ba?layabiliriz. Hamuru bütünle?tirirken tezgaha do?ru bast?r?n, ittirin ve düzle?tirin. Sürekli yo?urmay?n çünkü hamurun esnek hale gelmesini istemiyoruz.
Hamurunuz s?k? ve da??lmayan bir hale gelene kadar bu i?lemi yap?n. Folyoya sar?p hamurunuzu 30 dk buzdolab?nda dinlendirin.

Hamuru açal?m…

Hamuru bolcana unla kaplanm?? bir tezgahta ileri geri merdane hareketleri ile yakla??k yar?m santimetre kal?nl???nda aç?n. Bu a?amada;
Hamurunuz yap???yorsa, çal??t???n?z zemin kirli olabilir.
Hamurunuz da??l?yorsa, fazla un eklemi?sinizdir.

Turta kal?b?n?z? tereya?? parças? ile iyice ya?lay?p, açt???n?z hamuru merdane yard?m?ya kal?ba ta??y?n ve yerle?tirin. Kenarlar?ndaki fazla hamurlar? temizledikten sonra, parmaklar?n?zla yuvarlay?n, güzelce ?ekil verin. Hamurun üzerine çatall?n ucuyla delikler aç?n.

Hamurun üzerine buzdolab?nda bekletmekte oldu?unuz badem tozunu da bir kat halinde ka??k veya spatula ile sürüp. Kal?b?n?z? f?r?nda 170-180 derecede yakla??k 30 dakika pi?irin. Badem katman?n?n k?t?r ve pembele?mi? gözükmesi gerekiyor.

F?r?ndan ç?kard???n?z kal?b?n iyice so?umas?n? bekleyin, böylece hamurun, üzerine sürece?iniz pasta kremas?n?n veya çileklerin nemini emmesine engel olmu? olacaks?n?z. So?uma i?leminden sonra, pasta kremas?n? sürün ve dört parçaya böldü?ünüz çilekleri çevreden ortaya do?ru küçülen halkalar halinde dizin.

Di?er yandan yar?m paket çilekli jöleyi paketin üzerinde yazan talimatlara uygun haz?rlay?n, tezgahta hafif so?umas?n? bekleyin. Yava? yava? koyula?acakt?r, böylece yine hamura zarar vermemi? olacaks?n?z. Kat?la?maya ba?layan jöleyi çilekli bölgeye yay?n, ve taa taaaaaaaaa, harika bir çilekli tart :)

E?er çilek yoksa, evinizdeki herhangi bir meyva veya birçok meyve çe?idi ile de tart? haz?rlayabilirsiniz. Rengin uyumlu olmas? aç?s?ndan da Dr.Oetker’in satt??? Tart Jölesi veya muzlu jöle kullanabilirsiniz.

Biliyorum biraz me?akatli, ama inan?n sonunda olu?an görüntüyü seyretmek büyük keyif, tart?n kendisini yemekse tam bir ziyafet oluyor.

CHEESECAKE YAPTIK, YEDİK BİTTİ :)

Haftasonu gelen misafirlerim için iki tane özel tatl?mdan da yapt?m, birincisi cheesecake, ikincisi çilekli turta, anlatmaya ilkinden ba?l?yorum.

Biz ailecek yakla??k 2 y?l Ürdün’de ya?ad?k. Bu ufac?k ülke ?ngiliz sömürgesinde uzun seneler geçirdi?i için ?ngiliz kültürüne ait çe?itli kal?nt?lar ta??makta. Bunun örneklerinden biri de cheesecakeleri. Amman ?ehrinin neredeyse tüm küçüklü büyüklü pastanelerinde cheesecake sat?l?rd?, dolay?s?yla bu pasta ile tan??mam 90’l? y?llara dayan?r. Annem o zamanlar Amman’da ya?ayan arkada?lar?ndan bu pastan?n orijinal tarifini alm??, ve ben de halen bunu evimde yapmaya devam ediyorum.

 

Asl?nda cheesecake yapmak oldukça kolay, ama bunu yapmak için bolcana vaktiniz bir de biraz hassas davranman?z gerekiyor.

Cheesecake tarifi:

 Taban? için:

1,5 paket Eti Petibör bisküvi
75 gr oda s?cakl???nda yumu?am?? tereya??
1 çay ka???? tarç?n

Kremas? için:

4 yumurta
1 küçük tek ki?ilik yo?urtlardan
1 paket krema
1,5 kutu labne (light olmas?n)
yar?m su barda?? ?eker
yar?m limon suyu
tam bir limonun kabuklar?n?n rendesi

Sosu için:

2 su barda?? dondurulmu? frambuaz
yar?m su barda?? ?eker
1/4 paket çilekli jöle

Cheesecake taban?n? haz?rlamak için pötibörleri büyük parça kalmayana kadar rondodan geçirin, bisküviler mümkün oldu?unca toz halini als?n. Bunun içine yumu?am?? tereya??n? ve tarç?n? da ekleyip elinizle bisküviler iyice tereya??n? içine çekene kadar m?nc?klay?n {bu kelime korkunç ama ?artlar bunu gerektiriyor:) }. Ard?ndan kelepçeli bir tart kal?b?n?n?n düz taban?n? yerle?tirerek, kal?ba bu kar???m? dökün. Bu kal?plar art?k Pa?abahçe veya Carrefour gibi yerlerde dahi sat?l?yor, bulman?z çok kolay. Arzu ederseniz, kal?b?n?z eskimesin diye, kelepçeyi kapatmadan önce tabana folyo yerle?tirerek kullanabilirsiniz.

 Kal?ba döktü?ünüz tozumsu kar???m? taban? düz bir tür kase veya bardakla s?k??t?r?p kenarlara da ç?k?nt? yap?n. Zeminin ve kenarlar?n iyice düz ve s?k??m?? oldu?undan emin olun. Bu ?ekilde kab?n?z? 150 derece ?s?da üzeri k?zar?ncaya kadar f?r?nda tutun. Ç?kard?ktan sonra so?umaya b?rak?n.

Bu arada bir kar??t?rma kab?nda, yumurta ve ?ekeri iyice köpürünceye kadar 3-5 dk ç?rp?n, içine di?er tüm malzemeleri de kat?p homojen bir kar???m oluncaya kadar ç?rpmaya devam edin. Kar???mda pütür kalmamas? gerekiyor. Kaptaki tüm malzemeyi yava?ça so?umu? taban?n?za dökün. Dikkatli ?ekilde f?r?na yerle?tirin, yine 150-160 derecede 40 dakika veya biraz daha fazla üzeri hafif pembele?inceye kadar pi?irin. Pi?ti?ini aynen kek gibi kürdan bat?rarak da anlayabilirsiniz. F?r?ndan ç?kart?p iyice so?uyana kadar dinlendirin

Kekiniz dinlenirken, frambuazlar?n?z? rondoda çözülmelerini beklemeden parçalay?n, jöle paketinizin 1/4’ünü pakette yazan talimatlara uygun haz?rlay?n, frambuazlara ekleyin, ?ekeri de kat?p ocakta kar??t?rarak hafif koyula?ana kadar pi?irin. Ara ara kar??t?rarak so?umas?n? bekleyin. ?yice so?umu? olan cheesecake’in üzerine so?umu? olan frambuaz kar???m?n? dökün ve buzdolab?na yerle?tirin. Ve i?te mucizevi, harika, lezzetli mi lezzetli, pastanelerdekinden hafif cheesecake’iniz haz?r :))

 

Afiyet olsun :)

MERHABA DÜKKANIM

Merhabalar, blog dünyas?na yeni kat?lan birisi olarak cok heyecanl?y?m. Öncelikle ?unu belirtmem gerekir ki kendimi çok geç kalm?? hissediyorum. Dünyan?n dört bir yan?ndan milyonlarca insan kendilerini, hayatlar?n?, zevklerini ve hobilerini bu zevkli yolla anlatiyorken, ben daha çok yeniyim. Ama eminim bu benim umudumu k?rmayacak :)

Hakk?mda k?sm?nda yazd??? gibi, çok merakl? bir insan?m, bu blogu kurmaktaki amac?m, yeni ad?m att???m kurabiye dünyam? anlatmak, yapt?klar?m? payla?mak. K?sa ama çok yönlü ufak bir kurabiye kursuna kat?ld?ktan sonra, bu konuda kendimi geli?tirmeye karar verdim. Gençli?imden beri haz?rlamaya ve pi?irmeye bay?ld???m tatl?lar? ve yeni projelerimi sizinle payla??p, kendimi geli?tirme sürecinde mümkün oldu?unca her?eyi yaz?ya dökece?im.

Kat?ld???m kurabiye kursu sabah saat 10.00’da ba?lay?p yakla??k 17:00’de bitti. Bu kadar k?sa sürede ?eker hamuru ile süslenen kurabiyeler hakk?nda bu kadar çok ?ey ö?rendi?ime inanamad?m. Biraz göz ve el zevkiniz varsa neler neler yaratabilece?inize inanamazs?n?z. O gün bu gündür kurabiye ile yat?p kurabiye ile kalk?yorum. Bu konuda uzmanla?m?? ki?ilerin bloglar?n? okurken de ayn? hisleri görüyorum, bu gerçekten tan?mlamas? zor bir keyif. Dü?ünebiliyor musunuz, çocukken annelerimizin bize minik hayvanc?klar yapal?m diye verdikleri oyun hamuruna benzeyen bir hamurla harika lezzetler yarat?yorsunuz. Bundan daha güzel ne olabilir? :)

Yeni yeni kendimi geli?tiriyorken, ve çal???yor olmam sebebiyle buna az zaman ay?rabiliyorken, haftasonu a??rlad???m 17 ki?ilik misafir gurubu kendimi s?namam için büyük bir f?rsatt?. Herkese özel kurabiyeler yaratmaya karar verdim ve ?eker hamuruna ek olarak internetten ara?t?rd???m royal icing tarifleri ile her bir kurabiyeye isim yazd?m. Tabii ki çok yoruldum, ama emin olun hepsini bitirdikten sonra onlar? oturup seyretmek tüm yorgunlu?umu üzerimden atmam? sa?lad?.

 

?sim yazd???m kurabiyerin yan? s?ra, 17 ki?iyi tatmin etmesi için ayr?ca yine ayn? renklerden, beyaz ve pembe kombinaysonu ile ortas? ?eker hamurlu daha sade kuarbiyeler haz?rlad?m. Her bir kurabiyeyi tamamlad?ktan sonra daha da h?zland???m? ve uzmanla?t???m? hissettim.

 

Bu kurabiyeleri özellikle davete kat?lamayan ve evde anneannelere bir süreli?ine b?rak?lm?? çocuklara götürülmek üzere yapt?m. Nitekim çay saatinin bitiminde bir tane bile kalmam??t? :) Anneler çocuklar?n?n neler isteyebilece?ini hemen farkediyorlar :)

Kurabiye Tarifi:

1 yumurta (oda s?cakl???nda)
125 gr pudra ?ekeri
3 buçuk bardak un
250 gr tereya?? (oda s?cakl???nda)
1 tatl? ka???? ?ekerli vanilya
1 çay barda?? m?s?r ni?astas?

Öncelik s?ras? olmaks?z?n, tümünü güzelce kar?p, unu gerekirse sonunda biraz b?rak?n. Hamurun sertlik durumuna göre son kalan unu ekleyerek haz?rlay?n. Hamurun k?vam? çok önemli, bitti?inde iki parma??n?zla s?k?n, yap??kan olmamas? gerekiyor. Hamuru vaktiniz varsa buzdolab?nda 1 saat dinlendirin, yoksa 15 dakika da sorun olmayacakt?r. Akl?n?zda bulunsun, bu hamur dolapta üzeri ?effaf folyo kapl? 2-3 gün bekletilebiliyor. Ç?kard???n?zda ta? kesilmi? olsa da, elinizde yo?urunca tereya?? hemen hamurun yeniden k?vama gelip yumu?amas?n? sa?l?yor. Yani benim gibi ne olmu? bu hamura deyip ?ok geçirmenize gerek yok :)

Bu kadar anlatt?ktan sonra, hamuru önceden ?s?t?lm?? f?r?nda 17o derecede 15 dakika civar?nda üzeri çok hafif pembele?inceye kadar pi?irmeniz gerekti?ini de söylemeliyim :) Ç?k?nca so?umas?n? bekleyip ?eker hamuru ile süslemeniz kafi. Bir ba?ka gün sizlere süslemenin püf noktalar?n? da yazaca??m.

Son olarak royal icing tarifi:

1 adet yumurta ak?
120 gr pudra ?ekeri
2-3 damla limon

Hepsini h?zl? mikserde uzunca süre ç?rp?n, sonunda olu?an kar???mdan ka??kla al?p damlatt???n?zda kaptaki geni? kütlenin damlay? içinde hemen almamas? gerekiyor. E?er tüple yazd???n?z yaz?lar da??l?yorsa anlay?n ki daha ç?rpman?z laz?m.