BEKARLIĞA VEDA HEDİYESİ

Resim Kodu: BR – 001.131

Bu kavanozlar?n hikayesini anlatm?? m?yd?m size?

Benim babam THY’de yurtd??? merkez ofislerinde müdürlük yapt? y?llarca, o yüzden ben yakla??k 10 okul (belki daha fazla) ve 5-6 ülke de?i?tirdim e?itim hayat?m boyunca. Babam sayesinde pek çok büyük otele girip ç?kt?m çocukken, bu kavanozlar da 80’li y?llarda  bu otellerden toplay?p eve götürmeye bay?ld???m reçel kavanozlar?yd? o zamanlar. ?ster inan?n ister inanmay?n, o zamandan beri akl?mdad?r “ben bu kavanozlar? bir gün kullanaca??m” diye, belki de o yüzden bu kadar severek haz?rl?yorum onlar?, bu kadar severek tasarl?yorum kapaklar?n?.

Her?ey bir yana en sevdi?im yönleri de her amaca hizmet etmeleri, içlerine k?na, jelibon, anne reçeli, bal, truffle, kurabiye, badem ?ekeri akl?n?za ne gelirse s??ar =) Uzun zamand?r kavanoz postu payla?m?yorum, zira önceden yay?nlad???m modellere çok yak?n oldu?u için haz?rlad?klar?m tekrar olmas?n? istemiyorum. Ama Senan Han?m bekarl??a veda partisinde kullan?nca kavanozlar?, bir de renkler fu?ya ve siyah olunca, eksik kalmamal? dedim : )

Zeynep

BEKARLIĞA VEDA CUPCAKE’LERİ

Resim Kodu: BR – 001.091

Bir süredir yine yoktum ortal?kta, hep söylüyorum ben san?r?m yaramaz, gezenti bir kurabiyeciyim =) Ama bu sefer geçerli mazeretim var, evlilik y?ldönümümüzdü, zira art?k bizim beyi sana cupcake, kurabiye yapay?m gibi hediyelerle kand?ram?yorum : ))) Neden acaba? : )

Konumuza dönelim, çok tatl? birisi ile tan??t?m, Gül, kendisi evleniyor bu haftasonu, ona harika ciciler yapaca??z, ama ondan önce Gül’e eski i?yerinden arkada?lar?n?n hediye etti?i bekarl??a veda cupcake’lerini payla??yorum.

?yi haftalar !

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.090

Resim Kodu: BR – 001.089

KOKOŞ VE SEXY DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ =)

Resim Kodu: BR – 000.838

Hande Han?m’?n arkada??n?n do?um gününe haz?rlatt??? biraz sexy biraz da koko? cupcake’ler. Frans?zca’m? peki?tirmeme de yard?mc? oldu : )

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.837

Resim Kodu: BR – 000.836

Resim Kodu: BR – 000.835

SEXY DOĞUM GÜNÜ CUPCAKE’LERİ

Resim Kodu: BR – 000.722

Ba?l??? nas?l atsam bilemedim, ellerim birbirine doland?, türkçe mi ingilizce mi? Ama türkçe yaz?nca böyle çok kötü bir?ey yapm???m gibi, ceza alacakm???m gibi hissettim. ?ngilizce vicdan?m? rahatlatt? san?r?m :P Amma abartt?m de?il mi? Topu topu 2 gö?üs, bir çift popolu cupcake yapt?m ?ansl? bir bey için : ))))

Uzun zamand?r birileri benden böyle bir?eyler istese de yapsam diye bekliyordum, ?ansl?y?m sonunda oldu; Tu?çe Han?m istedi sevgilisi için bu komik cupcake’leri…Yaparken kendimden korktum, daha da ç?lg?nlar?n? yapma potansiyelim oldu?unu farkettim. Endi?e verici  : )))

Böylece yeni bir tema yarat?lm?? oldu…Sexy Hediye Temas?…Fikirlerin aras?nda göremedim, eheheh…

Zeynep ; )

Resim Kodu: BR – 000.721

Resim Kodu: BR – 000.720

Resim Kodu: BR – 000.719

Resim Kodu: BR – 000.718

Resim Kodu: BR – 000.717

KİŞİYE ÖZEL BABY SHOWER VE NİKAH ŞEKERLERİ

Resim Kodu: BR – 000.687

Uzun zamand?r dü?ünüyorum ?eker hamuruyla ba?ka neler yap?labilir diye. Dü?ün dü?ün, derken bir süre önce akl?ma bir fikir geldi, ama emin olamad?m olur mu olmaz m?? Denedim, oldu :) Mutlu Dükkan’?n kafas?nda yanan ampul i?e yarad? ve bugün sizlere yeni, yepyeni bir ürün lanse ediyor. Hatta ve hatta daha önce hiçbir yerli / yabanc? sitede, blogda görülmemi? tamamen taraf?mca yarat?lm?? bir ürün…

Sunumu ise en sevdi?im malzeme olan cam ile yapmak istedim. Cam ve güzel etiketler…

Bu rengarenk kalplerin içinde tuzsuz badem bulunuyor. En büyük endi?em olan tad? ve lezzeti, çevremdekileri kobay olarak kullanmam sonucu test edildi onayland? :)

Bu minik ki?isel hediyeler, ki?iselle?tirilmi? etiketleri ile nikah ?ekeri, di? bu?day? hediyesi, baby shower hediyesi, do?um hediyesi, mevlüt ?ekeri gibi akl?n?za gelebilecek her alanda de?erlendirilmek üzere tasarland?.

?ekerlerin üzerine bir adet harf bask?s? yap?labiliyor, her kavanozda iki adet ?eker bulunuyor, renkler ise sizin hayal gücünüze kalm??.

Detayl? bilgi için irtibat adresimiz; info@mutludukkan.com

Zeynep

P.S : Arzu edilirse kavanoz kapa?? alt?n rengi olarak kullan?labiliyor.

Resim Kodu: BR – 000.686

Resim Kodu: BR – 000.685

Resim Kodu: BR – 000.684

Resim Kodu: BR – 000.683

Resim Kodu: BR – 000.682

BEKARLIĞA VEDA KURABİYELERİ

Bilge Han?m önderli?inde k?zlar ekibi yak?nda evlenecek olan Burçin Han?m’?n bekarl??a veda kutlamas? için alttaki kurabiyeleri seçti. Bu kurabiyelerin, ayn? zamanda dü?ün için nikah ?ekerine alternatif, misafirlere da??t?lmak üzere güzel bir hediye olabilece?ini dü?ünüyorum.

Sevgiler,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.544

Resim Kodu: BR – 000.543