KİŞİYE ÖZEL KURABİYELER

Resim Kodu: BR – 000.742

Fatih Bey sevgilisi için gerçekten ki?iye özel olacak nitelikte kurabiyeler haz?rlatmak isteyerek bana ula?t?, oldukça s?k???k bir ana denk gelmesi sebebiyle maalesef çok h?zl? foto?raflamak durumunda kald?m, bu yüzden foto?raflar?n? be?endi?im sadece 3 modeli payla??yorum sizlerle =)

Bazen bu kadar detayl? kurabiyeler haz?rlarken ak?l sa?l???m?n yerinde olup olmad???n? soruyorum kendime, o kadar zorlayabiliyor beni baz? modeller, ancak galiba kar??ma zor bir istek geldi?inde onu hayata geçirirken sarfetti?im çabay? çok seviyorum. Ba?ka ne olabilir ki sebebi?

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.741

Resim Kodu: BR – 000.740

SÖZ – NİŞAN KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 000.725

Söz kutlamas?ndan bir ay evvel Dublin’den benimle ileti?ime geçen ve ?stanbul’da gerçekle?ecek söz günü için önce tüm kurabiye çe?itlerinden birer tane istemek istedi?ini söyleyen ama neticede 5 modelde karar k?lan S?rma çok pozitif çok cici bir o kadar da güzel kurabiyecilerden biriydi : ) S?rma melek yan?na bir de cupid tasarlamam? istedi, ben de yapt?m.

Geçti?imiz haftasonu söz törenleri gerçekle?ti, facebook’ta foto?raflar?na göz att?m, çok sevimli bir çift olmu?lar, çok e?lenceli : )

Bar?? ve S?rma’y? kutluyorum : )

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.724

SEVGİLİYE HEDİYE

Resim Kodu: BR – 000.709

Defne Han?m’?n sevgilisinin do?um günü için haz?rlatt??? kurabiye…?lk önce renklerden çok ?üphe ettim, “eyvah eyvah!” diyordum içimden. Ama bitti?inde en sevdi?im büyük boy kurabiyelerin ba??nda yerini ald? =)

Zeynep

SEVGİLİYE HEDİYE

Resim Kodu: BR – 000.701

?brahim Bey’in bana sevgilisinin en s?k kulland??? sözleri listelemesi ile ortaya ç?kan komik kareler =)

?yi haftalar,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.700

DOĞUM GÜNÜ KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 000.694

Aylin Han?m’?n özel bir do?um gününde hediye edilmek üzere ?smarlad??? kurabiyeler…

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.693

EVLİLİK YILDÖNÜMÜ KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 000.692

Duygu Han?m’?n sevgili e?i için sipari? etti?i evlilik y?ldönümü hediyesi kurabiyeler huzurlar?n?zda : ) Sipari?i e?ine hediye ettikten sonra baya?? bir maille?tik Duygu Han?m’la, anla??lan o ki be?enilmesinin yan? s?ra bana verilen görev ba?ar?yla tamamlanm??t?r =)

Nice beraber y?llara…

Zeynep