ÖZÜR KURABİYESİ

Resim Kodu: BR – 001.183

Bu sefer konumuz bir motor merakl?s?ndan özür dilemece =)

Zeynep

ESPRİLİ, KOMİK, FARKLI BİR ÖZÜR DİLEME HEDİYESİ

Resim Kodu: BR – 000.645

Nurcan Han?m askerdeki sevgilisinden özür dilemek için bence oldukça matrak bir yol seçti. Askerdeki birini gülümsetmek ayn? zamanda da kendi affetirmek için bence çok mant?kl? bir yöntem :)

Resim Kodu: BR – 000.644

Baz? kurabiyeler var ki onlar?n anlamlar?n? çözmeye çal??madan haz?rlad?m, ama cidden bakt?kça gülüyorum halen :)

Resim Kodu: BR – 000.643

Zeynep

ÖZÜR DİLEME KURABİYESİ

Burak Bey sevgilisinden af dilemek ve kendisini affettirmek için benden özel bir kurabiye istedi. Akl?na gelense boynunda isminin yazd??? sevimli bir e??ek :))) Sizce de af dilemek için sevgilinize gönderebilece?iniz çok ?eker bir hediye de?il mi? Erkeklere hiçbir dü?manl???m yok ama haz?rlarken de pek bir keyif ald?m :))))

Sevgiler, iyi haftasonlar? ?imdiden.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.545