KURUMSAL LOGOLU KURABİYE – PFIZER

Resim Kodu: BR – 001.142

Bana iletildi?inde isim çok ho?uma gitmi?ti “Fikir Üssü”, bu kurabiyeler yine Pfizer’in toplant?s?na e?lik etti.

Zeynep

KURUMSAL CUPCAKE KULESİ – KLM HAVAYOLLARI & SKYTEAM

Resim Kodu: BR – 001.129

Skyteam grubuna dahil havayolu ?irketlerinden biri olan KLM Havayollar? taraf?ndan düzenlenen tekne gezisinde, cupcake kulesi bu kez kurumsal amaçla sunulmu? oldu.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.128

Resim Kodu: BR – 001.127

KURUMSAL KURABİYE : ECZACIBAŞI GİRİŞİM ENDÜSTRİYEL

Resim Kodu: BR – 001.016

Eczac?ba?? grubuna dahil Eczac?ba?? Giri?im Endüstriyel için haz?rlanan ve Antalya’ya toplant?da da??t?lmak üzere gönderilen logolu kurabiyeler.

Zeynep

KURUMSAL KURABİYE – NIVEA TÜRKİYE

Resim Kodu: BR – 001.003

Nivea Türkiye’nin facebook sayfas? için haz?rlanan konu?ma balonu kurabiyeleri hat?r?na http://www.facebook.com/NIVEATurkiye sayfas?n? be?enip payla?maya ne dersiniz? : )))

T?klay?n?z

Zeynep : )