BEBEK KURABİYESİ

BEBEK KURAB?YES?

Resim Kodu: BR – 001.346

Uzun zamand?r bebek kurabiyesi yay?nlamad?m, asl?nda ara ara pek çok yeni model ?ekil ortaya ç?k?yor ancak foto?raflam?yorum, tamamen tembellikten diyelim =)

Minik Kuzey Kalkavan’a do?umunda hediye edilen bu kurabiyeler ayn? zamanda ilk defa haz?rlad???m kocaman bir kavanozla hareket kazand?. Kavanoza yakla??k 80 adet lokmal?k kurabiye s??d?, bir k?s?m da yedek haz?rlad?k bo?ald?kça doldurulabilmesi için.

Renklerin oldukça pastel olu?uyla beni daha da cezbettiler.

En alttaki foto?raftaki kurabiyeler Kuzey bebe?e ait olmasa da, seriyi daha iyi anlayabilmeniz aç?s?ndan yay?nl?yorum.

Zeynep

BEBEK KURAB?YES?

Resim Kodu: BR – 001.345

BEBEK KURAB?YES?

Resim Kodu: BR – 001.344

YENİ YIL YAKLAŞIRKEN…

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.274

Öyle bir ay geçirdim ki, nerden ba?lasam nas?l anlatsam bilmem. Aral?k ay? di?er aylardan hep daha farkl?d?r, bunu biliyorum ama gerçekten bu seferkini ben bile beklemiyordum. Psikolojik olarak haz?rland?m bir ay evvelinden, “Zeynep sana bir ay sosyalle?me yok!” diye terbiye ettim kendimi. Ama yine de ufak umutlar?m vard?, ne yalan söyleyeyim =)

As?l konu ?u ki, Mutlu Dükkan’? git gide daha çok insan tan?yor, duyuyor, heyecanla ar?yor. Nas?l mahçup, mutlu oluyorum bilemezsiniz. Muhtelif illerden kurs için gelenler, kurabiye, cupcake’lerle mutlu olanlar, heyecan ve umutlar?n? payla?anlar her geçen gün art?yor. Kendimi bazen kurabiyeci Güzin abla gibi hissediyorum, ama bu muhte?em de?il mi? Bence öyle…Bu yüzden kulaktan kula?a Mutlu Dükkan’? sevgi ile anlatan kocamaaaan bir kalabal?k olduk, bunu hissediyorum ve bu kalabal???n her bir bireyine sonsuz te?ekkürlerimi sunuyorum.

Yeni y?l için yeni modeller çal??mak, size erkenden sunmak istedim, olmad?. Bu ay yap?lan farkl? ürünleri çekmek istedim, gerçekten istedim ama o da olmad?, pek yeti?medi. Haz?rla, paketle, teslim et üçgeni o kadar h?zl?yd? ki, bu süreci son birkaç günde h?zl? çekilmi? foto?raflarla anlatmak istedim. Çekemedim dediysem hiç çekemedim de de?il, yeni y?ldan sonra ara ara yapt???m ürünlerin foto?raflar?n? ve içinde yer ald???m?z baz? organizasyonlara ait kareleri payla?aca??m.

Yeni y?l?n?z? dolu dolu cuma günü kutlamay? planl?yorum…O zamana kadar, keyifle kal?n.

Zeynep

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.273

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.272

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.271

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.270

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.269

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.268

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.267

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.266

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.265

MİNİK KURABİYELİ KAVANOZ

Resim Kodu: BR – 001.243

Ceren Han?m için farkl? bir kavanoz haz?rlad?k, minik lokmal?k kurabiyelerden 45 adet içeren bir kavanoz =) Kavanozdaki kurabiyeler de hediye gitti?i ki?iye benzeyecek ?ekilde tasarland?.

Minik ?ahsi kurabiyeler =)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.242

MUTLU DÜKKAN ANNELER GÜNÜ KURABİYELERİ DAĞITIYOR !

Resim Kodu: BR – 001.074

Anneler Günü için haz?rlad???m bir aktivite ile kar??n?zday?m. Anneler gününde annenize hediye edebilece?iniz bir kavanoz dolusu mini kurabiye sizin olabilir!  Peki kaç adet kurabiyeye sahip olacaks?n?z? Tek tek sayd?m, üstteki resimde görünen örnek kavanozda 40 adet mini kurabiye bulunmaktad?r  :)

Hediye kurabiye kavanozunu kazanabilmek için yapman?z gereken Mutlu Dükkan’?n Facebook sayfas?n? BE?EN tu?una basarak takibe alman?z, hemen ard?ndan kampanyam?z? arkada?lar?n?zla “PAYLA?”arak onlar?n da sayfam?z? “BE?EN”melerini sa?laman?z. Sayfam?z? daha önceden “BE?EN”mi? olsan?z dahi kurabiyelerimizi halen kazanabilirsiniz, bu durumda ise tek yapman?z gereken yine Mutlu Dükkan Facebook sayfas?n? a?a??da belirtilen ?ekilde arkada?lar?n?zla “PAYLA?”man?z.

Sayfam?z? nas?l “BE?EN”eceksiniz ve kampanyay? arkada?lar?n?zla nas?l “PAYLA?”acaks?n?z?

 

Bunun sonucunda ?u andan itibaren Mutlu Dükkan Facebook sayfas?n? takip eden her yeni 100 ki?iden 1 ki?iye random.org’da çekilecek kura ile bir kavanoz dolusu mini kurabiye hediye edilecektir, ayr?ca kazanan? önermi? olan di?er 1 ki?iye de yine ayn? ?ekilde kurabiye kavanozu hediye edilecektir. E tabii çekili?e girecek her 100 ki?i içinde sizin önerdi?iniz insan say?s? ne kadar fazla ise kazanma ?ans?n?z da o kadar fazla olacakt?r.

Aksiyon olsun diye her 100 ki?i oldu?unda kazananlar aç?klanacakt?r : )

Pamuk eller klavyelere ; )

Kampanya biti? tarihi : 3 May?s 2011 saat: 23.55

Mutlu Dükkan Facebook sayfas? : www.facebook.com/mutludukkan

Zeynep