MUTLU DÜKKAN SEVGİLİLER İÇİN PASTA HEDİYE EDİYOR :)

MUTLU DÜKKAN SEVG?L?LER ?Ç?N PASTA HED?YE ED?YOR

Resim Kodu: BR – 001.304

Sevgililer Günü yakla??yor ancak ben burada olmayaca??m. Haberi olmayanlar için; Per?embe günü 1 ayl???na Sydney’e e?itime gidiyorum. Gitmeden evvel bir pasta yar??mas?na kat?lma karar? ald?m, ve yar??ma için haz?rlad???m 30 ki?ilik pastay? bugün içinde bir ?ansl? ki?iye hediye edece?im. Bu ufak çekili? için kat?l?m?n?z bugün içinde olmak durumunda, çünkü kazanan ki?inin yar?n 10:30 – 16:00 saatleri aras?nda Gayrettepe / ?stanbul adresimizden pastay? kendisi teslim alabilecek.

Kat?lmak için yapman?z gerekenler altta aç?klanmaktad?r…

MUTLU DÜKKAN SEVG?L?LER ?Ç?N PASTA HED?YE ED?YOR

Resim Kodu: BR – 001.303

MUTLU DÜKKAN SEVG?L?LER ?Ç?N PASTA HED?YE ED?YOR

Resim Kodu: BR – 001.302

MUTLU DÜKKAN SEVG?L?LER ?Ç?N PASTA HED?YE ED?YOR

Resim Kodu: BR – 001.301

MUTLU DÜKKAN SEVG?L?LER ?Ç?N PASTA HED?YE ED?YOR

Resim Kodu: BR – 001.300

Kampanyaya kat?lmak için yapman?z gereken Mutlu Dükkan’?n Facebook sayfas?n? a?a??da belirtildi?i gibi “BE?EN” tu?una basarak takibe alman?z ve hemen ard?ndan da kampanyam?z? Facebok profilinizde arkada?lar?n?zla “PAYLA?”arak onlar?n da sayfam?z? “BE?EN”melerini sa?laman?z. Sayfam?z? daha önceden “BE?EN”mi? olsan?z dahi pastam?z? halen kazanabilirsiniz, bunun için ise tek yapman?z gereken yine kampanyam?z? a?a??da belirtilen ?ekilde Facebook profilinizde arkada?lar?n?zla “PAYLA?”man?z.

Sayfam?z? nas?l “BE?EN”eceksiniz ve kampanyay? profilinizde nas?l “PAYLA?”acaks?n?z?

MUTLU DÜKKAN SEVG?L?LER ?Ç?N PASTA HED?YE ED?YOR

 

Kampanya biti? tarihi : 31 Ocak 2012 – Sal? Saat: 23.55

Pasta teslim tarihi: 01 ?ubat 2012 – Çar?amba Saat: 10.30 – 16.00

Teslimat adresi : Gayrettepe, ?stanbul ( ula??m masraflar? kazanan ki?iye aittir )

Mutlu Dükkan Facebook sayfas? : www.facebook.com/mutludukkan

Herkese bol ?anslar :)

Zeynep

SEVGİLİYE BUTİK PASTA

SEVG?L?YE BUT?K PASTA

Resim Kodu: BR – 001.264

Baz? ?eyler hayat?n?zda yer eder, nedeni belli de?ildir, sadece içinizi ?s?t?r onu dü?ünmek çünkü ona bir kere ba?lanm??s?n?zd?r. Bu model onlardan birisi benim için, ilk çal??mam 2010 y?l?n?n Eylül ay?na dayan?r, o gün bugündür verdi?i masumiyet hissiyle ba?r?ma bast???m modellerdendir.

Gizem Han?m sayesinde büyük boy kurabiyede çal??t???m modeli pastaya çevirdim, sevdim mi? Çoook sevdim ???

Herkese bu so?uk k?? gününde s?cac?k bir kalorifer veya sevgili diliyorum : )

?yi haftasonlar?,

Zeynep

SEVG?L?YE BUT?K PASTA

Resim Kodu: BR – 001.263

SEVG?L?YE BUT?K PASTA

Resim Kodu: BR – 001.262

MİNİK KURABİYELİ KAVANOZ

Resim Kodu: BR – 001.243

Ceren Han?m için farkl? bir kavanoz haz?rlad?k, minik lokmal?k kurabiyelerden 45 adet içeren bir kavanoz =) Kavanozdaki kurabiyeler de hediye gitti?i ki?iye benzeyecek ?ekilde tasarland?.

Minik ?ahsi kurabiyeler =)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.242

KİŞİYE ÖZEL SÜRPRİZ KURABİYE

Resim Kodu: BR – 001.133

Özel bir durum ve ayn? zamanda sürpriz amaçl? haz?rlanan kurabiye =)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.132

SEVGİLİYE DOĞUM GÜNÜ KURABİYESİ

Resim Kodu: BR – 001.118

Birbirine a??k bir çiftin tablosu; ?pek Han?m’?n, sevgilisinin do?um günü için içimden geldi?i gibi çal??mam? söylemesi ile ortaya ç?kan kurabiye. Seviyorum romantik tipleri…

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.117

SEVGİLİYE KURABİYE

Resim Kodu: BR – 001.015

?zmir’e giden bu kurabiye asl?nda pek çok vesile için i? görecek türden : ) Kapal? havayla geçen s?k?c? günlerde ne?eli bir pazartesi için… : )

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.014