SEVGİLİYE BUTİK PASTA

SEVG?L?YE BUT?K PASTA

Resim Kodu: BR – 001.264

Baz? ?eyler hayat?n?zda yer eder, nedeni belli de?ildir, sadece içinizi ?s?t?r onu dü?ünmek çünkü ona bir kere ba?lanm??s?n?zd?r. Bu model onlardan birisi benim için, ilk çal??mam 2010 y?l?n?n Eylül ay?na dayan?r, o gün bugündür verdi?i masumiyet hissiyle ba?r?ma bast???m modellerdendir.

Gizem Han?m sayesinde büyük boy kurabiyede çal??t???m modeli pastaya çevirdim, sevdim mi? Çoook sevdim ???

Herkese bu so?uk k?? gününde s?cac?k bir kalorifer veya sevgili diliyorum : )

?yi haftasonlar?,

Zeynep

SEVG?L?YE BUT?K PASTA

Resim Kodu: BR – 001.263

SEVG?L?YE BUT?K PASTA

Resim Kodu: BR – 001.262

SEVGİLİYE DOĞUM GÜNÜ KURABİYESİ

Resim Kodu: BR – 001.118

Birbirine a??k bir çiftin tablosu; ?pek Han?m’?n, sevgilisinin do?um günü için içimden geldi?i gibi çal??mam? söylemesi ile ortaya ç?kan kurabiye. Seviyorum romantik tipleri…

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.117

SEVGİLİLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN ♥

Resim Kodu: BR – 001.004

K?saca Sevgililer gününüzü kutlamak istedim =) Bugün e?lenin, huzur yap?n, sevdi?inize bol vakit ay?r?n, yani normal bir günde yapman?z gerekenlerin ayn?s? =))

Zeynep

SEVGİLİLER GÜNÜ KURABİYELERİ / VALENTINE’S DAY COOKIES

Resim Kodu: BR – 000.990

Yeni haz?rlad???m Sevgililer Günü kurabiyeleri iki farkl? tarzdan olu?uyor, birinci tarz klasik ve e?lenceli, ikincisi ise sevgilinize “neden onu sevdi?inizi” anlatan kurabiyeler : )

Neredeyse tüm modeller cupcake’e uygulanabilir, yani ben kurabiye de?il de cupcake istiyorum nerseniz, hay hay : )

14 ?ubat’a az kald?, belki az da olsa hediye seçmenize yard?m?m dokunur : )

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.989

KİŞİYE ÖZEL YIL DÖNÜMÜ HEDİYESİ

Resim Kodu: BR – 000.942

Bu aralar ?u cümle beni o kadar iyi anlat?yor ki, burada da yazmazsam içimde kal?r “yeni y?ldan sonra yap?lmak üzere ötelediklerimi bir liste yapsam, buradan eve yol olur” : ) Güzel ama de?il mi? : )

Çok yap?lacak ?ey var, hepsini bir an evvel yapmak için kalbim p?r p?r at?yor, vucüt ve ak?lsa “a??r ol” diyor, bana s?n?rlar?n? hat?rlat?yor. Farketmez, sonuçta hepsi birbiriyle anla??p ortayolu buluyor, ne de olsa ayn? bünyedeler, ama ben yine sab?rs?z :)

Bu aralar az foto?raf yüklüyor olabilirim, ama inan?n foto?raflar? çekip haz?rlamaya enerjim yok, sipari?ler paketlenip giderken alt dudak d??ar? bükülüyor, biliyor ki sizlerle payla??lamayacak o yeni modeller.

2011 yap?lacaklar aras?na “Mutlu Dükkan’a çok s?k foto?raf yüklenecek” sat?r? eklendi bile.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.941

YURTDIŞINA HEDİYE SİPARİŞİ

Resim Kodu: BR – 000.891

Sevgili Nesli taraf?ndan sipari? edilen ve Cannes’a kadar giden bu iki kurabiyeden ilki Nesli’nin kuzeni Ozan’?n do?um gününe haz?rland?, di?eri ise Sema Han?m ve Yalç?n Bey’in 37. evlilik y?ldönümleri için s?k?ca paketlendi =)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.890