SEVİMLİ CUPCAKE’LER

Resim Kodu: BR – 000.681

Emine Han?m erkek arkada??na hediye olarak seçti?i cupcake’ler ve kurabiyelerin tarz?ndan son derece emin olarak benimle irtibata geçti. Cupcaker’ler mesaj içeren ay?c?klardan, kurabiyeler ise Emine Han?m ve sevgilisinin geçmi?indeki önemli anlardan olu?mal?yd? = }

Maalesef kurabiyeleri foto?raflar?n? çekmeye yeti?emeden gönderdim, ancak cupcake’leri sizlerle payla??yorum.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.680

Resim Kodu: BR – 000.679

KİŞİYE ÖZEL HEDİYE KURABİYE

Resim Kodu: BR – 000.678

Bana verilen temalar do?rultusunda ki?iye özel haz?rlad???m “Büyük Boy Kurabiye” lerden biri daha… Bay?l?yorum, bay?l?yorum büyük boy kurabiye çal??maya : ) Nedense bitince ortaya bir nevi tablo ç?karm???m gibi geliyor : ) Afiyetle yensin istiyorum hapur hupur : )

?yi haftasonlar?,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.677

Resim Kodu: BR – 000.676

Resim Kodu: BR – 000.675

SEVGİLİLER GÜNÜ KURABİYELERİ – VALENTINE’S DAY COOKIES

Aylard?r üzerinde büyük heyecanla çal??may? bekledi?im ? Sevgililer Günü ? kurabiyelerine sonunda s?ra geldi. Bu benim bloguma yazmaya ba?lad???mdan beri ilk Sevgililer Günü’m, çok heyecanl?y?m :)

Altta bu özel günde sizler için haz?rlayabilece?im modelleri olu?turdum, kolayca anla?abilelim diye her birine numara bile verdim :) Empati yapmaya çal???yorum da :))

Umar?m ho?unuza gider ve siz de sevgilinizle payla?mak istedi?iniz güzel bir hediye “ BuLdUm !!! ” dersiniz. :o)

Sevgilerimle

? Zeynep ?

Resim Kodu: BR – 000.626

Resim Kodu: BR – 000.625

Resim Kodu: BR – 000.624

Resim Kodu: BR – 000.623

Resim Kodu: BR – 000.622

Resim Kodu: BR – 000.621

Resim Kodu: BR – 000.620

Resim Kodu: BR – 000.619

Resim Kodu: BR – 000.618

Resim Kodu: BR – 000.617

Resim Kodu: BR – 000.616

Resim Kodu: BR – 000.615

Resim Kodu: BR – 000.614

Resim Kodu: BR – 000.613

Resim Kodu: BR – 000.612

Resim Kodu: BR – 000.611

Resim Kodu: BR – 000.610

Resim Kodu: BR – 000.609

Resim Kodu: BR – 000.608

Resim Kodu: BR – 000.607

Resim Kodu: BR – 000.606

Resim Kodu: BR – 000.605

Resim Kodu: BR – 000.604

Resim Kodu: BR – 000.603

Resim Kodu: BR – 000.602

EŞE ÖZEL EVLİLİK YILDÖNÜMÜ HEDİYESİ CUPCAKE SETİ

P?nar Han?m’la uzun zamand?r e?i ile evlilik y?ldönümlerinde ne yapsak diye konu?uyorduk, P?nar Han?m hediyesinin dü?ünün romantizmini hat?rlatmas?n? istiyordu. Sonunda çözümü bulduk, romantik cupcake temas?. En sevdi?im renkleri kullanmama P?nar Han?m’dan izin ald?m, kahve, bej ve uçuk yavrua?z?. Cupcake’ler için yo?un bitter çikolatal? hafif ?slak kek, içine bitter çikolatal? ganaj uygulad?m.

P?nar Han?m’a bana olan güveni için te?ekkür ediyor sevgilisi F?rat Bey ile y?ldönümlerini kutluyorum.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.584

Resim Kodu: BR – 000.583

Resim Kodu: BR – 000.582

Resim Kodu: BR – 000.581

Resim Kodu: BR – 000.580

ŞİRİN Mİ ŞİRİN DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Sevgili http://www.gamidenizler.blogspot.com sitesinin sahibesi Gamze’nin sevgilisi Selim için istedi?i kurabiye temas?n? duyunca çok heyecanlad?m, ku?lar, a?k ve DJ… Bu vesileyle Gamze ile de tan??ma f?rsat? buldum, çok tatl?, çok ne?eli kendisi :)))

Çok çok te?ekkürler ve Selim’e nice ya?lar…

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.579

Resim Kodu: BR – 000.578

Resim Kodu: BR – 000.577

Resim Kodu: BR – 000.576

Resim Kodu: BR – 000.575

BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ KURABİYELERİ

Asl? Han?m sevgilisi için 1. y?l dönümlerine özel hediye kurabiye sipari?i verdi.

Haftaya Asl? Han?m’?n sipari?i ile ba?l?yoruz :)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.555

Resim Kodu: BR – 000.554

Resim Kodu: BR – 000.553

Resim Kodu: BR – 000.552