MUTLU DÜKKAN SEVGİLİLER İÇİN PASTA HEDİYE EDİYOR :)

MUTLU DÜKKAN SEVG?L?LER ?Ç?N PASTA HED?YE ED?YOR

Resim Kodu: BR – 001.304

Sevgililer Günü yakla??yor ancak ben burada olmayaca??m. Haberi olmayanlar için; Per?embe günü 1 ayl???na Sydney’e e?itime gidiyorum. Gitmeden evvel bir pasta yar??mas?na kat?lma karar? ald?m, ve yar??ma için haz?rlad???m 30 ki?ilik pastay? bugün içinde bir ?ansl? ki?iye hediye edece?im. Bu ufak çekili? için kat?l?m?n?z bugün içinde olmak durumunda, çünkü kazanan ki?inin yar?n 10:30 – 16:00 saatleri aras?nda Gayrettepe / ?stanbul adresimizden pastay? kendisi teslim alabilecek.

Kat?lmak için yapman?z gerekenler altta aç?klanmaktad?r…

MUTLU DÜKKAN SEVG?L?LER ?Ç?N PASTA HED?YE ED?YOR

Resim Kodu: BR – 001.303

MUTLU DÜKKAN SEVG?L?LER ?Ç?N PASTA HED?YE ED?YOR

Resim Kodu: BR – 001.302

MUTLU DÜKKAN SEVG?L?LER ?Ç?N PASTA HED?YE ED?YOR

Resim Kodu: BR – 001.301

MUTLU DÜKKAN SEVG?L?LER ?Ç?N PASTA HED?YE ED?YOR

Resim Kodu: BR – 001.300

Kampanyaya kat?lmak için yapman?z gereken Mutlu Dükkan’?n Facebook sayfas?n? a?a??da belirtildi?i gibi “BE?EN” tu?una basarak takibe alman?z ve hemen ard?ndan da kampanyam?z? Facebok profilinizde arkada?lar?n?zla “PAYLA?”arak onlar?n da sayfam?z? “BE?EN”melerini sa?laman?z. Sayfam?z? daha önceden “BE?EN”mi? olsan?z dahi pastam?z? halen kazanabilirsiniz, bunun için ise tek yapman?z gereken yine kampanyam?z? a?a??da belirtilen ?ekilde Facebook profilinizde arkada?lar?n?zla “PAYLA?”man?z.

Sayfam?z? nas?l “BE?EN”eceksiniz ve kampanyay? profilinizde nas?l “PAYLA?”acaks?n?z?

MUTLU DÜKKAN SEVG?L?LER ?Ç?N PASTA HED?YE ED?YOR

 

Kampanya biti? tarihi : 31 Ocak 2012 – Sal? Saat: 23.55

Pasta teslim tarihi: 01 ?ubat 2012 – Çar?amba Saat: 10.30 – 16.00

Teslimat adresi : Gayrettepe, ?stanbul ( ula??m masraflar? kazanan ki?iye aittir )

Mutlu Dükkan Facebook sayfas? : www.facebook.com/mutludukkan

Herkese bol ?anslar :)

Zeynep

SEVGİLİLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN ♥

Resim Kodu: BR – 001.004

K?saca Sevgililer gününüzü kutlamak istedim =) Bugün e?lenin, huzur yap?n, sevdi?inize bol vakit ay?r?n, yani normal bir günde yapman?z gerekenlerin ayn?s? =))

Zeynep

SEVGİLİLER GÜNÜ KURABİYELERİ / VALENTINE’S DAY COOKIES

Resim Kodu: BR – 000.990

Yeni haz?rlad???m Sevgililer Günü kurabiyeleri iki farkl? tarzdan olu?uyor, birinci tarz klasik ve e?lenceli, ikincisi ise sevgilinize “neden onu sevdi?inizi” anlatan kurabiyeler : )

Neredeyse tüm modeller cupcake’e uygulanabilir, yani ben kurabiye de?il de cupcake istiyorum nerseniz, hay hay : )

14 ?ubat’a az kald?, belki az da olsa hediye seçmenize yard?m?m dokunur : )

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.989

SEVGİLİLER GÜNÜ KURABİYELERİ – VALENTINE’S DAY COOKIES

Aylard?r üzerinde büyük heyecanla çal??may? bekledi?im ? Sevgililer Günü ? kurabiyelerine sonunda s?ra geldi. Bu benim bloguma yazmaya ba?lad???mdan beri ilk Sevgililer Günü’m, çok heyecanl?y?m :)

Altta bu özel günde sizler için haz?rlayabilece?im modelleri olu?turdum, kolayca anla?abilelim diye her birine numara bile verdim :) Empati yapmaya çal???yorum da :))

Umar?m ho?unuza gider ve siz de sevgilinizle payla?mak istedi?iniz güzel bir hediye “ BuLdUm !!! ” dersiniz. :o)

Sevgilerimle

? Zeynep ?

Resim Kodu: BR – 000.626

Resim Kodu: BR – 000.625

Resim Kodu: BR – 000.624

Resim Kodu: BR – 000.623

Resim Kodu: BR – 000.622

Resim Kodu: BR – 000.621

Resim Kodu: BR – 000.620

Resim Kodu: BR – 000.619

Resim Kodu: BR – 000.618

Resim Kodu: BR – 000.617

Resim Kodu: BR – 000.616

Resim Kodu: BR – 000.615

Resim Kodu: BR – 000.614

Resim Kodu: BR – 000.613

Resim Kodu: BR – 000.612

Resim Kodu: BR – 000.611

Resim Kodu: BR – 000.610

Resim Kodu: BR – 000.609

Resim Kodu: BR – 000.608

Resim Kodu: BR – 000.607

Resim Kodu: BR – 000.606

Resim Kodu: BR – 000.605

Resim Kodu: BR – 000.604

Resim Kodu: BR – 000.603

Resim Kodu: BR – 000.602