BEBEK KURABİYESİ

BEBEK KURAB?YES?

Resim Kodu: BR – 001.346

Uzun zamand?r bebek kurabiyesi yay?nlamad?m, asl?nda ara ara pek çok yeni model ?ekil ortaya ç?k?yor ancak foto?raflam?yorum, tamamen tembellikten diyelim =)

Minik Kuzey Kalkavan’a do?umunda hediye edilen bu kurabiyeler ayn? zamanda ilk defa haz?rlad???m kocaman bir kavanozla hareket kazand?. Kavanoza yakla??k 80 adet lokmal?k kurabiye s??d?, bir k?s?m da yedek haz?rlad?k bo?ald?kça doldurulabilmesi için.

Renklerin oldukça pastel olu?uyla beni daha da cezbettiler.

En alttaki foto?raftaki kurabiyeler Kuzey bebe?e ait olmasa da, seriyi daha iyi anlayabilmeniz aç?s?ndan yay?nl?yorum.

Zeynep

BEBEK KURAB?YES?

Resim Kodu: BR – 001.345

BEBEK KURAB?YES?

Resim Kodu: BR – 001.344

YENİ YIL YAKLAŞIRKEN…

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.274

Öyle bir ay geçirdim ki, nerden ba?lasam nas?l anlatsam bilmem. Aral?k ay? di?er aylardan hep daha farkl?d?r, bunu biliyorum ama gerçekten bu seferkini ben bile beklemiyordum. Psikolojik olarak haz?rland?m bir ay evvelinden, “Zeynep sana bir ay sosyalle?me yok!” diye terbiye ettim kendimi. Ama yine de ufak umutlar?m vard?, ne yalan söyleyeyim =)

As?l konu ?u ki, Mutlu Dükkan’? git gide daha çok insan tan?yor, duyuyor, heyecanla ar?yor. Nas?l mahçup, mutlu oluyorum bilemezsiniz. Muhtelif illerden kurs için gelenler, kurabiye, cupcake’lerle mutlu olanlar, heyecan ve umutlar?n? payla?anlar her geçen gün art?yor. Kendimi bazen kurabiyeci Güzin abla gibi hissediyorum, ama bu muhte?em de?il mi? Bence öyle…Bu yüzden kulaktan kula?a Mutlu Dükkan’? sevgi ile anlatan kocamaaaan bir kalabal?k olduk, bunu hissediyorum ve bu kalabal???n her bir bireyine sonsuz te?ekkürlerimi sunuyorum.

Yeni y?l için yeni modeller çal??mak, size erkenden sunmak istedim, olmad?. Bu ay yap?lan farkl? ürünleri çekmek istedim, gerçekten istedim ama o da olmad?, pek yeti?medi. Haz?rla, paketle, teslim et üçgeni o kadar h?zl?yd? ki, bu süreci son birkaç günde h?zl? çekilmi? foto?raflarla anlatmak istedim. Çekemedim dediysem hiç çekemedim de de?il, yeni y?ldan sonra ara ara yapt???m ürünlerin foto?raflar?n? ve içinde yer ald???m?z baz? organizasyonlara ait kareleri payla?aca??m.

Yeni y?l?n?z? dolu dolu cuma günü kutlamay? planl?yorum…O zamana kadar, keyifle kal?n.

Zeynep

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.273

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.272

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.271

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.270

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.269

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.268

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.267

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.266

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.265

DİŞ BUĞDAYI PASTA & KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 001.259

Minik Alara’n?n di? bu?day? partisi için haz?rlad???m 12 ki?ilik pasta ve kurabiyeleri :0)

?yi haftalar,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.258

Resim Kodu: BR – 001.257

BEBEK KURABİYESİ

Resim Kodu: BR – 001.167

Bu kurabiyeler bizim çok sevdi?imiz dostlar?m?z Ceren ve Volkan’?n dünyaya gelen minik k?zlar? Buse Peri’nin do?umu için haz?rland?. Ceren mor renk çok sever, bu nedenle hep mor a??rl?kl? oldu kurabiyeler. Benim gibi pembe sever birisi için önce garip geldi, ama bitince inan?lmaz ferah geldiler gözüme =) Bu arada Buse gelirken ailesini de ev sahibi yapt?, bu yüzden farkl? bir ?ekilde bebek kurabiyelerinin aras?nda bir tane de ev figürü seçti annesi : )

Busecik ho?geldin hayat?m?za =)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.166

Resim Kodu: BR – 001.165

Resim Kodu: BR – 001.164

Resim Kodu: BR – 001.163

Resim Kodu: BR – 001.162

BEBEK KURABİYESİ

Resim Kodu: BR – 001.130

Daha önce pembe tonlarda çal??t???m bebek cupcake’lerini bu kez kurabiyeler üzerinde erkeksi renklerde haz?rlad?m : )

Zeynep

PARİS TEMALI DOĞUM GÜNÜ

Resim Kodu: BR – 001.124

Cem ve Maya’n?n 6. ya? do?um günü partisinde konu Paris olunca, pasta detaylar? da Eyfel kulesi ve Paris’e özgü binalar ve Champs Elysées oldu =) Araya minik bir Eyfel ve Arc de Triomphe da s??d?. Kurabiyeler de yine Eyfel Kulesi figürlü…Nice ya?lara ikizler =)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.123

Resim Kodu: BR – 001.122

Resim Kodu: BR – 001.121