SEVGİLİYE DOĞUM GÜNÜ KURABİYESİ

Resim Kodu: BR – 001.118

Birbirine a??k bir çiftin tablosu; ?pek Han?m’?n, sevgilisinin do?um günü için içimden geldi?i gibi çal??mam? söylemesi ile ortaya ç?kan kurabiye. Seviyorum romantik tipleri…

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.117

ASKERE HOŞGELDİN HEDİYESİ

Resim Kodu: BR – 000.993

Asker dönerken ne yap?l?r? Hediye al?n?r =)) Bu da onlardan biri : )

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.992

Resim Kodu: BR – 000.991

ASKERE KURABİYELER

Merve Han?m bana bu sipari?ini taa Kas?m ay?ndan vermi?ti :) Zaman? geldi, yapt?k, payla?mamak olmaz :)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.660

ESPRİLİ, KOMİK, FARKLI BİR ÖZÜR DİLEME HEDİYESİ

Resim Kodu: BR – 000.645

Nurcan Han?m askerdeki sevgilisinden özür dilemek için bence oldukça matrak bir yol seçti. Askerdeki birini gülümsetmek ayn? zamanda da kendi affetirmek için bence çok mant?kl? bir yöntem :)

Resim Kodu: BR – 000.644

Baz? kurabiyeler var ki onlar?n anlamlar?n? çözmeye çal??madan haz?rlad?m, ama cidden bakt?kça gülüyorum halen :)

Resim Kodu: BR – 000.643

Zeynep

BEGÜM HANIM’IN BÜYÜK HEYECANLA BEKLEDİĞİ KURABİYELER :)))

Begüm Han?m da asker ziyaretine gidecek olanlardan. ?skenderun’da askeri görevini yapmakta olan e?ini ziyarete giderken de benim kurabiyelerden isteyenlerden. Begüm Han?m’?n kendisni ve e?ini anlatt??? maili okusan?z ili?kilerine ve ya?ad?klar?na hayran kalmadan duramazs?n?z. Begüm Han?m uzuuun uzun anlatm?? ve tasar?mlar? bana b?rakm??. E?im ve ben onlar? kendimize benzettik, onlar da her ama her f?rsatta yurtd???na v?nnnn tatile gidenlerden. ?nsan?n ?ehir gördükçe gerçekten ufku geni?liyor.

Gelelim ba?ka bir konuya, benim bel f?t??? gittikçe kötüle?iyor, sipari?ler çok yo?un gelmesine ra?men ben tempomu hafifletmek zorunday?m, herkesin dedi?i gibi “en önemli ?ey sa?l?k”. ?u an için çok yo?un olmamakla birlikle ancak Aral?k ba??na sipari? alabiliyorum.

Sevgilerimle,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.516

Resim Kodu: BR – 000.515

Resim Kodu: BR – 000.514

Resim Kodu: BR – 000.513

Resim Kodu: BR – 000.512

Resim Kodu: BR – 000.511

Resim Kodu: BR – 000.510

ASKERDEKİ SEVGİLİYE ZİYARET KURABİYESİ

Müge Han?m Mardin’de askerli?ini yapan Emre Bey’i ziyarete giderken benden alttaki kurabiyeleri sipari? etti. Önce kocaman kurabiyelerden sevimli ay?l? olan? seçti, ama ben kendisinden farkl? bir?ey yapmak için izin istedi?imde tereddüt etmeden onay verdi, sonuçta ?irin bir k?z ç?kt? ortaya :o)

Sevgiler,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.495

Resim Kodu: BR – 000.494