MICKEY MOUSE BUTİK DOĞUMGÜNÜ PASTASI

MICKEY MOUSE BUTİK DOĞUMGÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.402

Pastanın üzerinde Mickey Mouse’un illa kendisi olmasına gerekmiyor =) Mickey Mouse seven bir doğumgünü çocuğu pekala kafasına şapkasını takabilir =) Pastanın alt kısmı çok güzel maket pastalar hazırlayan Brezilyalı sanatçı Arte da Ka‘nın bir pastasından esinlenme.

Uzun zamandır anlatmıyorum, aslında anlatacak ne çok şey var, atölye çok keyifli gidiyor, yıllarca hatta çocukluktan beri hayalini kurduğum sabahları dükkanın kapısını anahtarlarımla açma anını her sabah yaşıyorum. Bu keyif aynı zamanda insanın sırtına pek çok yük de bindiriyor, “ama olsun” diyorum, “her anına değer” =)

Kurslarımız çok keyifli, Türkiye’nin her yerinden hatta pek çok farklı ülkeden misafir ağırlıyorum her kursta, bazen şaşırıyorum “taaaa ordan mı gelmiş?” diyorum içimden, sonra düşünüyorum ki ben de pek çok farklı ülkeye kurs için seyahat ettim. Hemen sonrasında sadece keyifleniyorum.

Nil de büyüyor, geçenlerde 1. yaşını kutladık, hâlen dişi yok, doğumgününden bir gün evvel ise koltuğa tutunarak kendi kendine ayağa kalktı, bizim evde bir bayram havası =) Şimdi daha kuvvetli, daha istekli kalkmaya. Keyfinden geçilmiyor evde.

Böyle zaman geçiyor; ama her şey keyifle, sağlıkla güzel…

Zeynep

MICKEY MOUSE BUTİK DOĞUMGÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.401

BUTİK BİRİNCİ YAŞ DOĞUMGÜNÜ PASTASI

BUT?K B?R?NC? YA? DO?UMGÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.399

 O kadar çok foto?raf var ki yeni pastalarla alakal? yay?nlamak istedi?im ama yay?nlayamad???m, bir yerden ba?lamam gerekti. Bu pasta minik Lina’n?n birinci ya? pastas?, renkler iç aç?c? derecede pastel =)

Zeynep

BUT?K B?R?NC? YA? DO?UMGÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.398

ROMANTİK BİRİNCİ YAŞ GÜNÜ CUPCAKE & PASTA KULESİ

ROMANT?K B?R?NC? YA? GÜNÜ CUPCAKE VE PASTA KULES?

Resim Kodu: BR – 001.375

Minik Ceylin’in birinci do?um gününde temam?z pembe, krem tonlar? ve ku? oldu. Bundan sonras?n? tamamlamak bana dü?tü =)

Muazzam sevdim “vintage” havas? olan ku?lu cupcake kulesini. Pasta Ankara’ya gitti, cupcake’ler ise Silivri’ye. Çok s?k ald???m bir soru, “?ehir d???na pasta gönderiyor musunuz?”, yan?t? ise maalesef pasta çok hassas bir ürün oldu?u için ?ehir d???na gönderemiyorum. Ancak pastan?n sahibesi araba ile giderken beraberinde ta??yabiliyor zira pastalar yola dayan?kl?. Pasta olmasa da di?er ?ehirlere gönderilebilen pek çok ürün var, örne?in kurabiyeler, cupcake’ler ve minik kavanozlar gibi…

Bu ?irin ku? temas? vesilesiyle herkesin bayram?n? en içten ve mutlu dileklerimle kutlar?m, ailenizle birlikte geçirece?iniz keyifli bir bayram olsun.

Zeynep

ROMANT?K B?R?NC? YA? GÜNÜ CUPCAKE VE PASTA KULES?

Resim Kodu: BR – 001.374

ROMANT?K B?R?NC? YA? GÜNÜ CUPCAKE VE PASTA KULES?

Resim Kodu: BR – 001.373

ROMANT?K B?R?NC? YA? GÜNÜ CUPCAKE VE PASTA KULES?

Resim Kodu: BR – 001.372

OLİVER MAYMUN PASTASI

BABY TV OL?VER MAYMUN PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.371

Baby TV’nin karakterlerinden birisiymi? maymun Oliver, ben tabii bu pasta ile birlikte ö?rendim =)

Benden bir ünlü karakter çal??mas? istenildi?inde muhakkak önce yap?labilirli?ine bak?yorum, gerçe?ine benzeyecek türden bir karakter olup olmad???n?n karar?n? veriyorum ve ona göre sipari?i kabul ediyorum. Oliver da sevimli ve uygulanabilir bulduklar?mdan birisiydi.

Efe Bars ilk ya??n? kutlarken sevdi?i figürler aras?nda karga, köpek, araba da olunca onlar? da cupcake’lere yerle?tirdik. Biraz sirk vari olmas? için de k?rm?z? beyaz ?erit uygulad?m =)

?yi haftalar,

Zeynep

BABY TV OL?VER MAYMUN PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.370

TIMMY THE SHEEP PASTASI

TIMMY THE SHEEP PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.359

Can?m bir tanecik arkada??m, dostum S?la‘n?n o?lu Batu’muz için haz?rlad???m “Timmy the Sheep” yani koyun Timmy pastas?… Batu do?du?undan bu yana ne ara 3 sene geçti akl?m alm?yor. Pek h?zl? geçiyor zaman =)

Zeynep

TIMMY THE SHEEP PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.358

DERİN’İN DOĞUM GÜNÜ & SAKLIKÖY

Do?um Günü Cupcake ve Pasta Kulesi

Resim Kodu: BR – 001.357

Sakl?köy ?u yer yüzünde en ama en sevdi?im yerlerden biridir. Bu böyle iken Sakl?köy’ün sahibi Hakan Bey ve Asl? Han?m ile kurabiyeler ve güzel k?zlar?n?n do?umu vas?tas? ile tan??m??t?m. Atlar?n, ye?illi?in, medeniyetin ve ailesinden gelen zerafetin içine do?an ?ansl? Derin 1 ya??na basarken kendisine “do?al olarak” atl? kurabiyeleri , cupcakeleri ve pastay? haz?rlad?m.

Hakan Bey ve Asl? Han?m, size buradan bir kez daha sevgiler =)

Zeynep

Do?um Günü Cupcake ve Pasta Kulesi

Resim Kodu: BR – 001.356

Do?um Günü Cupcake ve Pasta Kulesi

Resim Kodu: BR – 001.355