MUTLU DÜKKAN SEVGİLİLER İÇİN PASTA HEDİYE EDİYOR :)

MUTLU DÜKKAN SEVG?L?LER ?Ç?N PASTA HED?YE ED?YOR

Resim Kodu: BR – 001.304

Sevgililer Günü yakla??yor ancak ben burada olmayaca??m. Haberi olmayanlar için; Per?embe günü 1 ayl???na Sydney’e e?itime gidiyorum. Gitmeden evvel bir pasta yar??mas?na kat?lma karar? ald?m, ve yar??ma için haz?rlad???m 30 ki?ilik pastay? bugün içinde bir ?ansl? ki?iye hediye edece?im. Bu ufak çekili? için kat?l?m?n?z bugün içinde olmak durumunda, çünkü kazanan ki?inin yar?n 10:30 – 16:00 saatleri aras?nda Gayrettepe / ?stanbul adresimizden pastay? kendisi teslim alabilecek.

Kat?lmak için yapman?z gerekenler altta aç?klanmaktad?r…

MUTLU DÜKKAN SEVG?L?LER ?Ç?N PASTA HED?YE ED?YOR

Resim Kodu: BR – 001.303

MUTLU DÜKKAN SEVG?L?LER ?Ç?N PASTA HED?YE ED?YOR

Resim Kodu: BR – 001.302

MUTLU DÜKKAN SEVG?L?LER ?Ç?N PASTA HED?YE ED?YOR

Resim Kodu: BR – 001.301

MUTLU DÜKKAN SEVG?L?LER ?Ç?N PASTA HED?YE ED?YOR

Resim Kodu: BR – 001.300

Kampanyaya kat?lmak için yapman?z gereken Mutlu Dükkan’?n Facebook sayfas?n? a?a??da belirtildi?i gibi “BE?EN” tu?una basarak takibe alman?z ve hemen ard?ndan da kampanyam?z? Facebok profilinizde arkada?lar?n?zla “PAYLA?”arak onlar?n da sayfam?z? “BE?EN”melerini sa?laman?z. Sayfam?z? daha önceden “BE?EN”mi? olsan?z dahi pastam?z? halen kazanabilirsiniz, bunun için ise tek yapman?z gereken yine kampanyam?z? a?a??da belirtilen ?ekilde Facebook profilinizde arkada?lar?n?zla “PAYLA?”man?z.

Sayfam?z? nas?l “BE?EN”eceksiniz ve kampanyay? profilinizde nas?l “PAYLA?”acaks?n?z?

MUTLU DÜKKAN SEVG?L?LER ?Ç?N PASTA HED?YE ED?YOR

 

Kampanya biti? tarihi : 31 Ocak 2012 – Sal? Saat: 23.55

Pasta teslim tarihi: 01 ?ubat 2012 – Çar?amba Saat: 10.30 – 16.00

Teslimat adresi : Gayrettepe, ?stanbul ( ula??m masraflar? kazanan ki?iye aittir )

Mutlu Dükkan Facebook sayfas? : www.facebook.com/mutludukkan

Herkese bol ?anslar :)

Zeynep

MUTLU DÜKKAN KURABİYE SÜSLEME KURSU HEDİYE EDİYOR :)

 

Siz, sevgili Mutlu Dükkan takipçileri için haz?rlad???m yepyeni bir aktivite ile kar??n?zday?m. Mutlu Dükkan 4 ki?iye 1 günlük kurabiye süsleme kursu hediye ediyor. Kazanaca??n?z günlük kursa kendiniz kat?labilece?iniz gibi bu kursu bir yak?n?n?za ya da arkada??n?za da  hediye edebilirsiniz :)

Kat?l?m detaylar?n? aç?klamadan önce unutmay?n ki bu kampanyay? Facebook profilinizde ne kadar s?k ve ne kadar çok payla??rsan?z, kazanma ?ans?n?z bir o kadar fazla olacakt?r !

Kampanyaya kat?lmak için yapman?z gereken Mutlu Dükkan’?n Facebook sayfas?n? a?a??da belirtildi?i gibi “BE?EN” tu?una basarak takibe alman?z ve hemen ard?ndan da kampanyam?z? Facebok profilinizde arkada?lar?n?zla “PAYLA?”arak  onlar?n da sayfam?z? “BE?EN”melerini sa?laman?z. Sayfam?z? daha önceden “BE?EN”mi? olsan?z dahi kurabiye süsleme kursunu halen kazanabilirsiniz, bunun için ise tek yapman?z gereken yine kampanyam?z? a?a??da belirtilen ?ekilde Facebook profilinizde arkada?lar?n?zla “PAYLA?”man?z.

Sayfam?z? nas?l “BE?EN”eceksiniz ve kampanyay? profilinizde nas?l “PAYLA?”acaks?n?z?

 

?u andan itibaren Mutlu Dükkan Facebook sayfas?n? takip etmeye ba?layan 2 ki?iye random.org’ da yap?lacak çekili? ile kurabiye süsleme kursu hediye edilecektir, ayr?ca her bir kazanan? önermi? olan di?er 1 ki?iye de yine ayn? ?ekilde kurabiye kursu hediye edilecektir. Bu durumda tabii ki sayfam?z? takip etmeye ba?layan ki?iler aras?nda sizin önerdi?iniz insan say?s? ne kadar fazla ise kazanma ?ans?n?z da o kadar fazla olacakt?r.

Hemen siz de kampanyam?z? profilinizde “PAYLA?”?n, arkada?lar?n?z da Mutlu Dükkan Facebook sayfas?n? be?ensin ki kazanma ?ans?n?z bir o kadar arts?n :)

Kampanya biti? tarihi : 9 Eylül 2011     saat: 23.55

Kurabiye kursu tarihi : 5 Ekim 2011     saat: 10.30 – 16.30 

Kurs adresi : Gayrettepe, ?stanbul ( ula??m masraflar? kazanan ki?ilere aittir )

Mutlu Dükkan Facebook sayfas? : www.facebook.com/mutludukkan

Mutlu Dükkan Twitter sayfas? : www.twitter.com/mutludukkan 

?ans?n? artt?r?p daha çok ki?iye duyurmak isteyen kat?l?mc?lar twitter hesab?m?z üzerinden bizi takip edip duyurular?n? yapabilirler.

Herkese bol ?anslar :)

Zeynep

MUTLU DÜKKAN ANNELER GÜNÜ KURABİYELERİ DAĞITIYOR !

Resim Kodu: BR – 001.074

Anneler Günü için haz?rlad???m bir aktivite ile kar??n?zday?m. Anneler gününde annenize hediye edebilece?iniz bir kavanoz dolusu mini kurabiye sizin olabilir!  Peki kaç adet kurabiyeye sahip olacaks?n?z? Tek tek sayd?m, üstteki resimde görünen örnek kavanozda 40 adet mini kurabiye bulunmaktad?r  :)

Hediye kurabiye kavanozunu kazanabilmek için yapman?z gereken Mutlu Dükkan’?n Facebook sayfas?n? BE?EN tu?una basarak takibe alman?z, hemen ard?ndan kampanyam?z? arkada?lar?n?zla “PAYLA?”arak onlar?n da sayfam?z? “BE?EN”melerini sa?laman?z. Sayfam?z? daha önceden “BE?EN”mi? olsan?z dahi kurabiyelerimizi halen kazanabilirsiniz, bu durumda ise tek yapman?z gereken yine Mutlu Dükkan Facebook sayfas?n? a?a??da belirtilen ?ekilde arkada?lar?n?zla “PAYLA?”man?z.

Sayfam?z? nas?l “BE?EN”eceksiniz ve kampanyay? arkada?lar?n?zla nas?l “PAYLA?”acaks?n?z?

 

Bunun sonucunda ?u andan itibaren Mutlu Dükkan Facebook sayfas?n? takip eden her yeni 100 ki?iden 1 ki?iye random.org’da çekilecek kura ile bir kavanoz dolusu mini kurabiye hediye edilecektir, ayr?ca kazanan? önermi? olan di?er 1 ki?iye de yine ayn? ?ekilde kurabiye kavanozu hediye edilecektir. E tabii çekili?e girecek her 100 ki?i içinde sizin önerdi?iniz insan say?s? ne kadar fazla ise kazanma ?ans?n?z da o kadar fazla olacakt?r.

Aksiyon olsun diye her 100 ki?i oldu?unda kazananlar aç?klanacakt?r : )

Pamuk eller klavyelere ; )

Kampanya biti? tarihi : 3 May?s 2011 saat: 23.55

Mutlu Dükkan Facebook sayfas? : www.facebook.com/mutludukkan

Zeynep

BLOGCULAR ! KAZANANLAR BELLİ OLDU :)

 

Sevgili Blogger dostlar?m,

K?sa bir süre önce sizlerle payla?t???m fikir sonucunda blogunda Mutlu Dükkan’? keyifle payla?an herkese çok te?ekkür ediyorum ! Her birinizin içinden gelerek yazd?klar? çok anlaml?.

Az önce 17/01’in bitmesine az kala, Random.org’da çekili?i yapt?m, kazananlar belli oldu. Çekili?i içerisinde sadece link olan yorumlar aras?ndan yapt?m.

Kazanan 10 blogger:

Sinem’den, Cicikan, Esra Yaz?c?o?lu, Pa?am 41, Ya?mur Perisi, Futbol Hastas? Hatun, Ne?e K?lavuz, Gizemli Tosba?a, Maral’s Cakery, Tontini Han?m

Yukar?da ismi geçenlerden ricam info@mutludukkan.com adresine k?saca alttaki sorular? doldurarak mail atmalar? olacak. Önümüzdeki hafta paketler kendilerine gönderiliyor olacak =)

1. Blog adresiniz : ?

2. Ad?n?z ve Soyad?n?z : ?

3. Kargo gönderi adresiniz : ?

4. Kargo gönderisi için telefon numaran?z : ?

Sevgiler : )

Zeynep

BLOG SAHİPLERİ, DİKKAT DİKKAT 1-2 !

Resim Kodu: BR – 000.973

Cuma gününün o harika son saatlerinde blog sahibi arkada?lar?ma bir sürprizim var !

Üstte görmü? oldu?unuz Minnie ve Mickey Mouse kurabiyelerinin 10 adetlik seti art?k sizin say?l?r. 10 adet kurabiye size harika bir Mutlu Dükkan kutusunda gelecek.

Ne mi yapmak laz?m?

17 Ocak 2011 tarihine kadar, Mutlu Dükkan ile alakal? blogunuzda yaz? ve foto?raf yay?nlay?p, blog sahibi arkada?lar?n?z? da dürterek onlara da haber verip 10 talihli blog aras?na girmeniz.

Blogunuzda Mutlu Dükkan ile alakal? yaz?y? yazd?ktan sonra yorum k?sm?nda bana haber vermeniz kafi, 18 Ocak’ta Random.org arac?l??? ile 10 talihli ki?iyi belirleyece?im. Pamuk eller klavyelere : )

Zeynep

TEMA YARIŞMASI SONUCU

Kazanan belli oldu! 30 Mart tarihinde ba?latt???m?z yar??ma bir kaç a?amadan olu?uyordu ve sizlerin üstün “kafa patlatmalar?” sonucunda bir birincimiz oldu : ) Zeynep’in Evi isimli harika blogun sahibesi sevgili Zeynep “Meslekler Temas?” fikri ile Mutlu Dükkan’dan 10 adet kurabiye kazand?, tebrikler (?ak ?ak!) : ))

Tekrardan; bu süreçte beni takip eden, yorum yazan, fikir üreten herkese sonsuz te?ekkürler : )

Meslekler temal? kurabiyeler ise umuyorum en k?sa zamanda listede yerini alacak : ]

Zeynep