MUTLU YILLAR !

 

Mutlu Dükkan ailesi = Zeynep, Can ve Nil Yümlü size yeni y?lda keyif, sa?l?k, yenilikler ve ne?e diler =)

Zeynep

MUTLU DÜKKAN DOSTLARINA “MUTLU YILLAR”

Resim Kodu: BR – 000.964

2011 geliyor, ben bu yaz?y? yazmak konusunda çok sab?rs?zland?m; çünkü beni takip eden, yard?m eden, seven, ba?r?na basan, destekleyen, etkileyen, anlayan, s?k?lan, k?zan, ama sonra affeden, duygular?n? bana e-mail yoluyla dile getiren herkese çok kocaman bir te?ekkür borçluyum !

2010’da çok güzel dostluklar kazand?m, kendimi geli?tirdim, anlad?m ki daha 40 f?r?n(’c?k) ekmek yemem laz?m, hedeflerimi belirledim, çok ?ey bekledim bu y?ldan, pek ço?unu da ?ansl?y?m ki ald?m.

Yeni y?lda, önce sizlere sonra kendime sa?l?k diliyorum. Bence gerisi bo?  : ) Hadi bir de huzur olsun.

Zeynep

Ps. Foto?rafta gördü?ünüz karakterlerin komik pozu, büyük zevkle izledi?im Sharon Wee’den esinlenilmi?tir.

Resim Kodu: BR – 000.963

GECİKMELİ “İYİ BAYRAMLAR” !

Resim Kodu: BR – 000.937

Geçmi? bayram?n?z? eeeen en en içten dileklerimle kutluyorum, hatta sizin için bayram mele?i yapt?m : )

Bundan sonraki bayramlarda da beraber olmak dile?iyle,

Zeynep  

Resim Kodu: BR – 000.936

Resim Kodu: BR – 000.935

DENEME 1 – 2

Resim Kodu: BR – 000.924

Art?k beni az biraz tan?yorsunuzdur, yenilikleri, denemeleri, yeni fikirleri çok sevdi?imi anlad???n?z? tahmin ediyorum. Akl?mda çok güzel fikirler var, bu ay?c?klar da onlar?n denemeleri, hatta altta bir kavanoz var onu da payla?makta sak?nca görmüyorum, çünkü kavanozda saklamak üzere minik karakterler yapmay? dü?ünüyorum. Ama her?ey yava? yava? : )

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.923