KİŞİYE ÖZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Resim Kodu: BR – 000.898

Sevgili Asl?’n?n Mehmet için haz?rlatt??? do?um günü kurabiyesi. ?nce elenmi?, s?k dokunmu? bir tasar?m : )

Zeynep

Ps. Merak edip s?kl?kla soranlar için, modellemede , kalpler hariç, hiçbir kal?p, transfer vb. yard?mc? kullan?lmad?, tamamen elle ?ekillendirilmi?tir.

Resim Kodu: BR – 000.897

Resim Kodu: BR – 000.896

Resim Kodu: BR – 000.895

Resim Kodu: BR – 000.894

SEN DE YORUM YAZ

*