BUTİK DOĞUMGÜNÜ PASTASI

BÜYÜK DOĞUMGÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.400

Bir bayan hem hamileyse, hem de doğumgününü kutluyorsa, bir de üzerine eşi onu çok sevip güzel bir yazı yazdırıyorsa pastanın üzerine, ondan mutlusu var mıdır?

Üzerindeki not “Anneciğim iyi ki babamla evlenmişsin, çünkü o seni çok seviyor…”

Zeynep

BUTİK DOĞUM GÜNÜ PASTASI

BUT?K DO?UM GÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.369

Bugünkü pasta çok uzun zaman önce haz?rlad???m, yay?nlamay? çok istedi?im, ama nedense yay?nlamak için üzerinden neredeyse 1 y?l geçen bir pasta. Bir de karakter sar???n olsayd?, buyrun ben ! Do?um günü sahibesi hamur ve mutfak sever birisi gördü?ünüz gibi =) Pastan?n heryeri pasta börek çörek : ))

Zeynep

BUT?K DO?UM GÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.368

BUT?K DO?UM GÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.367

BUT?K DO?UM GÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.366

ŞAKAYIK BUKETLİ DOĞUM GÜNÜ PASTASI

?AKAYIK BUKETL? DO?UM GÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.365

www.organikanne.com gibi dopdolu, faydal? ve organik içerikli bir sitenin sahibi sevgili Deniz için haz?rlad???m somon rengi “romantik pasta” el yap?m? ?akay?k ve ortanca buketiyle süslendi. Çok uzun zamand?r ?ekerden yap?lma ?akay?k ve çiçeklere a??k olan ben, günlerce süren sakin ama zorlu bir çal??man?n sonucunda ortaya ç?kan pastay? favorilerimden birisi ilan ettim =)

Pastay? 20 ki?ilik bir pastaya k?yasla, ??k olmas? için daha yüksek haz?rlad?k ve 25 ki?ilik bir porsiyona ula?t?rd?k. Deniz ne istedi?ini çok iyi bildi?i için ben de kendisini iyi anlad???m için mutlu bir sonla bitti do?um günü pastam?z.

Nice nice nice çiçekli, bahar dolu pasta ve ya?lara sevgili Dilek.

Zeynep

?AKAYIK BUKETL? DO?UM GÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.364

?AKAYIK BUKETL? DO?UM GÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.363

DEDE VE TORUNUN DOĞUM GÜNÜ PASTASI

Dede ve Torunun Do?um Günü Pastas?

Resim Kodu: BR – 001.351

Do?um gününü kutlayacak minik Ba?aran ve dedesi için haz?rlad???m do?um günü pastas? altta gördü?ünüz. Çok sevdi?im bu aileye geç de olsa mutlu ya?lar diliyorum =)

Zeynep

Dede ve Torunun Do?um Günü Pastas?

Resim Kodu: BR – 001.350

PENGUENLİ BUTİK DOĞUM GÜNÜ PASTASI

PENGUENL? BUT?K DO?UM GÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.299

Uzun uzun yazamayaca??m çünkü per?embe uça??m var ona yeti?mem laz?m =) 1 ay buralarda olmama durumu daha planl? bir haz?rl?k gerektiriyor, onu mu alsam, bunu da m? götürsem sorular? beni bitiriyor =) Ama ondan evvel sipari?lerimi tamamlamam gerekiyor tabii.

Kar varken bu pastay? payla?madan edemedim, penguen seven bir anne için ailenin penguen hali do?um günü pastas?nda bir araya geldi =)

Güzel haftalar,

Zeynep

PENGUENL? BUT?K DO?UM GÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.298

2012’NİN İLK DOĞUM GÜNÜ PASTA & CUPCAKE KULESİ

2012'N?N ?LK DO?UM GÜNÜ PASTA VE CUPCAKE KULES?

Resim Kodu: BR – 001.283

2012 de geldi, kutlad?k, bitti =) Hepinize 2012’den günayd?n !

Bugün yeni y?lda ilk i? günümdü, bir yorgunluk, bir a??rl?k, bitmi?im ben =) Aral?k ay?n?n yorgunlu?unu bugün att?m resmen, s?rt?mda bir koca külçe. Ama dinlendim, haz?r?m çal??maya :o)

Yeni y?la çok renkli foto?raflarla girmeye karar verdim, dolay?s?yla Ada’n?n do?um günü seti tam biçilmi? kaftan oldu bu niyetime. Tam anlam?yla ren-ga-renk bir cupcake kulesi oldu bitti?inde. Ayn? anda 2 do?um günü kutlad? bu kule, Ece ve Ada için haz?rland?. en sevdi?im ?ekilde de Ada’n?n a?abeyi unutulmad? :o) Herkes musmutlu.

Bu aralar bak?yorum yabanc? bloglarda herkes 2011’in en çok t?klanan postlar?n? yay?nl?yor. Önce bir heveslendim, sonra karars?z kald?m =) Dedim siz zaten en çok neyi be?endi?inizi benden iyi biliyorsunuz. Bakal?m, belki yar?n falan giri?irim.

Kendinize 2012’de iyi bak?n, hasta olmay?n, iyi beslenin, mutlu olun.

Zeynep

2012'N?N ?LK DO?UM GÜNÜ PASTA VE CUPCAKE KULES?

Resim Kodu: BR – 001.282

2012'N?N ?LK DO?UM GÜNÜ PASTA VE CUPCAKE KULES?

Resim Kodu: BR – 001.281

2012'N?N ?LK DO?UM GÜNÜ PASTA VE CUPCAKE KULES?

Resim Kodu: BR – 001.280

2012'N?N ?LK DO?UM GÜNÜ PASTA VE CUPCAKE KULES?

Resim Kodu: BR – 001.279

2012'N?N ?LK DO?UM GÜNÜ PASTA VE CUPCAKE KULES?

Resim Kodu: BR – 001.278