MUTLU DÜKKAN ATÖLYE VE YENİ KURSLAR

Mutlu Dükkan Kurslar? Aç?ld?

 
Uzunca bir aradan sonra merhaba !

Zannetmeyin ki ben bebekle birlikte zaman öldürdüm, arada muazzam çok ?ey oldu ! Nil Han?m’?n 8 ayl?k olmas? bir yana, do?umundan bugüne kadar yo?un ?ekilde Mutlu Dükkan’?n atölyesini bulmak, y?kmak ve yapmakla vakit geçirdik. Bu süreçte Nil 2 ayl?kken sipari? almaya ba?lad?k, ard?ndan atölyemizin s?f?rdan y?k?m ve yap?m? ile ilgilendik ve yeni atölyeye büyük emek harcay?p tamamlad?ktan sonra ta??nd?k. Ta??nmakla bitmedi, i?ler sonra ba?lad?. Yeni sisteme uyum sa?lamak, altyap?y? olu?turmak, kurslar?m?z? haz?rlamak oldukça zaman ald?. Ama ?imdi haz?r?z =)

Atölyemiz Gayrettepe’de, Florence Nightingale’e ve Sürmeli Oteline çok yak?n mesafede. ?leti?im’e t?klayarak telefon numaram?za ula?abilirsiniz. Her zamanki gibi sipari? üzerine çal???yoruz ve görü?melerimizi randevu ile planl?yoruz.

Gelelim kurslara, ?u an için 3 çe?it grup kursumuz var, uzun zamand?r beklenen keskin kö?eli pasta kursu, kurabiye kursu ve cupcake kursu. Tamam? atölyemizde; geni?, rahat ve tüm malzemelerle rahatça çal???lmas?na olanak veren, kurs çal??malar?n?n ön planda tutularak tasarland??? bir mekanda gerçekle?ecektir.

Pasta Kursu

Pasta Kursu PST101 – Yukar?da gördü?ünüz pasta kursumuzda uygulanacak modeldir, PST101 kodlu keskin kö?eli pasta kursu 8 ki?iliktir. En yak?n tarih, içerik ve rezervasyon ?artlar?na alttaki linkten ula?abilirsiniz. Yak?n zamanda tek katl? PST101 kursunu tamamlayan ö?renciler için ikinci seviye 2 katl? pasta kursumuzu da aç?yor olaca??z. Kurs tarihleri ve rezervasyon ?artlar? için t?klay?n?z

 
Cupcake Kursu

Cupcake Kursu CPK101 – Cupcake kursumuzda ki?i ba?? toplam 10 cupcake süslemekteyiz, kurs kat?l?mc? say?s? 10 ki?idir. En yak?n tarih, içerik ve rezervasyon ?artlar?na alttaki linkten ula?abilirsiniz. Kurs tarihleri ve rezervasyon ?artlar? için t?klay?n?z

 
Kurabiye Kursu

Kurabiye Kursu KRB101 – Kurabiye kursumuzda ki?i ba?? toplam 10 kurabiye süslemekteyiz, kurs kat?l?mc? say?s? 10 ki?idir. En yak?n tarih, içerik ve rezervasyon ?artlar?na alttaki linkten ula?abilirsiniz. Kurs tarihleri ve rezervasyon ?artlar? için t?klay?n?z

 
Mutlu Dükkan Atölye

Yeni atölyemizden ufak bir görüntü, atölyemiz bize çok keyif verdi, inan?yoruz ki kurslar da ferah bir ortamda keyifli geçecektir.

Mutlu haftasonlar?,

Zeynep

KURABİYE KURSU – EYLÜL 2012 TARİHLERİ

Kurabiye Kursu

 

2012 y?l? Eylül ay?nda gerçekle?tirece?imiz kurslar?n tarihleri belli oldu, kat?lmay? arzu edenlerin benimle irtibata geçmesini rica ediyorum : ) info@mutludukkan.com

Kurs Tarihleri:
? 05 Eylül 2012 – Çar?amba
? 15 Eylül 2012 – Cumartesi
? 16 Eylül 2012 – Pazar
? 18 Eylül 2012 – Sal?

Kat?l?mc? Say?s?: 4 ki?i
Kurs Süresi: 1 gün ( 10.30 – 16.30 )
Kurs Adresi: Gayrettepe, ?i?li, ?stanbul

Detayl? bilgi için kurs linkimizi ziyaret edebilirsiniz: https://blog.mutludukkan.com/index.php/kurs/

Zeynep

KURABİYE KURSU – AĞUSTOS 2012 TARİHLERİ

Kurabiye Kursu

 

2012 y?l? A?ustos ay?nda gerçekle?tirece?imiz kurslar?n tarihleri belli oldu, kat?lmay? arzu edenlerin benimle irtibata geçmesini rica ediyorum : ) info@mutludukkan.com

Kurs Tarihleri:
? 14 A?ustos 2012
? 18 A?ustos 2012
? 25 A?ustos 2012

Kat?l?mc? Say?s?: 4 ki?i
Kurs Süresi: 1 gün ( 10.30 – 16.30 )
Kurs Adresi: Gayrettepe, ?i?li, ?stanbul

Detayl? bilgi için kurs linkimizi ziyaret edebilirsiniz: https://blog.mutludukkan.com/index.php/kurs/

Zeynep

KURABİYE KURSU – TEMMUZ 2012 TARİHLERİ

Kurabiye Kursu

 

2012 y?l? Temmuz ay?nda gerçekle?tirece?imiz kurslar?n tarihleri belli oldu, kat?lmay? arzu edenlerin benimle irtibata geçmesini rica ediyorum : ) info@mutludukkan.com

Kurs Tarihleri:
? 21 Temmuz 2012
? 22 Temmuz 2012
? 28 Temmuz 2012

Kat?l?mc? Say?s?: 4 ki?i
Kurs Süresi: 1 gün ( 10.30 – 16.30 )
Kurs Adresi: Gayrettepe, ?i?li, ?stanbul

Detayl? bilgi için kurs linkimizi ziyaret edebilirsiniz: https://blog.mutludukkan.com/index.php/kurs/

Zeynep

KURABİYE KURSU – HAZİRAN 2012 TARİHLERİ

Kurabiye Kursu

 

2012 y?l? Haziran ay?nda gerçekle?tirece?imiz kurslar?n tarihleri belli oldu, kat?lmay? arzu edenlerin benimle irtibata geçmesini rica ediyorum : ) info@mutludukkan.com

Kurs Tarihleri:
? 06 Haziran 2012
? 09 Haziran 2012
? 23 Haziran 2012
? 24 Haziran 2012

Kat?l?mc? Say?s?: 4 ki?i
Kurs Süresi: 1 gün ( 10.30 – 16.30 )
Kurs Adresi: Gayrettepe, ?i?li, ?stanbul

Detayl? bilgi için kurs linkimizi ziyaret edebilirsiniz: https://blog.mutludukkan.com/index.php/kurs/

Zeynep

KURABİYE KURSU – MAYIS 2012 KURS TARİHLERİ

Kurabiye Kursu

 

2012 y?l? May?s ay?nda gerçekle?tirece?imiz kurslar?n tarihleri belli oldu, kat?lmay? arzu edenlerin benimle irtibata geçmesini rica ediyorum : ) info@mutludukkan.com

Kurs Tarihleri:
? 05 May?s 2012
? 06 May?s 2012
? 26 May?s 2012
? 27 May?s 2012

Kat?l?mc? Say?s?: 4 ki?i
Kurs Süresi: 1 gün ( 10.30 – 16.30 )
Kurs Adresi: Gayrettepe, ?i?li, ?stanbul

Detayl? bilgi için kurs linkimizi ziyaret edebilirsiniz: https://blog.mutludukkan.com/index.php/kurs/

Zeynep