KİŞİYE ÖZEL NİKAH ŞEKERİ – BURCU & GÖKÇEHAN

Resim Kodu: BR – 000.918

Hep yaz?yorum, yine yazmak istiyorum; Mutlu Dükkan sayesinde çok güzel, çok özel insanlarla tan???yorum, bu sebeple de kendimi çok ?ansl? hissediyorum. Burcu ve Gökçehan çifti dü?ünlerine sadece bir hafta kala bana ula?t?, alelacele ?eker isteyen ama ne istedi?ini de bilen bu muhte?em e?lenceli çiftin kavanozlanm?? ?ekerleri bunlar. Miktar hayli yüklü olunca özenle haz?rlad???m bu ?ekerler bir yerden sonra etraf?m? kaplayan pembe mor kalp bulutu gibi görünmeye ba?lad? : )

Zeynep ???

Resim Kodu: BR – 000.917

Resim Kodu: BR – 000.916

FORTUNE COOKIES – ŞANS KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 000.904

Daha önce sevgili karde?inin do?umu için kurabiyeler haz?rlatan Dilruba Han?m, karde?i Dilara Han?m’?n yolda olan ikinci bebe?i için farkl? bir fikirle ç?kt? kar??ma. “Yapabilir misin?” dedi, “Denerim” dedim, nitekim denedim, oldu  : )

Bebek do?umlar?nda, dü?ünlerde, sözlerde yeni bir alternatif olu?turabilecek, içinden eskiden tav?anc?klar?n çekti?i gibi niyet ka??tlar? ç?kan, Çin kültüründe oldukça yer etmi? “Fortune cookie”’ler süslü halleriyle bundan böyle Mutlu Dükkan’da. Bilmeyenler için, bu kurabiyecikler yenmeden önce el yard?m?yla k?r?l?r, içindeki niyet okunur ve afiyetle hüpletilir. Tad? külaha benzer, gevrektir, ve yukar?dakiler yap?l?rken, benim taraf?mdan 12 adet mideye indirilmi?tir : ) Ancak normalde bu cookie’ler süslü de?ildir. Süs k?sm? benden sorulaca??na göre itina ile bitter, beyaz ve renkli pembe çikolata ile süsledim, Mutlu Dükkan’a yara??r hale getirdim :)

En altta da paketlenme ?eklini görebilirsiniz.

Harika haftalar,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.903

Resim Kodu: BR – 000.902

Resim Kodu: BR – 000.901

Resim Kodu: BR – 000.900

KİŞİYE ÖZEL NİKAH ŞEKERİ

Resim Kodu: BR – 000.893

Bu haftasonu evlenecek olan sevgili Ebru ve e?i Ahmet için Ankara’ya giden kavanozlar? önce pembe çerçeveli tasarlad?m, sonra Ebru hiç akl?ma gelemeyecek bir renk olan çam ye?ilini seçti, ben önce ?a??rd?m, sonra “hadi hay?rl?s?” dedim : ) Etiketler bas?ld?, hmmm çok ho? gözüktü gözüme, kurdela, kapak tamamlan?nca daha da güzel oldu. Ba-y?l-d?m…zevkine sa?l?k Ebru’cum.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.892

DÜĞÜN PASTASI SÜSÜ / PERSONALIZED CAKE TOPPER

Resim Kodu: BR – 000.867

10 A?ustos’ta blogcu arkada??m?z “cad?” evlendi : ) Ankara’da evlenen “cad?” dü?ün mekan?n?n sipari? pasta gibi ürünleri d??ar?dan getirmesine izin vermeyince çözümü benden pasta süsü sipari? etmekte buldu. Cad? k?z?l saçl?, uzay bilimlerine, y?ld?zlara ve sevimli uzayl?lara merakl? olunca ortaya ç?kan sonuç oldukça matrak oldu =))

Cad? ve e?i Onur’a bir ömür boyu mutluluklar diliyorum : ) Blog camias?ndan birinin daha ba?? ba?land? :)

Zeynep

PS. Bu minik ve sevimli uzayl?y? flickr’da buyuk keyifle takip etti?im Ana Kuhnen’in modellerinden esinlenerek haz?rlad?m. Kendisinin ciddi bir hayran?y?m : )

Resim Kodu: BR – 000.866

Resim Kodu: BR – 000.865

Resim Kodu: BR – 000.864 

Resim Kodu: BR – 000.863

KİŞİYE ÖZEL NİKAH ŞEKERİ

Resim Kodu: BR – 000.842

Riella { art?k Han?m demiyorum :o) } ve Beny’nin nikah? için haz?rlad???m bu kavanozlar haftasonu misafirlere da??t?ld?. Blogum sayesinde tan??t???m Riella kavanozlar? pudra renginde tercih etti. Kavanozlar?n içini kendisi doldurmak istedi ve bana sözü var nikahtaki içi dolu hallerinden foto?raf gönderecek : ))

Riella Fikri Mühim grubunda çal???yor, u?raman?z? öneririm.

Zeynep

 

Resim Kodu: BR – 000.841

DÜĞÜN PASTASI SÜSÜ – PERSONALIZED CAKE TOPPER

 

Resim Kodu: BR – 000.830

Çocukken filmlerde görmeye al???k oldu?um, çok be?endi?im pasta üstü süsü, nam? de?er “cake topper” yapmak bir gün bana da dü?ecekmi? : ) Kendisi de bir tatl?c? olan Alanur Han?m dü?ünü için kendi haz?rlayaca?? lila rengi pastaya e?iyle kendisine özel komik bir pasta süsü dü?ünürken akl?na ben gelmi?im. Soruyu bana yöneltti, yapar m?s?n?z diye, ben de neden olmas?n dedim. Yüzüme gözüme bula?t?rma riskim olsa da Alanur Han?m dahil herkes bana güvendi. Ama ne yalan söyleyeyim daha önce ayakta bu derece büyük figürler yapmad???m için az biraz heyecanland?m.

Be?endi?i bir kaç model gönderdi Alanur Han?m, ben de biraz kendimden katt?m ve ortaya gördü?ünüz tiplemeler ç?kt?. Phewww…: ) Nas?l buldunuz?

Alanur Han?m ve Tolga Bey’e ömür boyu mutluluklar diliyorum.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.829 

Resim Kodu: BR – 000.828

Resim Kodu: BR – 000.827

 Resim Kodu: BR – 000.826