DÜĞÜN KURABİYELERİ

Uzun zamand?r üzerinde çal??mak için f?rsat?n? kovalad???m bir i?i sonunda gerçekle?tirdim ! Dü?ünlerde hediye edilmek için haz?rlanan kurabiye modelleri Elif Han?m’?n yo?un ?srarlar? üzerine ortaya ç?kt? : ) ?

Yaratt???m modeller alttaki gibi, söylememe bile gerek yok ama; renkler, ufak detaylar de?i?ebilir.

Keyifli haftalar ?

Zeynep

1.Model:

Resim Kodu: BR – 000.820

2.Model:

Resim Kodu: BR – 000.819

3.Model:

Resim Kodu: BR – 000.818

4.Model:

Resim Kodu: BR – 000.817

5.Model:

Resim Kodu: BR – 000.816

6.Model:

Resim Kodu: BR – 000.815

7.Model:

Resim Kodu: BR – 000.814

8.Model:

Resim Kodu: BR – 000.813

DÜĞÜN KURABİYESİ

Resim Kodu: BR – 000.809

Bu haftasonu A’jia Hotel’de evlenen Asl? ve Murat çiftinin dü?ünü için haz?rlad???m dü?ün kurabiyelerinde sevgili Asl? Han?m’?n annesi Hale Han?m’?n pay? gerçekten çok büyük. Kendisi benimle pek çok kez hem detaylar? görü?tü hem de pozitifli?i ile bana çok güzel motivasyon verdi : ) Evlenen her çifte böyle zarif bir yard?mc? laz?m : ))

Harika ve mutlu bir evlilik diliyorum Asl? ve Murat çiftine ???

Resim Kodu: BR – 000.808

Resim Kodu: BR – 000.807

KİŞİYE ÖZEL NİKAH ŞEKERİ

Resim Kodu: BR – 000.806

Haftay? tatl? bir çiftin nikah ?ekerleriyle aç?yorum. Müge ve Burak çiftinin dü?ünü için haz?rlanan 300 adet kavanoz,  içlerini kendilerinin doldurmas? talebi üzerine bo? haz?rland?. Müge Han?m’a merak?mdan içine ne koyacaks?n?z dedi?imde, herkese özel bir?eyler dolduraca??z dedi : ) Bu arada sticker üstündeki karakterlerin saç renkleri Müge Han?m ve Burak Bey’e uyarland?.

Kendilerine booool mutluluk en ba?ta da harika bir dü?ün diliyorum.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.805

Resim Kodu: BR – 000.804

KİŞİYE ÖZEL NİKAH ŞEKERİ

Resim Kodu: BR – 000.775

Dü?ün, ni?an ve söz gibi özel günler için haz?rlanan bu nikah ?ekeri amaçl? kavanoz tasar?mlar? tam “bize özel bir?eyler bulabilsek” diyen çiftlere uygun. ?eker renkleri farkl? olabilir, içine normal badem ?ekeri, bonibon hatta Haribo ay?c?k koyulabilir ve etikete tarih ya da isimler yaz?labilir. Her?ey hayal gücünüzün s?n?r?na kalm?? : )

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.774

Resim Kodu: BR – 000.773

SÖZ – NİŞAN KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 000.725

Söz kutlamas?ndan bir ay evvel Dublin’den benimle ileti?ime geçen ve ?stanbul’da gerçekle?ecek söz günü için önce tüm kurabiye çe?itlerinden birer tane istemek istedi?ini söyleyen ama neticede 5 modelde karar k?lan S?rma çok pozitif çok cici bir o kadar da güzel kurabiyecilerden biriydi : ) S?rma melek yan?na bir de cupid tasarlamam? istedi, ben de yapt?m.

Geçti?imiz haftasonu söz törenleri gerçekle?ti, facebook’ta foto?raflar?na göz att?m, çok sevimli bir çift olmu?lar, çok e?lenceli : )

Bar?? ve S?rma’y? kutluyorum : )

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.724

KİŞİYE ÖZEL BABY SHOWER VE NİKAH ŞEKERLERİ

Resim Kodu: BR – 000.687

Uzun zamand?r dü?ünüyorum ?eker hamuruyla ba?ka neler yap?labilir diye. Dü?ün dü?ün, derken bir süre önce akl?ma bir fikir geldi, ama emin olamad?m olur mu olmaz m?? Denedim, oldu :) Mutlu Dükkan’?n kafas?nda yanan ampul i?e yarad? ve bugün sizlere yeni, yepyeni bir ürün lanse ediyor. Hatta ve hatta daha önce hiçbir yerli / yabanc? sitede, blogda görülmemi? tamamen taraf?mca yarat?lm?? bir ürün…

Sunumu ise en sevdi?im malzeme olan cam ile yapmak istedim. Cam ve güzel etiketler…

Bu rengarenk kalplerin içinde tuzsuz badem bulunuyor. En büyük endi?em olan tad? ve lezzeti, çevremdekileri kobay olarak kullanmam sonucu test edildi onayland? :)

Bu minik ki?isel hediyeler, ki?iselle?tirilmi? etiketleri ile nikah ?ekeri, di? bu?day? hediyesi, baby shower hediyesi, do?um hediyesi, mevlüt ?ekeri gibi akl?n?za gelebilecek her alanda de?erlendirilmek üzere tasarland?.

?ekerlerin üzerine bir adet harf bask?s? yap?labiliyor, her kavanozda iki adet ?eker bulunuyor, renkler ise sizin hayal gücünüze kalm??.

Detayl? bilgi için irtibat adresimiz; info@mutludukkan.com

Zeynep

P.S : Arzu edilirse kavanoz kapa?? alt?n rengi olarak kullan?labiliyor.

Resim Kodu: BR – 000.686

Resim Kodu: BR – 000.685

Resim Kodu: BR – 000.684

Resim Kodu: BR – 000.683

Resim Kodu: BR – 000.682