İLK CİCİLİ BİCİLİ KURABİYELERİM

Evet, sonunda malzemelerim geldi, ve bugün ?eker hamurlar?m? renklendirip denemelerime ba?lad?m. Büyük heyecanlar?n sonunda büyük mutluluklar?m? sizinle payla??yorum :)
Öncelikle pembe bebek kurabiyeleri, bunlar 1-2 hafta sonra do?um yapmaya haz?rlanan arkada??m için yapt???m denemeler olsun istedim, malum 40-50 tane yaparken mahçup olmak var:)

 

Resim Kodu: BR – 000.362

Haz?r ba?lam??ken ye?il renkte olanlar?n? da yapmak istedim, çünkü do?acak bebe?imiz erkek, ad? da Batu hatta, dolay?s?yla zevkim pembeye kaysa da, ye?il veya mavi yapmam benim için daha hay?rl? olur san?r?m.

Resim Kodu: BR – 000.361

Annem yak?n zamanda ?zmir’den geldi, bizimle birlikte olacak önümüzdeki bir ay boyunca. K?z?n?n böyle ?eylerle u?ra?mas?na ilk etapta inanam?yor olmas?na ra?men, ben kurabiye haz?rlarken asl?nda izlemekten çok da keyif ald?. Foto?raflar? ben çekerken a?a??daki pozu haz?rlamam? söyleyen oydu, benzer bebek tulumlar? ayn? karede çekilmeliymi? : )) Zaten ben bu gidi?le foto?rafç?l?k olay?n? da çözece?im san?r?m…Fena m? olur?

Resim Kodu: BR – 000.360

Bu günlerin geldi?ine inanam?yorum :) Çooook güzeeeeeelll :)