1. YAŞ DOĞUM GÜNÜ BUTİK KURABİYELERİ

Art?k devaml? mü?terim olan Verda Han?m, arkada?? Gözde Han?m’?n birinci ya??na basan o?lu Sarp için 50 adet do?um günü kurabiyelesi sipari? etti. Renkler bana b?rak?ld???nda ço?unlukla canl? renkleri tercih ediyorum, o zaman kurabiyelere bakmaya doyam?yorum =)

Sarp’a nice ya?lar ve upuzun, mutlu bir hayat diliyorum.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.491

Resim Kodu: BR – 000.490

Resim Kodu: BR – 000.489

Resim Kodu: BR – 000.488

YAMAN’IN DOĞUM KURABİYELERİ

Pek yak?nda dünyaya gelecek minik Yaman için 200 adet bebek kurabiyesi haz?rlad?m. Daha önce ba?ka yaz?lar?mda da yazd???m gibi erkeklere kurabiye haz?rlamak bence k?zlardan kesinlikle daha zor, daha minicik birer bebek olsalar dahi :) Ama Yaman’?n kurabiyeleri san?r?m annesi P?nar Han?m’?n zarafetinden ve pozitifli?inden nasibini ald? ve çok huzur verici ve kolay oldular.

Bu sefer sonuca o kadar bay?ld?m ki normalde ekledi?imden daha fazla foto?raf payla?aca??m.

Yaman’a ?imdiden dünyaya ho?geldin demek istiyorum, annesi gibi güleryüzlü, cici bir bebek olaca??ndan hiç ?üphem yok.

Sevgiler,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.487

Resim Kodu: BR – 000.486

Resim Kodu: BR – 000.484

Resim Kodu: BR – 000.483

Resim Kodu: BR – 000.482

Resim Kodu: BR – 000.481

Resim Kodu: BR – 000.480

Resim Kodu: BR – 000.479

Resim Kodu: BR – 000.478

ARDA VE TUNA’NIN 4. YAŞ DOĞUM GÜNÜ KURABİYELERİ

Ece Han?m ikiz kuzenleri Arda ve Tuna’n?n 4.ya? günü kutlamas? için kurabiye haz?rlamam? istedi. Kurabiyelerde çoçuklar?n ho?una gitmesi için sevimli karakterler yapmam? istedi ve gerisini bana b?rakt? :o) Ancak Arda ve Tuna’n?n do?um gününde abileri Cesur’u da unutmad? :o)

Kurabiyeleri bu sefer pastel renklerle haz?rlad?m, ne zamand?r pastel renkleri denemek istiyordum, ama cidden ay?c?klarda bunu uygulamak çok keyifli oldu benim için. Genellikle kurabiyelerimde detayl? çal??may? çok seviyorum, bu da tabii oldukça vakit al?yor, ama inan?n sonucu seyretmeye de?iyor :o) Ke?ke foto?raflara kurabiyelerin hepsini s??d?rabilseydim, bir kareye her modelden s?k??t?rabildi?im kadar s?k??t?rd?m :)))

Sevgiler,

P.S: Herkesin ?eker Bayram?’n? en içten dileklerimle kutluyorum >o<

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.463

Resim Kodu: BR – 000.462

Resim Kodu: BR – 000.461

Resim Kodu: BR – 000.460

Resim Kodu: BR – 000.459

ALP’İN DOĞUMU İÇİN HAZIRLANAN KURABİYELER

Bugün çok mutluyum çünkü pek çok ki?inin u?ra?arak veya u?ra?mayarak 09/09/09 tarihine denk getirmeye çal??t??? özel anlardan birine katk?m dokundu.

Daha önce ye?eni Zülal’in do?umu için kurabiyeler yapt???m Verda Han?m benden bu sefer arkada??n?n do?acak o?lu Alp için acele bebek kurabiyesi istedi, zaman dar oldu?u için de yapabildi?im kadar yapmam konusunda anla?t?k :) Geçen sefer de Verda Han?m’?n sipari?i tatile ç?kmadan önceki son sipari?imdi. Sonuçta 55 adet kurabiye ile tatil öncesi sipari?lerimi tamamlad?m.

Ho?geldin Alp’cik =)

Zeynep

P.S: 11/09 – 18/09 tarihleri aras?nda tatilde olaca??m, yurtd???nda olacak olmam sebebiyle telefonu açamayabilirim ancak maillerimi düzenli olarak kontrol edece?im. Her türlü talebiniz için bana e-mail ile ula?abilirsiniz : info@mutludukkan.com

Resim Kodu: BR – 000.458

Resim Kodu: BR – 000.457

Resim Kodu: BR – 000.456

Resim Kodu: BR – 000.455

Resim Kodu: BR – 000.454

HAMİLE ARKADAŞA ÖZEL HEDİYE – HAMİLE KURABİYELERİ :)

Yeni bir temaya daha ad?m att?m, hamile olan bayanlar için çok ?eker bir hediye: “Hamile Kurabiyeleri”.

Deniz Han?m çok çok sevdi?i çocukluk arkada?? Gülçin Han?m için sipari? etti, bana dü?en de illa ki kocaman bir göbek yapmakt? :) Gülçin Han?m ?ngiltere’de ya??yor, e?i de ingiliz, dolay?s?yla kurabiyelerdeki yaz?lar hep ingilizce.

Gülçin Han?m’? çok tebrik ediyorum :)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.450

Resim Kodu: BR – 000.449

Resim Kodu: BR – 000.448

IŞIK NAZ İÇİN BİRİNCİ YAŞ KURABİYELERİ

Mehmet Bey Ankara’dan bana ula??p çok sevdi?i biricik ye?eni I?k?n Naz için 1. ya??n? kutlayaca?? güne özel kurabiyeler haz?rlamam? istedi. Çok yo?un ?ekilde kurabiye süsledi?im ?u günlerde Mehmet Bey ve ye?enini mutlu etmek için elimden geleni yapt?m.

Bu arada I?k?n Naz benim gibi 30 A?ustos do?umlu, ama aram?zda tam? tam?na 27 ya? fark var :) Büyüyünce beni hat?rlar m? sizce ? :))

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.439