TATİL ÖNCESİ BEBEK KURABİYELERİ

Geldik tatilden önceki son yaz?ma, Verda han?m Ankara’dan bana ula??p 70 adet bebek kurabiyesi sipari? etti. Ye?eni Zülal’in do?umu için sipari? edilen bu kurabiyeler sürekli minik ertelemelere maruz kald? çünkü sevgili bebe?imiz Zülal annesinin karn?nda pek bir rahat etmi? ki, ç?kmak istemiyormu? :) Do?umun ertelemelerine uygun olarak ben de tatile gitmeden önceki son günümde bu sipari?i Verda han?ma gönderdim. Kurabiyeler minik Zülal’in pembe-ye?il bebek odas?na uyumlu yap?ld? ve Verda han?m taraf?ndan sürpriz olacak ?ekilde do?um gününde hediye edilecek…

Not: 11/07 – 18/07 tarihleri aras?nda tatilde olaca??m, bu süreçte bana her zaman 0 532 520 38 78  no’lu cep numaramdan ula?abilirsiniz.

Herkese güzel bir haftasonu diliyorum.

Sevgiler…

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.417

Resim Kodu: BR – 000.415

Resim Kodu: BR – 000.416

 

CAM BONCUK KURSUNDAN KURABİYE SİPARİŞİNE :)

Bütün yak?n çevrem bilir, ben her türlü el i?ine çok merakl?y?md?r. El i?i derken, skala çok geni? :) Türk i?i (kasnak), ya?l? boya, sulu boya, tak? yap?m?…küçüklü?ümden saymaya ba?larsak, upuzun bir liste ç?kar.

Bunlardan biri de uzun süre beni cezbeden ve 3 kur kursa gitmi? oldu?um cam boncuk yap?m?(Lampworking). Kurshuni Cam Atölyesi’nin organize etti?i bu kurslarda tan??t???m birisi de Berna’yd?. Kursa gittikçe sohbet eder, çok keyif al?rd?k. Sonra benim kurs bitti, Berna’n?nki de…Geçen sene cam boncuk çal??acak atölye ararken, güzel bir yer buldum. Çal??mak için randevu ald?m, bir gittim, kar??mda Berna! Me?ersem evinde atölyesini kurmu?, cam tak? yap?m?na ba?lam?? =)

Berna’n?n muazzam cam çal??malar?na ve yapt??? harika tak?lara http://www.kathre.com adresinden ula?abilirsiniz…

Sonra çal??malar, facebook derken bir daha kopmad?k k?sacas?. Kendisi benim merak sald???m kurabiyeleri görünce, hemencecik arkada??n?n yeni do?an bebe?i Berra için sipari? verdi :)

Resim Kodu: BR – 000.393

Resim Kodu: BR – 000.392

Resim Kodu: BR – 000.391

Resim Kodu: BR – 000.390

Resim Kodu: BR – 000.389

DOĞUM KURABİYELERİ ANKARA’YA GİDİYOR

Bugün sabah foto?raflanan kurabiyeler, planlanandan 3 gün önce do?an ve benim gibi Ankara’l? Defne’ ye gidiyor =)

Resim Kodu: BR – 000.388

Resim Kodu: BR – 000.387

BİRİNCİ YAŞ GÜNÜ KURABİYE VE CUPCAKE’LERİ

Evet, inan?lmaz ama ben de art?k sipari?lerimi payla??yorum. Bu benim için büyük heyecan, çünkü her bir sipari?im çok çok de?erli benim için.

Deniz ile Irmak bugün 1. ya?lar?n? doldurdular, onlara do?um günleri için renklerine yaparken bay?ld???m mor, ye?il ve pembeli kurabiyeler ve cupcake’ler haz?rlad?m. Umuyorum be?enmi?lerdir.

Yeni bir hafta ba?l?yor, pazar yine bitti, herkese mutlu bir hafta olsun ?imdiden :)

Resim Kodu: BR – 000.385

Resim Kodu: BR – 000.384

Resim Kodu: BR – 000.383

BEBEK KURABİYELERİ…

Bugün yay?nlad???m kurabiyeler Bahar’?n yeni do?an k?z? Ça?la için sipari? etti?i 35 adet bebek do?um kurabiyelesi. Ald???m habere göre Ça?la tam? tam?na 4 kg do?mu?, tam nurtopu gibi bir bebek =) Ça?la umuyorum hayat? boyunca en az do?umundaki kadar sa?l?kl? olur.

Sevgiler…

Resim Kodu: BR – 000.377

Resim Kodu: BR – 000.376

HAVALAR GÜZELLEŞİRKEN, YENİ KURABİYELER…

Daha önce de yazd???m gibi, en büyük üzüntüm haftada bir kez kurabiye fotograf? ekleyebiliyor olmam. Bütün hafta benim için sab?rs?zca geçiyor, haftasonu da bir an önce yapt?klar?m? sergilemek istiyorum. Alttaki balonlar? ve kukuletay? çok yak?n arkada??m?n yeni do?an o?lu Batu ?erefine haz?rlad?m. Do?umu çok ani oldu?u için hastaneye do?um hediyesi olarak yapaca??m kurabiyeler suya dü?tü.

Cupcake’ler ise denemek istedi?im bir tarzd?, pembe hayal rengi, üzerine 3’er adet gül yerle?tirdi?im bu kurabiyeleri oldukça be?endim.

Dondurmalar?n yeri benim için apayr?, yaz yakla??rken yemeyi en sevdi?im ?ey dondurma :) Bay?l?yorum…

Sevgilerimle…iyi pazarlar.

Resim Kodu: BR – 000.369

Resim Kodu: BR – 000.368

Resim Kodu: BR – 000.367

Resim Kodu: BR – 000.366