KURABİYE KURSU – EKİM 2011 KURS TARİHLERİ

Kurabiye Kursu

 

2011 y?l? Ekim ay?nda gerçekle?tirece?imiz kurslar?n tarihleri belli oldu, kat?lmay? arzu edenlerin benimle irtibata geçmesini rica ediyorum : ) info@mutludukkan.com

Kurs Tarihleri:
? 15 Ekim 2011
? 22 Ekim 2011
? 29 Ekim 2011

Kat?l?mc? Say?s?: 4 ki?i
Kurs Süresi: 1 gün ( 10.30 – 16.30 )
Kurs Adresi: Gayrettepe, ?i?li, ?stanbul

Detayl? bilgi için kurs linkimizi ziyaret edebilirsiniz: https://blog.mutludukkan.com/index.php/kurs/

Zeynep

MUTLU DÜKKAN KURABİYE SÜSLEME KURSU HEDİYE EDİYOR :)

 

Siz, sevgili Mutlu Dükkan takipçileri için haz?rlad???m yepyeni bir aktivite ile kar??n?zday?m. Mutlu Dükkan 4 ki?iye 1 günlük kurabiye süsleme kursu hediye ediyor. Kazanaca??n?z günlük kursa kendiniz kat?labilece?iniz gibi bu kursu bir yak?n?n?za ya da arkada??n?za da  hediye edebilirsiniz :)

Kat?l?m detaylar?n? aç?klamadan önce unutmay?n ki bu kampanyay? Facebook profilinizde ne kadar s?k ve ne kadar çok payla??rsan?z, kazanma ?ans?n?z bir o kadar fazla olacakt?r !

Kampanyaya kat?lmak için yapman?z gereken Mutlu Dükkan’?n Facebook sayfas?n? a?a??da belirtildi?i gibi “BE?EN” tu?una basarak takibe alman?z ve hemen ard?ndan da kampanyam?z? Facebok profilinizde arkada?lar?n?zla “PAYLA?”arak  onlar?n da sayfam?z? “BE?EN”melerini sa?laman?z. Sayfam?z? daha önceden “BE?EN”mi? olsan?z dahi kurabiye süsleme kursunu halen kazanabilirsiniz, bunun için ise tek yapman?z gereken yine kampanyam?z? a?a??da belirtilen ?ekilde Facebook profilinizde arkada?lar?n?zla “PAYLA?”man?z.

Sayfam?z? nas?l “BE?EN”eceksiniz ve kampanyay? profilinizde nas?l “PAYLA?”acaks?n?z?

 

?u andan itibaren Mutlu Dükkan Facebook sayfas?n? takip etmeye ba?layan 2 ki?iye random.org’ da yap?lacak çekili? ile kurabiye süsleme kursu hediye edilecektir, ayr?ca her bir kazanan? önermi? olan di?er 1 ki?iye de yine ayn? ?ekilde kurabiye kursu hediye edilecektir. Bu durumda tabii ki sayfam?z? takip etmeye ba?layan ki?iler aras?nda sizin önerdi?iniz insan say?s? ne kadar fazla ise kazanma ?ans?n?z da o kadar fazla olacakt?r.

Hemen siz de kampanyam?z? profilinizde “PAYLA?”?n, arkada?lar?n?z da Mutlu Dükkan Facebook sayfas?n? be?ensin ki kazanma ?ans?n?z bir o kadar arts?n :)

Kampanya biti? tarihi : 9 Eylül 2011     saat: 23.55

Kurabiye kursu tarihi : 5 Ekim 2011     saat: 10.30 – 16.30 

Kurs adresi : Gayrettepe, ?stanbul ( ula??m masraflar? kazanan ki?ilere aittir )

Mutlu Dükkan Facebook sayfas? : www.facebook.com/mutludukkan

Mutlu Dükkan Twitter sayfas? : www.twitter.com/mutludukkan 

?ans?n? artt?r?p daha çok ki?iye duyurmak isteyen kat?l?mc?lar twitter hesab?m?z üzerinden bizi takip edip duyurular?n? yapabilirler.

Herkese bol ?anslar :)

Zeynep

KURABİYE KURSU – EYLÜL 2011 KURS TARİHLERİ

Kurabiye Kursu

 

2011 y?l? Eylül ay?nda gerçekle?tirece?imiz kurslar?n tarihleri belli oldu, kat?lmay? arzu edenlerin benimle irtibata geçmesini rica ediyorum : ) info@mutludukkan.com

Kurs Tarihleri:
? 10 Eylül 2011
? 17 Eylül 2011
? 24 Eylül 2011

Kat?l?mc? Say?s?: 4 ki?i
Kurs Süresi: 1 gün ( 10.30 – 16.30 )
Kurs Adresi: Gayrettepe, ?i?li, ?stanbul

Detayl? bilgi için kurs linkimizi ziyaret edebilirsiniz: https://blog.mutludukkan.com/index.php/kurs/

Zeynep

KURABİYE KURSU – AĞUSTOS 2011 KURS TARİHLERİ

Kurabiye Kursu

 

2011 y?l? A?ustos ay?nda gerçekle?tirece?imiz kurslar?n tarihleri belli oldu, kat?lmay? arzu edenlerin benimle irtibata geçmesini rica ediyorum : ) info@mutludukkan.com

Kurs Tarihleri:
? 13 A?ustos 2011
? 20 A?ustos 2011

Kat?l?mc? Say?s?: 4 ki?i
Kurs Süresi: 1 gün ( 10.30 – 16.30 )
Kurs Adresi: Gayrettepe, ?i?li, ?stanbul

Detayl? bilgi için kurs linkimizi ziyaret edebilirsiniz: https://blog.mutludukkan.com/index.php/kurs/

Zeynep

KURABİYE KURSU – TEMMUZ 2011 KURS TARİHLERİ

Kurabiye Kursu

 

2011 y?l? Temmuz ay?nda gerçekle?tirece?imiz kurslar?n tarihleri belli oldu, kat?lmay? arzu edenlerin benimle irtibata geçmesini rica ediyorum : ) info@mutludukkan.com

Kurs Tarihleri:
? 23 Temmuz 2011
? 30 Temmuz 2011

Kat?l?mc? Say?s?: 4 ki?i
Kurs Süresi: 1 gün ( 10.30 – 16.30 )
Kurs Adresi: Gayrettepe, ?i?li, ?stanbul

Detayl? bilgi için kurs linkimizi ziyaret edebilirsiniz: https://blog.mutludukkan.com/index.php/kurs/

Zeynep

KURABİYE KURSU – HAZİRAN 2011 KURS TARİHLERİ

Kurabiye Kursu

 

2011 y?l? Haziran ay?nda gerçekle?tirece?imiz kurslar?n tarihleri belli oldu, kat?lmay? arzu edenlerin benimle irtibata geçmesini rica ediyorum : ) info@mutludukkan.com

Kurs Tarihleri:
? 08 Haziran 2011
? 18 Haziran 2011
? 25 Haziran 2011

Kat?l?mc? Say?s?: 4 ki?i
Kurs Süresi: 1 gün ( 10.30 – 16.30 )
Kurs Adresi: Gayrettepe, ?i?li, ?stanbul

Detayl? bilgi için kurs linkimizi ziyaret edebilirsiniz: https://blog.mutludukkan.com/index.php/kurs/

Zeynep