KURABİYE KURSU – MAYIS 2011 KURS TARİHLERİ

Kurabiye Kursu

 

2012 y?l? Eylül ay?nda gerçekle?tirece?imiz kurslar?n tarihleri belli oldu, kat?lmay? arzu edenlerin benimle irtibata geçmesini rica ediyorum : ) info@mutludukkan.com

Kurs Tarihleri:
? 07 May?s 2011
? 21 May?s 2011
? 28 May?s 2011

Kat?l?mc? Say?s?: 4 ki?i
Kurs Süresi: 1 gün ( 10.30 – 16.30 )
Kurs Adresi: Gayrettepe, ?i?li, ?stanbul

Detayl? bilgi için kurs linkimizi ziyaret edebilirsiniz: https://blog.mutludukkan.com/index.php/kurs/

Zeynep

KURABİYE KURSU – NİSAN 2011 KURS TARİHLERİ

Kurabiye Kursu

 

2011 y?l? Nisan ay?nda gerçekle?tirece?imiz kurslar?n tarihleri belli oldu, kat?lmay? arzu edenlerin benimle irtibata geçmesini rica ediyorum : ) info@mutludukkan.com

Kurs Tarihleri:
? 23 Nisan 2011
? 30 Nisan 2011

Kat?l?mc? Say?s?: 4 ki?i
Kurs Süresi: 1 gün ( 10.30 – 16.30 )
Kurs Adresi: Gayrettepe, ?i?li, ?stanbul

Detayl? bilgi için kurs linkimizi ziyaret edebilirsiniz: https://blog.mutludukkan.com/index.php/kurs/

Zeynep

KURABİYE KURSU – MART 2011 KURS TARİHLERİ

Kurabiye Kursu

 

2011 y?l? Mart ay?nda gerçekle?tirece?imiz kurslar?n tarihleri belli oldu, kat?lmay? arzu edenlerin benimle irtibata geçmesini rica ediyorum : ) info@mutludukkan.com

Kurs Tarihleri:
? 12 Mart 2012 – Cumartesi
? 16 Mart 2012 – Çar?amba
? 26 Mart 2012 – Cumartesi

Kat?l?mc? Say?s?: 4 ki?i
Kurs Süresi: 1 gün ( 10.30 – 16.30 )
Kurs Adresi: Gayrettepe, ?i?li, ?stanbul

Detayl? bilgi için kurs linkimizi ziyaret edebilirsiniz: https://blog.mutludukkan.com/index.php/kurs/

Zeynep

KURABİYE KURSLARINDAN GÖRÜNTÜLER

 

Bir sürü kurabiye kursu geliyor geçiyor, o an?n heyecan?yla ben foto?raf çekmeyi hep unutuyorum, ama geçenlerde bana verilen bir görev sebebiyle çekmem gerekti, ben de f?rsat bu f?rsat payla?mak istedim :)

Bu aralar s?k s?k hasta oluyorum, 2 ayda 4.kez ?ifay? kapmak ile hayat?m?n rekorunu k?r?yorum, neyse bir ara ba????kl?k sistemimi yoluna koyaca??m =))

?ubat kurslar?n?n tümü doldu, Mart kurslar?n? bugün yar?n yay?nlayaca??m :)

?yi haftalar !

Zeynep

 

 

 

 

 

KURABİYE KURSU – ŞUBAT 2011 KURS TARİHLERİ

Kurabiye Kursu

 

2011 y?l? ?ubat ay?nda gerçekle?tirece?imiz kurslar?n tarihleri belli oldu, kat?lmay? arzu edenlerin benimle irtibata geçmesini rica ediyorum : ) info@mutludukkan.com

Kurs Tarihleri:
? 09 ?ubat 2011 – Çar?amba
? 19 ?ubat 2011 – Cumartesi
? 26 ?ubat 2011 – Cumartesi

Kat?l?mc? Say?s?: 4 ki?i
Kurs Süresi: 1 gün ( 10.30 – 16.30 )
Kurs Adresi: Gayrettepe, ?i?li, ?stanbul

Detayl? bilgi için kurs linkimizi ziyaret edebilirsiniz: https://blog.mutludukkan.com/index.php/kurs/

Zeynep

KURABİYE KURSU – İSTANBUL

Mutlu Dükkan’?n kurabiye kursu ile ilgili detayl? bilgilere ula?abilece?iniz, bana yöneltmek isteyebilece?iniz sorular? kafan?zda olu?turman?za yard?mc? olan bilgiler içeren ve ayn? zamanda yeni aç?lan kurslar? takip edebilece?iniz Mutlu Dükkan’?n yeni kurs sitesi https://blog.mutludukkan.com/index.php/kurs/  yay?nda ! Yipi !

Yeni sitemiz merakl?lar?n? bekliyor,

Zeynep ?

info@mutludukkan.com