KURABİYE KURSU – OCAK 2011 KURS TARİHLERİ

Kurabiye Kursu

 

2011 y?l? Ocak ay?nda gerçekle?tirece?imiz kurslar?n tarihleri belli oldu, kat?lmay? arzu edenlerin benimle irtibata geçmesini rica ediyorum : ) info@mutludukkan.com

Kurs Tarihleri:
? 15 Ocak 2011 – Cumartesi
? 22 Ocak 2011 – Cumartesi
? 29 Ocak 2011 – Cumartesi

Kat?l?mc? Say?s?: 4 ki?i
Kurs Süresi: 1 gün ( 10.30 – 16.30 )
Kurs Adresi: Gayrettepe, ?i?li, ?stanbul

Detayl? bilgi için kurs linkimizi ziyaret edebilirsiniz: https://blog.mutludukkan.com/index.php/kurs/

Zeynep

KURABİYE KURSU HATIRASI

 

 K?sa süre evvel kursumuz vard?, çok keyifli geçti, size kursiyerlerimi tan?tmak istiyorum : ) Soldan sa?a Pelin {http://www.renklipudra.com ve http://www.renklipasta.com } Pelin’in o harika sitesine ve bizlerle payla?t??? tasar?mlara bakarak hep tan?mak istemi?imdir, kurs vesile oldu : ). Sena {çok uzaktan akraba ç?kt?k :o) } ve yemek i?inden benden 20 kat fazla anlayan Neriman, kendisi okul müdiresi : )

Bu da kurstaki sevimli örde?imiz : )

Zeynep

 

KURABİYE KURSU – KASIM 2010 KURS TARİHİ

Kurabiye Kursu

 

2010 y?l? Kas?m ay?nda gerçekle?tirece?imiz kurslar?n tarihleri belli oldu, kat?lmay? arzu edenlerin benimle irtibata geçmesini rica ediyorum : ) info@mutludukkan.com

Kurs Tarihleri:
? 06 Kas?m 2010 – Cumartesi

Kat?l?mc? Say?s?: 4 ki?i
Kurs Süresi: 1 gün ( 10.30 – 16.30 )
Kurs Adresi: Gayrettepe, ?i?li, ?stanbul

Detayl? bilgi için kurs linkimizi ziyaret edebilirsiniz: https://blog.mutludukkan.com/index.php/kurs/

Zeynep

KURABİYE KURSU AÇTIM !

 

Sonunda, vakitsizli?imi bir kenara koyup 2 Ekim 2010 tarihinde düzenlenecek bir kurs açt?m ! : ) Yerimiz 3 ki?ilik.

Kat?l?m ve bilgi için : info@mutludukkan.com

Zeynep

KURABİYE KURSU – COOKIE CLASS

Bu haftasonu harika geçti, kendimi sevdi?im i?i yap?yor olman?n keyfine kapt?rm?? gidiyorum, bakal?m nereye ? =)

Nefis bir kurstu, Amerika’l? kat?l?mc?m?z Vanessa, Bursa’dan sabah?n erken saatlerinde yola ç?karak gelen Gözde ve son olarak ?stanbul’lu Burcu : ) Bütün kurs ço?unlukla ingilizce konu?malarla geçti, çok çok keyifliydi  : )

Her birine teker teker te?ekkürler tekrardan.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.710

İLK KURSUM YAPILDI BİTTİ, GERİYE KALDI GÖRÜNTÜLERİ

 

Haftasonu malum kurabiye kursumuz vard?. Ben ve 3 ö?rencim bol muhabbetli, kurabiyeli, unlu, ?ekerli bir gün geçirdik. Geriye kald? görüntüleri payla?mak :)

Hakikaten çok keyifliydi, her birine teker teker te?ekkür ediyorum…

Zeynep