FİNANSİNVEST 15.YIL KUTLAMASI

F?NANS?NVEST 15.YIL KUTLAMASI

Resim Kodu: BR – 001.285

Yeni y?l evveli ko?u?turmam?n en keyifli k?s?mlar?ndan birisi de Finansinvest’in 250 ki?ilik davet ile Ritz Carlton’da gerçekle?en 15. y?l kutlamas? oldu. ?a??rt?c? olan ise, ayn? günde yine ?? Yat?r?m’?n Hilton Convention Center’da 500 ki?ilik daveti ve ayr?ca bir de 180 ki?ilik dü?ün olmas?yd?. Tam anlam?yla bir yar?? gibi geçti o gün bizim için. Korkudan zaman zaman panik ya?arken; iyi bir planlama ile 930 cupcake’i vaktinde haz?r edip onlar? ayn? gün içerisinde 3 farkl? lokasyonda kurabilmek bile tam anlam?yla zamanla yar??mak gibiydi. Ama bitti, gururu ve seyiri benim için paha biçilemez bir keyif oldu =)

Tüm bu süreçte bana pozitiflikleri ile motivasyon kayna?? olan Bige Han?m, P?nar Han?m, Serhan Bey ve Seray Han?m’a te?ekkürlerimle…

Zeynep

F?NANS?NVEST 15.YIL KUTLAMASI

Resim Kodu: BR – 001.284

2012’NİN İLK DOĞUM GÜNÜ PASTA & CUPCAKE KULESİ

2012'N?N ?LK DO?UM GÜNÜ PASTA VE CUPCAKE KULES?

Resim Kodu: BR – 001.283

2012 de geldi, kutlad?k, bitti =) Hepinize 2012’den günayd?n !

Bugün yeni y?lda ilk i? günümdü, bir yorgunluk, bir a??rl?k, bitmi?im ben =) Aral?k ay?n?n yorgunlu?unu bugün att?m resmen, s?rt?mda bir koca külçe. Ama dinlendim, haz?r?m çal??maya :o)

Yeni y?la çok renkli foto?raflarla girmeye karar verdim, dolay?s?yla Ada’n?n do?um günü seti tam biçilmi? kaftan oldu bu niyetime. Tam anlam?yla ren-ga-renk bir cupcake kulesi oldu bitti?inde. Ayn? anda 2 do?um günü kutlad? bu kule, Ece ve Ada için haz?rland?. en sevdi?im ?ekilde de Ada’n?n a?abeyi unutulmad? :o) Herkes musmutlu.

Bu aralar bak?yorum yabanc? bloglarda herkes 2011’in en çok t?klanan postlar?n? yay?nl?yor. Önce bir heveslendim, sonra karars?z kald?m =) Dedim siz zaten en çok neyi be?endi?inizi benden iyi biliyorsunuz. Bakal?m, belki yar?n falan giri?irim.

Kendinize 2012’de iyi bak?n, hasta olmay?n, iyi beslenin, mutlu olun.

Zeynep

2012'N?N ?LK DO?UM GÜNÜ PASTA VE CUPCAKE KULES?

Resim Kodu: BR – 001.282

2012'N?N ?LK DO?UM GÜNÜ PASTA VE CUPCAKE KULES?

Resim Kodu: BR – 001.281

2012'N?N ?LK DO?UM GÜNÜ PASTA VE CUPCAKE KULES?

Resim Kodu: BR – 001.280

2012'N?N ?LK DO?UM GÜNÜ PASTA VE CUPCAKE KULES?

Resim Kodu: BR – 001.279

2012'N?N ?LK DO?UM GÜNÜ PASTA VE CUPCAKE KULES?

Resim Kodu: BR – 001.278

BİRİNCİ DOĞUM GÜNÜ CUPCAKE & PASTA KULESİ

Resim Kodu: BR – 001.256

Sevgili Ayla Han?m’?n minik k?z? için haz?rlad???m pasta ve cupcake kulesi Alya Necla’n?n giyece?i ?irin k?yafet üzerinden tasarland?. Renkler, minik periler hepsi k?yafetle ayn? tarzda ve havada haz?rland?. Ancak en sevdi?im k?sm? bu tarz kutlamalarda büyük veya küçük karde?lerin de unutulmamas?, kutlamada onlara da yer verilmesi. Burada da durum bu oldu ve Alya’n?n abisine hemen yan?nda yer verdik =)

Nice sa?l?kl?, huzurlu, peri tozlu ya?lara =)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.255

Resim Kodu: BR – 001.254

Resim Kodu: BR – 001.253

BABY SHOWER PASTA, CUPCAKE & KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 001.250

Herkese güne?li bir hafta dileyerek ba?l?yorum güne. Kahvem yan?mda, keyifliyim ve sizinle yak?nda Paris’te dünyaya gelecek olan Lalin bebe?in baby shower renklerini payla?mak istedim.

Güzel, renkli, s?cak bir pazartesi diliyorum…?

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.249

Resim Kodu: BR – 001.248

Resim Kodu: BR – 001.247

BİRİNCİ YAŞ DOĞUM GÜNÜ CUPCAKE & PASTA KULESİ

Resim Kodu: BR – 001.241

Minik Da?han’?n birinci ya? do?um gününde haz?rlad???m pasta ve cupcake’ler ile size güzel bir hafta diliyorum ?

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.240

Resim Kodu: BR – 001.239

Resim Kodu: BR – 001.238

NİŞAN CUPCAKE & PASTA KULESİ

Resim Kodu: BR – 001.225

Uzun zamand?r tan?d???m sevgili Feyza’n?n Ke?an’da gerçekle?en ni?an? için haz?rlad???m romantik bir cupcake & pasta kulesi ile kapat?yorum haftay?.

Sevgili Feyza ve e?ini tebrik ediyorum : )

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.224

Resim Kodu: BR – 001.223

Resim Kodu: BR – 001.222

Resim Kodu: BR – 001.221

Resim Kodu: BR – 001.220