EFE’NİN BİRİNCİ YAŞ KUTLAMASI VE KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 000.881

Daha öncelerden de tan?yaca??n?z Ok?an Han?m’?n minik o?lu Efe ?imdi 1 ya??nda : ) Do?um günü kutlamas? için ne?eli kurabiyelerde karar k?ld? Ok?an Han?m, böylelikle Efe de eminim (!) 18 ya??na geldi?inde hayal meyal de olsa beni ve bu kurabiyeleri hat?rlayacak : P Tabii bu tamamen benim hayal gücüm : )

Nice ya?lara Efe’cik : )

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.880

Resim Kodu: BR – 000.879

Resim Kodu: BR – 000.878

Resim Kodu: BR – 000.877

Resim Kodu: BR – 000.876

BİRİNCİ YAŞ GÜNÜ KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 000.849

Belçika’dan benimle ileti?ime geçen Pelin Han?m Türkiye’ye geldi?inde ailesi ile hep birlikte kutlayacaklar? annesinin ve minik k?z? Elif’in ortak do?um günü partisine kurabiyeler ve cupcake’ler sipari? etti. Cupcake’lerin foto?raf?n? maalesef çekecek f?rsat?m olamad? ancak kurabiyeleri payla?abiliyorum blog’da.

Nice ya?lara ! : )

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.848

Resim Kodu: BR – 000.847

Resim Kodu: BR – 000.846

Resim Kodu: BR – 000.845

1. YAŞ DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Resim Kodu: BR – 000.834

Blogger olman?n bana katt??? harikalardan birinin yeni yeni, harika insanlar tan?mak oldu?unu asla inkar edemem. Gamze’cim bu kez yak?n arkada??n?n birinci ya??na basan o?lu için cupcake’ler sipari? etti. Daha önce Batu için çal??t???m ar?l? cupcake’lerin çok benzeri, sadece ar?lar? birazc?k daha geli?tirdim : )

Öpüyorum seni Gamze’cim.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.833

Resim Kodu: BR – 000.832

Resim Kodu: BR – 000.831

ZÜLAL’İN BİRİNCİ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Resim Kodu: BR – 000.825

Minik Zülal’in bende yeri ayr?d?r çünkü ilk büyük bebek kurabiyesi sipari?imi bu güzel bebe?in do?umu için haz?rlam??t?m. Muazzam bir heyecan, bir endi?e… Sipari?i Verda Han?m vermi?ti kuzeninin do?umu için, kendisine çok te?ekkür borçluyum çünkü “çömez” olmama ra?men bana güvenmi?ti.

Gel zaman git zaman, üzerinden 1 y?l geçmi? me?er, bu kez Zülal’in annesi Hazel Han?m bana k?z?n?n birinci ya?günü kutlayacaklar?n? haber verdi : ) Bu harika do?um günü partisi için 60 adet cupcake haz?rlayarak Ankara’ya gönderdim.

Nice y?llara Zülal’cik, nice 2,3,4,5…100’lü ya?lara *<:o)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.824

Resim Kodu: BR – 000.823

Resim Kodu: BR – 000.822

Resim Kodu: BR – 000.821

İKİNCİ YAŞ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Resim Kodu: BR – 000.790

I??l Han?m o?lu Sarp’?n 2. ya??n? kutlayaca?? do?um günü partisi için, ?zmir’den beni bulup gördüklerinizi haz?rlatt? bana :) Minik Sarp Bey u?ur böceklerine olan ilgisinin doruk zamanlar?ndaym??, bu yüzden renkleri ve modelleri gerçe?ine sad?k kalarak uygulad?k :)

Ben san?r?m mavi / krem / kahve / k?rm?z? renklerinin do?ru tonlarda bir arada kullan?lmas?na bay?l?yorum!

Nice ya?lara Sarp :)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.789

Resim Kodu: BR – 000.788

Resim Kodu: BR – 000.787

BİRİNCİ YAŞ DOĞUM GÜNÜ KURABİYE VE CUPCAKE’LERİ

 Resim Kodu: BR – 000.768

Bugün Cuma ! Hava güzel;  ku?lar, böcekler uçu?uyor, gerçi alerjim az?yor ama olsun yine de her?ey pozitif, ne?eli ve keyifli :)

Di?er yandan bu güzel May?s haftasonunda minik ?rem 1. ya??n? dolduruyor, annesi Duygu Han?m da ne?eli, canl? kurabiye ve cupcake’lerle bu günlerine renk katmam? istedi.

Nice ya?lara minik ?rem, ama lütfen, o art?k abla oldu :))

Zeynep

 Resim Kodu: BR – 000.767

 Resim Kodu: BR – 000.766

 Resim Kodu: BR – 000.765

 Resim Kodu: BR – 000.764

Resim Kodu: BR – 000.763