DOĞUM GÜNÜ CUPCAKE’LERİ

Resim Kodu: BR – 001.032

Yak?n zamanda birinci ya? günü kutlanan minik Kuzey için “petit prince” yani ufak prens temal? cupcake’ler haz?rlad?k. F?rsat?m olmad? foto?raflamaya ancak do?um günü süresince cupcake’ler pleksi standta sergilendi ve san?r?m yeni trend denilebilecek ?ekilde do?um günü pastas? yerine geçti : )

?yi tatiller !

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.031

Resim Kodu: BR – 001.030

KAVANOZDA DOĞUM GÜNÜ KURABİYESİ

Resim Kodu: BR – 001.006

Ye?enimiz Dalya’n?n do?um günü vesilesiyle ne zamand?r akl?mda olan kavanoz ve kurabiye birle?tirme fikri de tamamland? =)

Nikah ?ekeri dü?ünenlere duyrulur =)

Zeynep

BİRİNCİ YAŞ DOĞUM GÜNÜ KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 000.988

Gülsera Han?m minik k?z? Eylül Ba?ak için çok çok özel kurabiyeler isteyince ne zamand?r akl?mda olan gök ku?akl? modelleri çal??ma imkan? buldum ve ortaya ç?kanlar bu modeller oldu =)

?yi ki do?dun Eylül Ba?ak!

Ayr?ca herkese mutlu haftalar,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.987

Resim Kodu: BR – 000.986

Resim Kodu: BR – 000.985

MINNIE MOUSE DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Resim Kodu: BR – 000.984

Minnie ve Mickey hayran? olarak, Beril Naz’?n do?um günü partisi için seçilen Minnie Mouse temal? kurabiye ve cupcake’leri çal??mak çok ne?eliydi. Pembeler, ve kulaklar, hayran?m buna =)

Kulakl? cupcake modellerini Google’da gördüm, o kadar çok yabanc? sitede çal???lm?? ki san?r?m art?k halka malolmu? bir model =) 

Ama ben yine de aralar?ndan bir siteye link vermek isterim : http://fortheloveofsugar.com, çok sevimli ?eyler var bu sitede = )

Mutlu Y?llar Beril Naz : )

Zeynep

Ps. Yukar?daki foto?rafta sergilenen stand partilerinizde kiralanabiliyor ve daha da çok katl? olabiliyor. Bilgi için info@mutludukkan.com

Resim Kodu: BR – 000.983

Resim Kodu: BR – 000.982

Resim Kodu: BR – 000.981

BİRİNCİ YAŞ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ CUPCAKE’LERİ

Resim Kodu: BR – 000.980

Minik Bar?n için birinci ya? do?um günü partisi cupcake ve kurabiyeleri haz?rlam??ken, bu kadar renkli ürünleri renkli renkli foto?raflamak istedim ama maalesef kurabiyeleri çekmeye yeti?emedim : ( Asl?nda onlar? da göstermeyi çok isterdim : (( Renkler yine capcanl? lolipoplar falan da vard? : )

?yi ki do?mu?sun Bar?n’c?k : )

Zeynep

 Resim Kodu: BR – 000.979

BİRİNCİ YAŞ DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Resim Kodu: BR – 000.950

Çok sevdi?imiz arkada?lar?m?z Neco ve Cansu’nun o?ullar? Emir’in birinci ya??na doldurmas?n? kutlad?k geçen hafta. Bu kurabiyeler de partiye e?lik etti : )

Zeynep