KARLA İLE LARA’NIN BİRİNCİ YAŞ DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Sevgili minik Karla ve Lara’n?n ilk ya?lar?n?n do?um günü kutlamas? için Kemal bey ve Betsi Han?m taraf?ndan sipari? edilen kurabiye modelleri a?a??daki gibi.

K?zlara mutlu ve uzun ve kurabiyeler gibi rengarenk bir omur diliyorum.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.524

Resim Kodu: BR – 000.523

Resim Kodu: BR – 000.522

4. YAŞ GÜNÜ HEDİYESİ

Ankara’daki minik Beren’in dördüncü ya? günü kutlamak için kocaman bir kurabiye, yine tasar?m? bana b?rak?ld?, ben de pijamal?, elinde ay?c?k tutan büyüyen bir k?z yapt?m :)

Nice ya?lara Beren.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.502

1. YAŞ DOĞUM GÜNÜ BUTİK KURABİYELERİ

Art?k devaml? mü?terim olan Verda Han?m, arkada?? Gözde Han?m’?n birinci ya??na basan o?lu Sarp için 50 adet do?um günü kurabiyelesi sipari? etti. Renkler bana b?rak?ld???nda ço?unlukla canl? renkleri tercih ediyorum, o zaman kurabiyelere bakmaya doyam?yorum =)

Sarp’a nice ya?lar ve upuzun, mutlu bir hayat diliyorum.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.491

Resim Kodu: BR – 000.490

Resim Kodu: BR – 000.489

Resim Kodu: BR – 000.488

ARDA VE TUNA’NIN 4. YAŞ DOĞUM GÜNÜ KURABİYELERİ

Ece Han?m ikiz kuzenleri Arda ve Tuna’n?n 4.ya? günü kutlamas? için kurabiye haz?rlamam? istedi. Kurabiyelerde çoçuklar?n ho?una gitmesi için sevimli karakterler yapmam? istedi ve gerisini bana b?rakt? :o) Ancak Arda ve Tuna’n?n do?um gününde abileri Cesur’u da unutmad? :o)

Kurabiyeleri bu sefer pastel renklerle haz?rlad?m, ne zamand?r pastel renkleri denemek istiyordum, ama cidden ay?c?klarda bunu uygulamak çok keyifli oldu benim için. Genellikle kurabiyelerimde detayl? çal??may? çok seviyorum, bu da tabii oldukça vakit al?yor, ama inan?n sonucu seyretmeye de?iyor :o) Ke?ke foto?raflara kurabiyelerin hepsini s??d?rabilseydim, bir kareye her modelden s?k??t?rabildi?im kadar s?k??t?rd?m :)))

Sevgiler,

P.S: Herkesin ?eker Bayram?’n? en içten dileklerimle kutluyorum >o<

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.463

Resim Kodu: BR – 000.462

Resim Kodu: BR – 000.461

Resim Kodu: BR – 000.460

Resim Kodu: BR – 000.459

IŞIK NAZ İÇİN BİRİNCİ YAŞ KURABİYELERİ

Mehmet Bey Ankara’dan bana ula??p çok sevdi?i biricik ye?eni I?k?n Naz için 1. ya??n? kutlayaca?? güne özel kurabiyeler haz?rlamam? istedi. Çok yo?un ?ekilde kurabiye süsledi?im ?u günlerde Mehmet Bey ve ye?enini mutlu etmek için elimden geleni yapt?m.

Bu arada I?k?n Naz benim gibi 30 A?ustos do?umlu, ama aram?zda tam? tam?na 27 ya? fark var :) Büyüyünce beni hat?rlar m? sizce ? :))

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.439

HAVALAR GÜZELLEŞİRKEN, YENİ KURABİYELER…

Daha önce de yazd???m gibi, en büyük üzüntüm haftada bir kez kurabiye fotograf? ekleyebiliyor olmam. Bütün hafta benim için sab?rs?zca geçiyor, haftasonu da bir an önce yapt?klar?m? sergilemek istiyorum. Alttaki balonlar? ve kukuletay? çok yak?n arkada??m?n yeni do?an o?lu Batu ?erefine haz?rlad?m. Do?umu çok ani oldu?u için hastaneye do?um hediyesi olarak yapaca??m kurabiyeler suya dü?tü.

Cupcake’ler ise denemek istedi?im bir tarzd?, pembe hayal rengi, üzerine 3’er adet gül yerle?tirdi?im bu kurabiyeleri oldukça be?endim.

Dondurmalar?n yeri benim için apayr?, yaz yakla??rken yemeyi en sevdi?im ?ey dondurma :) Bay?l?yorum…

Sevgilerimle…iyi pazarlar.

Resim Kodu: BR – 000.369

Resim Kodu: BR – 000.368

Resim Kodu: BR – 000.367

Resim Kodu: BR – 000.366