SEVGİLİYE DOĞUM GÜNÜ KURABİYESİ

Yavuz ni?anl?s? Arzu’nun do?um günü için ortaya kar???k bir?eyler istedi :) Hatasonu ni?anl?s?n? görmeye ?stanbul’dan Zonguldak’a gidecek, benim kurabiyeler de onunla birlikte :) En sevdi?im renkleri kulland?m, ve desenli mat olarak sipari? etti?im, ancak paketinden kurabiyeden çok koskoca bir pastaya yetecek büyüklükte ç?kan zemini ise sonunda makasla k?rparak küçülttüm, biraz içim ac?d? =) Ama sonucun güzelli?ine de?di.

Resim Kodu: BR – 000.379

Resim Kodu: BR – 000.378

BEBEK KURABİYELERİ…

Bugün yay?nlad???m kurabiyeler Bahar’?n yeni do?an k?z? Ça?la için sipari? etti?i 35 adet bebek do?um kurabiyelesi. Ald???m habere göre Ça?la tam? tam?na 4 kg do?mu?, tam nurtopu gibi bir bebek =) Ça?la umuyorum hayat? boyunca en az do?umundaki kadar sa?l?kl? olur.

Sevgiler…

Resim Kodu: BR – 000.377

Resim Kodu: BR – 000.376

ANNELER GÜNÜ KURABİYELERİ

Ben olaylar? san?r?m birazc?k geriden takip ediyorum, vakitsizlik böyle bir?ey =) Anneme bu sene çiçek almak haricinde bir de yeni yetene?im olan kurabiyelerden yapmak istedim. Bunlar? haftaiçi haz?rlay?p erken payla?mak istedim ama maalesef yeti?tiremedim.

Tüm annelerimizin anneler günü çok çok içten kutluyorum. Hepsi bizler için çok özel ve de?erli.

Resim Kodu: BR – 000.375

Resim Kodu: BR – 000.374

Resim Kodu: BR – 000.373

İÇİMİ AÇAN KURABİYELER :)

Bu haftasonu da ortaya bir?eyler ç?karmamay? göze alamazd?m elbet. Ama neyse ki akl?mda dola?an bu kurabiyeleri cuma ak?am?ndan yapm???m çünkü dün korkunç bir kaza geçirdim. Avrupa yakas?ndan Anadolu yakas?na geçerken, tam köprünün üzerinde arabama kocaman bir t?r çarpt?, t?r beni baya bir sürükledi önünde ve sonra sa??ndan soluna do?ru araçlar?n geldi?i tarafa geçirdi. Buradaki as?l mucize kafam? veya kolumu dahi hiçbir yere çarpmadan kurtulmu? olmam. Daha da komi?i ise o sersemlik ve ?okla arabadan indi?imde akl?mdan geçen ?eylerden birinin “bagajdaki kurabiyelere bir ?ey olup olmad???” heheheh :) neyse ki olmam??t? :)

??te böyle, çok hareketli heyecanl? bir haftasonunun son gününde sizinle kazaya kurban gitmek üzere olan kurabiyelerimi payla??yorum.

?imdiden iyi haftalar…

Resim Kodu: BR – 000.372

Resim Kodu: BR – 000.371

Resim Kodu: BR – 000.370

HAVALAR GÜZELLEŞİRKEN, YENİ KURABİYELER…

Daha önce de yazd???m gibi, en büyük üzüntüm haftada bir kez kurabiye fotograf? ekleyebiliyor olmam. Bütün hafta benim için sab?rs?zca geçiyor, haftasonu da bir an önce yapt?klar?m? sergilemek istiyorum. Alttaki balonlar? ve kukuletay? çok yak?n arkada??m?n yeni do?an o?lu Batu ?erefine haz?rlad?m. Do?umu çok ani oldu?u için hastaneye do?um hediyesi olarak yapaca??m kurabiyeler suya dü?tü.

Cupcake’ler ise denemek istedi?im bir tarzd?, pembe hayal rengi, üzerine 3’er adet gül yerle?tirdi?im bu kurabiyeleri oldukça be?endim.

Dondurmalar?n yeri benim için apayr?, yaz yakla??rken yemeyi en sevdi?im ?ey dondurma :) Bay?l?yorum…

Sevgilerimle…iyi pazarlar.

Resim Kodu: BR – 000.369

Resim Kodu: BR – 000.368

Resim Kodu: BR – 000.367

Resim Kodu: BR – 000.366

HEDİYELİK KURABİYELER

Evet yeni yeni yeniler, çok büyük keyif al?yorum yeni kurabiyeler yap?p,foto?raflar?n? payla?maktan. Daha da güzel olan yeni kurabiyeler yapt?kça prati?imin artmas?, elimin h?zlanmas? ve daha güzel renklerde daha heyecanl? modeller ç?kartmam.

Kurabiyelerin foto?raflar?n? ancak haftasonu çekebiliyorum, genelde kurabiyeleri cuma ak?amlar? yap?p cumartesi foto?raflamam gerekiyor. Bunun sebebi ak?amlar? çekilen foto?raflar?n maalesef renkler konusunda iyi sonuç vermiyor olmas?. Bu yüzden haftasonu sabah ?????ndan faydalanmaya çal???yorum :)

Resim Kodu: BR – 000.365

Çe?itli kutlamalar için farkl? seçenekler, ben bu cuma ak?am? e?imin eve erken geli?ini kutlad?m :P Bu aralar o kadar çok çal???yor ve öyle çok yoruluyor ki, inan?n cuma saat 17:00’de geli?i bu kutlaman?n hakk?n? verdi :)

Resim Kodu: BR – 000.364

Resim Kodu: BR – 000.363