BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ HEDİYESİ CUPCAKE’LER

Resim Kodu: BR – 000.884

?yi haftalar ! Pazartesi tatilse ve özellikle do?um gününse ertesi gün rutine geri dönmek gerçekten h?rpalay?c? oluyor :) Bu yüzden ar?ivden ne?eli bir yay?nla ba?layal?m istedim. Sevgili Melis’in birinci y?l kutlamas? için akl?na gelen detaylardan olu?an cupcake seti…

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.883

 

Resim Kodu: BR – 000.882

EVLİLİK YILDÖNÜMÜ KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 000.692

Duygu Han?m’?n sevgili e?i için sipari? etti?i evlilik y?ldönümü hediyesi kurabiyeler huzurlar?n?zda : ) Sipari?i e?ine hediye ettikten sonra baya?? bir maille?tik Duygu Han?m’la, anla??lan o ki be?enilmesinin yan? s?ra bana verilen görev ba?ar?yla tamamlanm??t?r =)

Nice beraber y?llara…

Zeynep

SEVGİLİLER GÜNÜ KURABİYELERİ – VALENTINE’S DAY COOKIES

Aylard?r üzerinde büyük heyecanla çal??may? bekledi?im ? Sevgililer Günü ? kurabiyelerine sonunda s?ra geldi. Bu benim bloguma yazmaya ba?lad???mdan beri ilk Sevgililer Günü’m, çok heyecanl?y?m :)

Altta bu özel günde sizler için haz?rlayabilece?im modelleri olu?turdum, kolayca anla?abilelim diye her birine numara bile verdim :) Empati yapmaya çal???yorum da :))

Umar?m ho?unuza gider ve siz de sevgilinizle payla?mak istedi?iniz güzel bir hediye “ BuLdUm !!! ” dersiniz. :o)

Sevgilerimle

? Zeynep ?

Resim Kodu: BR – 000.626

Resim Kodu: BR – 000.625

Resim Kodu: BR – 000.624

Resim Kodu: BR – 000.623

Resim Kodu: BR – 000.622

Resim Kodu: BR – 000.621

Resim Kodu: BR – 000.620

Resim Kodu: BR – 000.619

Resim Kodu: BR – 000.618

Resim Kodu: BR – 000.617

Resim Kodu: BR – 000.616

Resim Kodu: BR – 000.615

Resim Kodu: BR – 000.614

Resim Kodu: BR – 000.613

Resim Kodu: BR – 000.612

Resim Kodu: BR – 000.611

Resim Kodu: BR – 000.610

Resim Kodu: BR – 000.609

Resim Kodu: BR – 000.608

Resim Kodu: BR – 000.607

Resim Kodu: BR – 000.606

Resim Kodu: BR – 000.605

Resim Kodu: BR – 000.604

Resim Kodu: BR – 000.603

Resim Kodu: BR – 000.602

EŞE ÖZEL EVLİLİK YILDÖNÜMÜ HEDİYESİ CUPCAKE SETİ

P?nar Han?m’la uzun zamand?r e?i ile evlilik y?ldönümlerinde ne yapsak diye konu?uyorduk, P?nar Han?m hediyesinin dü?ünün romantizmini hat?rlatmas?n? istiyordu. Sonunda çözümü bulduk, romantik cupcake temas?. En sevdi?im renkleri kullanmama P?nar Han?m’dan izin ald?m, kahve, bej ve uçuk yavrua?z?. Cupcake’ler için yo?un bitter çikolatal? hafif ?slak kek, içine bitter çikolatal? ganaj uygulad?m.

P?nar Han?m’a bana olan güveni için te?ekkür ediyor sevgilisi F?rat Bey ile y?ldönümlerini kutluyorum.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.584

Resim Kodu: BR – 000.583

Resim Kodu: BR – 000.582

Resim Kodu: BR – 000.581

Resim Kodu: BR – 000.580

BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ KURABİYELERİ

Asl? Han?m sevgilisi için 1. y?l dönümlerine özel hediye kurabiye sipari?i verdi.

Haftaya Asl? Han?m’?n sipari?i ile ba?l?yoruz :)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.555

Resim Kodu: BR – 000.554

Resim Kodu: BR – 000.553

Resim Kodu: BR – 000.552

YILDÖNÜMÜ HEDİYESİ KURABİYELERİ

Genç mü?terim tatl? m? tatl? Burcu sevgilisi Kaan ile ç?kmaya ba?lamalar?n?n dördüncü y?ldönümünde hediye olarak alttaki kurabiyeleri sipari? etti. Kaan ile hikayelerini anlat?p gerisini bana b?rakt?.

Nice beraber mutlu y?llara Burcu ve Kaan :o)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.521

Resim Kodu: BR – 000.520

 

Resim Kodu: BR – 000.519

Resim Kodu: BR – 000.518

Resim Kodu: BR – 000.517