KİŞİYE ÖZEL BABY SHOWER VE NİKAH ŞEKERLERİ

Resim Kodu: BR – 000.687

Uzun zamand?r dü?ünüyorum ?eker hamuruyla ba?ka neler yap?labilir diye. Dü?ün dü?ün, derken bir süre önce akl?ma bir fikir geldi, ama emin olamad?m olur mu olmaz m?? Denedim, oldu :) Mutlu Dükkan’?n kafas?nda yanan ampul i?e yarad? ve bugün sizlere yeni, yepyeni bir ürün lanse ediyor. Hatta ve hatta daha önce hiçbir yerli / yabanc? sitede, blogda görülmemi? tamamen taraf?mca yarat?lm?? bir ürün…

Sunumu ise en sevdi?im malzeme olan cam ile yapmak istedim. Cam ve güzel etiketler…

Bu rengarenk kalplerin içinde tuzsuz badem bulunuyor. En büyük endi?em olan tad? ve lezzeti, çevremdekileri kobay olarak kullanmam sonucu test edildi onayland? :)

Bu minik ki?isel hediyeler, ki?iselle?tirilmi? etiketleri ile nikah ?ekeri, di? bu?day? hediyesi, baby shower hediyesi, do?um hediyesi, mevlüt ?ekeri gibi akl?n?za gelebilecek her alanda de?erlendirilmek üzere tasarland?.

?ekerlerin üzerine bir adet harf bask?s? yap?labiliyor, her kavanozda iki adet ?eker bulunuyor, renkler ise sizin hayal gücünüze kalm??.

Detayl? bilgi için irtibat adresimiz; info@mutludukkan.com

Zeynep

P.S : Arzu edilirse kavanoz kapa?? alt?n rengi olarak kullan?labiliyor.

Resim Kodu: BR – 000.686

Resim Kodu: BR – 000.685

Resim Kodu: BR – 000.684

Resim Kodu: BR – 000.683

Resim Kodu: BR – 000.682

KURUMSAL YILBAŞI HEDİYESİ

Bir organizasyon ve dan??manl?k firmas? olan MD Limited’in mü?terilerine y?lba?? hediyesi olarak göndermek üzere 300 adetten fazla sipari? etti?i y?lba?? kurabiyelerini payla??yorum sizlerle.

Sevgiler

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.587

Resim Kodu: BR – 000.586

Resim Kodu: BR – 000.585

TAZE FİKİR TEMALI KURABİYELER – 2

Bir öncekli log’umda yer alan Tazefikir kurabiyelerinin ikinci tasar?m? :)

Zeynep Han?m’a sevgilerimle.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.541

TAZE FİKİR TEMALI KURABİYELER – 1

Zeynep Han?m’?n Tazefikir için sipari? etti?i kurabiyelerde logolarda bulunan yaprak ön planda olmal?yd?. Tasarlad???m ilk modelleri o kadar sevdim ki di?erlerini tamamlamadan dayanamay?p yay?nlamak istedim :) Gerisi yar?n ya da öbür gün ;)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.540