EN BÜYÜK BABA BİZİM BABA, YAŞASIN MİTO :)

Öncelikle tüm ama tüm babalar?n babalar gününü kutluyorum. Benim için yar?n buruk bir gün çünkü can?m babam? 2006 y?l?nda kötü bir hastal?ktan ötürü kaybettim. Onun yeri asla dolmaz, bu bir gerçek, ancak çok ?ansl?y?m ki e?imin babas?n? en az kendi babam kadar sevip kendisine de?er veriyorum. Kendisi çok k?ymetli ve önemli benim için. Onu mutlu etmek için, kendim, e?im ve ablas?n?n ailesi ad?na kocaman bir kurabiye haz?rlad?m. Asl?nda tekil konu?mak yanl??, e?im Can da çok çok yard?m etti bana, mesela görmü? oldu?unuz bütün harfleri Can haz?rlad?, kurabiyenin pi?irimesinden süsleme a?amas?n?n bitmesine kadar hep benimleydi :) Ortaya çok pozitif bir kurabiye ç?kt?, bay?ld?k :) Ölçüleri yakla??k 25×15 cm civar?nda, kocaman bir?ey oldu =)

Herkese yar?n babalar?yla, mutlu, huzurlu, umut dolu bir kutlama diliyorum…Sevgiler.

Resim Kodu: BR – 000.399

DOĞUM GÜNÜ KURABİYELERİ…

Bugünün konusu Bolu’ya gönderilen ve Ay?em han?m?n do?um gününü kutlamak amaçl? haz?rlanan kurabiyeler. Haz?rlarken çok keyif ald?m desem ? =)

Resim Kodu: BR – 000.398

Resim Kodu: BR – 000.397

Resim Kodu: BR – 000.396

Resim Kodu: BR – 000.395

Resim Kodu: BR – 000.394

SEVGİLİYE DOĞUM GÜNÜ KURABİYESİ

Yavuz ni?anl?s? Arzu’nun do?um günü için ortaya kar???k bir?eyler istedi :) Hatasonu ni?anl?s?n? görmeye ?stanbul’dan Zonguldak’a gidecek, benim kurabiyeler de onunla birlikte :) En sevdi?im renkleri kulland?m, ve desenli mat olarak sipari? etti?im, ancak paketinden kurabiyeden çok koskoca bir pastaya yetecek büyüklükte ç?kan zemini ise sonunda makasla k?rparak küçülttüm, biraz içim ac?d? =) Ama sonucun güzelli?ine de?di.

Resim Kodu: BR – 000.379

Resim Kodu: BR – 000.378

HEDİYELİK KURABİYELER

Evet yeni yeni yeniler, çok büyük keyif al?yorum yeni kurabiyeler yap?p,foto?raflar?n? payla?maktan. Daha da güzel olan yeni kurabiyeler yapt?kça prati?imin artmas?, elimin h?zlanmas? ve daha güzel renklerde daha heyecanl? modeller ç?kartmam.

Kurabiyelerin foto?raflar?n? ancak haftasonu çekebiliyorum, genelde kurabiyeleri cuma ak?amlar? yap?p cumartesi foto?raflamam gerekiyor. Bunun sebebi ak?amlar? çekilen foto?raflar?n maalesef renkler konusunda iyi sonuç vermiyor olmas?. Bu yüzden haftasonu sabah ?????ndan faydalanmaya çal???yorum :)

Resim Kodu: BR – 000.365

Çe?itli kutlamalar için farkl? seçenekler, ben bu cuma ak?am? e?imin eve erken geli?ini kutlad?m :P Bu aralar o kadar çok çal???yor ve öyle çok yoruluyor ki, inan?n cuma saat 17:00’de geli?i bu kutlaman?n hakk?n? verdi :)

Resim Kodu: BR – 000.364

Resim Kodu: BR – 000.363