KİŞİYE ÖZEL PASTA

Resim Kodu: BR – 001.146

Pasta yapmaya ba?layal? pek bir mutluyum =) Yeni ?eyler beni çok heyecanland?r?yor.

Bu pasta da Tu?çe Han?m taraf?ndan e?inin do?um günü için sipari? etti?i pasta. Klasik bir Mutlu Dükkan konsepti olarak ki?inin sevdi?i ve de?er verdi?i figürlerle süslü, bu yüzden “Ki?iye Özel” temal?. Bir pastaya “bu tema yak???r m??” diye tereddütlerim vard?, malum pastalar?n sade olmas?n? istiyorum =) Pastan?n üstüne katmanlarla farkl? bir hava vererek ve çevresindeki renklerle sanki sadelik korundu gibi?

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.145

PARİS TEMALI DOĞUM GÜNÜ

Resim Kodu: BR – 001.124

Cem ve Maya’n?n 6. ya? do?um günü partisinde konu Paris olunca, pasta detaylar? da Eyfel kulesi ve Paris’e özgü binalar ve Champs Elysées oldu =) Araya minik bir Eyfel ve Arc de Triomphe da s??d?. Kurabiyeler de yine Eyfel Kulesi figürlü…Nice ya?lara ikizler =)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.123

Resim Kodu: BR – 001.122

Resim Kodu: BR – 001.121

SEVGİLİYE DOĞUM GÜNÜ KURABİYESİ

Resim Kodu: BR – 001.118

Birbirine a??k bir çiftin tablosu; ?pek Han?m’?n, sevgilisinin do?um günü için içimden geldi?i gibi çal??mam? söylemesi ile ortaya ç?kan kurabiye. Seviyorum romantik tipleri…

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.117

DOĞUM GÜNÜ CUPCAKE’LERİ

Resim Kodu: BR – 001.036

Ne?eli ve saçlar? ile me?hur bir do?um günü k?z? olan Zeynep için arkada?lar?n?n haz?rlatt??? do?um günü cupcake’leri. Tüm seti çekmedim nedense : ) Sonradan farkettim çekmedi?imi : ) Bu arada en üstteki foto?raftaki k?z yine zevkle takip etti?im bir site olan www.artwen.com ‘daki minik peri k?zlardan esinlenilerek yap?lm??t?r.

?yi haftalar !

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.035

Resim Kodu: BR – 001.034

Resim Kodu: BR – 001.033

 

DOĞUM GÜNÜ CUPCAKE’LERİ

Resim Kodu: BR – 001.024

Sevgili Sinem Çelik’in Ankara’daki di?çi olan Zerrin ablas? için haz?rlad???m?z di?çi temal? cupcake’ler : )

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.025

SEVGİLİYE KURABİYE

Resim Kodu: BR – 001.015

?zmir’e giden bu kurabiye asl?nda pek çok vesile için i? görecek türden : ) Kapal? havayla geçen s?k?c? günlerde ne?eli bir pazartesi için… : )

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.014