DÜĞÜN KURABİYESİ

Resim Kodu: BR – 001.107

Hep c?vc?vl? dü?ün kurabiyesi gösterecek de?ilim ya =) Kendi dü?ünüm olsa aç?k ara farkla tercih edece?im modeli bir çift dü?ünleri için sipari? etti. Renkler de bizzat kendi tercihleri, ortaya tazelik hissi veren bir bütünlük ç?kt?.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.106

DENİZ HAYVANLARI TEMALI KURABİYE ve CUPCAKE’LER

Resim Kodu: BR – 001.100

Ünlü karakterlere ait kurabiye veya ürün haz?rlamaktan pek ho?lanm?yorum, hatta bu sebepten pek çok sipari?i kabul etmemi?li?im var. Bunun için kendime göre hakl? sebeplerim var tabii, bu sipari? verirken de sevgili Berrak  Han?m Nemo temal? kurabiyeler istedi, kendisine nezaketle özellikle Nemo çal??amayaca??m? ama deniz hayvanlar?n? genel olarak çal??abilece?imi belirttim. Berrak Han?m da sa?olsun bana güvendi ve seçimi bana b?rakt?…

Daha sonra kurabiye ve cupcake’leri süslerken benim bal?klar Nemo’ya me?illenince, bari biraz daha u?ra?ay?m da tam olsun dedim ve ortaya Nemo temal? kurabiyeler ç?kt? : )

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.099

Resim Kodu: BR – 001.098

Resim Kodu: BR – 001.097

PRENSES CUPCAKE VE KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 001.081

Naz’?n annesi Senem Han?m, k?z?n?n 3. ya? do?um günü kutlamas?nda teman?n prenses oldu?unu söyledi?inde içim p?rp?r etti, d???m olmasa da içimdeki koko?lu?u konu?turacak bir f?rsat yakalam??t?m =) Koko? olsa da zarif olmalar?na özen gösterdi?im bir sürü cupcake ve kurabiye haz?rlay?p, kendimi rahatlat?p yollad?m parti ürünlerini.

Naz’?n pembe sevmesi de renklerin belirleyici olmas?n? sa?lad? : )

Yaz geliyor, fark?nda m?s?n?z? Sonunda ! =)

?yi haftalar,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.080

Resim Kodu: BR – 001.079

Resim Kodu: BR – 001.078

Resim Kodu: BR – 001.077

Resim Kodu: BR – 001.076

Resim Kodu: BR – 001.075

BEBEK KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 001.072

Çok sevdi?im ve evlilik sürecini atlatm?? olsam da merak?mdan zaman zaman mutlaka u?rad???m www.dugunplanim.com ortaklar?ndan sevgili Yasemin ufak bir o?lan dünyaya getirince, böyle çal??an ak?ll? bir annenin o?luna yak???rcas?na kravatl? kurabiyeler seçti annemiz : )

Bana da bir sürü kravatl? bebek k?yafeti haz?rlamak dü?tü : )

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.073

PASKALYA BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

Resim Kodu: BR – 001.062

Kisa ve öz  ?ekilde paskalya bayram?n?z? kutluyor, bol tav?anl?, civcivli, yumurtal? bir bayram diliyorum =)

Zeynep

BAHAR KURABİYELERİ VE RETRO +

Resim Kodu: BR – 001.045

Yak?n zamanda bahsetti?im üzere Retro + ile birlikte Beymen ma?azalar?ndaki sunumlara eklenen kurabiye ve cupcake çal??malar?m?z devam halinde.

Retro Plus’?n bahar mevsimine uygun sunum temas? kelebekler; bu kurabiye ve cupcake’ler de bu sunumlar?n içinde yerlerini almak için tasarland?.

Zeynep

Ps. 3-15 Nisan aras? yak?nda aç?klayaca??m bir nedenden dolay? ?stanbul d???nda olaca??m, en erken 18 Nisan tarihinde iletilmek üzere sipari? kabul edebiliyorum.

Resim Kodu: BR – 001.044

Resim Kodu: BR – 001.043

Resim Kodu: BR – 001.042