BABY SHOWER CUPCAKE KULESİ & KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 001.192

Oldum olas? zor i?leri sevmi?imdir; beni korkutan, günlerce kafamda dönen, öyle mi böyle mi olsun derken yapamayaca??m dü?üncesi ile kalbimi s?k??t?ran, daraltan…bu tarz projeler beni hayata ba?l?yor, kendimi bir nokta ileriye götürebilmek ciddi bir ki?isel mutluluk hissi veriyor. Bir de kendimden bahsetmeyi hiç sevmem asl?nda (hep böyle derler, hakl?s?n?z), arada bir içimi dökmem laz?m ama de?il mi? : )

Gülsev Han?m’?n zarif bir mekanda gerçekle?tirdi?i baby shower partisi için haz?rland? bu masa sunumu, çubuklu kurabiyeler, cupcake’ler ve pasta hep “puset” temas?n?n etraf?nda döndü.

Bebe?imizin ismi henüz belli de?il, kavanozlar?n? haz?rlarken ö?renmeyi umuyorum ;))

?yi haftasonlar?, güne?li günler.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.193

Resim Kodu: BR – 001.191

Resim Kodu: BR – 001.190

Resim Kodu: BR – 001.189

FAŞADURA KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 001.188

Çok sevdi?im dostlar?m Kemal ve Betsi’nin yak?nda do?acak bebekleri için düzenledikleri Fa?adura’da ikram edilen bebek kurabiyelerini haz?rlad?m yak?n zamanda.

Minik Kemal’i heyecanla bekledi?imizi söylememe gerek yok herhalde =)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.187

Resim Kodu: BR – 001.186

BABY SHOWER PASTA KULESİ & KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 001.182

Sevgili Gizem Han?m’?n yak?nda do?acak minik bebe?inin ?erefine dostlar? ile beraber planlad?klar? Baby Shower partisine haz?rlad???m ürünler gördükleriniz. Blogumda bugüne kadar hiç çubuklu kurabiye yay?nlamad?m, ara ara özel istek üzerine haz?rlasam da genelde tercihim hep çubuksuz olmu?tu. Ama art?k çubuklulara da ?s?nd?m, hassas olmalar?na ra?men sevdim, ba?r?ma bast?m onlar? da =)

Çal??t???m tema ve ürünler daha önce çok sevdi?im ve ad?n? “Deli k?z?n çeyizi” koydu?um modelden yola ç?karak tasarland?. Sade ama karman çorman olmalar?n? ayn? zamanda hayata dair dilekler bar?nd?rmalar?n? çok seviyorum : )

Gizem Han?m’a ?imdiden rahat bir do?um diliyorum. Sizi de haftan?n ilk gününde sar? renginin a??r bast??? foto?raflarla ne?eli bir haftaya u?urluyorum.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.181

Resim Kodu: BR – 001.180

Resim Kodu: BR – 001.179