YENİ YIL 2011 / YILBAŞI HEDİYESİ KURABİYELERİ (CHRISTMAS AND NEW YEAR COOKIES)

Resim Kodu: BR – 000.927

Yeni Y?l ve Christmas yakla??yor, ben erken heyecan yapanlardan?m =) 29 Ekim uzun haftasonunu f?rsat bildim ve akl?mdaki modelleri haz?rlad?m.

Birinci foto?rafta yer alan kurabiyeler bir kutunun içinde yeni y?l dileklerinizi göndermeyi amaçl?yor, kurumsal hediye olarak da de?erlendirilebilir, bu y?lki favorilerim diyebilirim : )

?kinci foto?raftaki karakterler yukar?ya, y?l?n ya?an ilk kar?na bak?yorlar.

Üçüncü ve son foto?raf ise yeni y?l? kutlayan, mutlu ve ?ark? söyleyen karakterler.

Amac?m 2010’daki nispeten daha ciddi olan modellere daha ne?eli alternatifler olu?turmakt?. Ama kesinlikle alttaki linke bakmadan karar vermeyin derim : Yeni Y?l Kurabiyeleri 2010

?leti?im için : info@mutludukkan.com

Zeynep ?

Resim Kodu: BR – 000.926

Resim Kodu: BR – 000.925

KURUMSAL YILBAŞI HEDİYESİ

Bir organizasyon ve dan??manl?k firmas? olan MD Limited’in mü?terilerine y?lba?? hediyesi olarak göndermek üzere 300 adetten fazla sipari? etti?i y?lba?? kurabiyelerini payla??yorum sizlerle.

Sevgiler

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.587

Resim Kodu: BR – 000.586

Resim Kodu: BR – 000.585

YENİ YIL – YILBAŞI KURABİYELERİ (CHRISTMAS COOKIES)

Bir süredir mü?terilerimden gelen talepler ve sorular üzerine, bu haftasonu Yeni Y?l ve ayn? zamanda Christmas / Noel hediyesi olabilecek kurabiyeleri çal??ma f?rsat? yaratt?m kendime. Uzun zamand?r kullanmak istedi?im Royal Icing tekni?ini kullan?p kar efektini yaratmak için çok güzel bir zamanlama oldu :o)

Burada görmü? oldu?unuz kurabiyeler sadece birer örnek, üzerine istenilen notlar eklenebilir, renkler tabii ki de?i?tirilebilir.Ayr?ca akl?n?za farkl? bir?eyler gelirse her zamanki gibi elimden geldi?ince gerçekle?tirmeye çal???r?m :o)

Y?lba?? geliyoooor yippi ? ? ?

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.574

Resim Kodu: BR – 000.573

Resim Kodu: BR – 000.572

Resim Kodu: BR – 000.571

Resim Kodu: BR – 000.570

Resim Kodu: BR – 000.569

Resim Kodu: BR – 000.567

Resim Kodu: BR – 000.566

Resim Kodu: BR – 000.565

Resim Kodu: BR – 000.564