BABALAR İÇİN KOCAMAN HEDİYE KURABİYE

Bugünkü sipari?im liseden beri benim hep yan?mda olan can?m arkada??m P?nar’dan geldi. P?nar’c?m babas? ?eref Amca için do?um günü kurabiyesi sipari? etti :) Bu kurabiyeyi haz?rlarken çok duyguland?m çünkü senelerdir tan?d???m ?eref Amca için, büyümü?üm de süslü püslü kurabiye haz?rl?yorum :)

Nice beraber ve uzun senelere Ümit ailesi :)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.464

ÇOK ÖZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Web’den blogumu bularak bana ula?an ve beni çok mutlu eden Seren Serengil, sevgili kay?npederi Rahmi Bey’in do?um günü için kendisi ve ailesi ad?na büyük boy kurabiyelerden sipari? etti.

Rahmi Bey’e nice ya?lar diliyorum; sevgilerimle,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.425

EN BÜYÜK BABA BİZİM BABA, YAŞASIN MİTO :)

Öncelikle tüm ama tüm babalar?n babalar gününü kutluyorum. Benim için yar?n buruk bir gün çünkü can?m babam? 2006 y?l?nda kötü bir hastal?ktan ötürü kaybettim. Onun yeri asla dolmaz, bu bir gerçek, ancak çok ?ansl?y?m ki e?imin babas?n? en az kendi babam kadar sevip kendisine de?er veriyorum. Kendisi çok k?ymetli ve önemli benim için. Onu mutlu etmek için, kendim, e?im ve ablas?n?n ailesi ad?na kocaman bir kurabiye haz?rlad?m. Asl?nda tekil konu?mak yanl??, e?im Can da çok çok yard?m etti bana, mesela görmü? oldu?unuz bütün harfleri Can haz?rlad?, kurabiyenin pi?irimesinden süsleme a?amas?n?n bitmesine kadar hep benimleydi :) Ortaya çok pozitif bir kurabiye ç?kt?, bay?ld?k :) Ölçüleri yakla??k 25×15 cm civar?nda, kocaman bir?ey oldu =)

Herkese yar?n babalar?yla, mutlu, huzurlu, umut dolu bir kutlama diliyorum…Sevgiler.

Resim Kodu: BR – 000.399