BEGÜM HANIM’IN BÜYÜK HEYECANLA BEKLEDİĞİ KURABİYELER :)))

Begüm Han?m da asker ziyaretine gidecek olanlardan. ?skenderun’da askeri görevini yapmakta olan e?ini ziyarete giderken de benim kurabiyelerden isteyenlerden. Begüm Han?m’?n kendisni ve e?ini anlatt??? maili okusan?z ili?kilerine ve ya?ad?klar?na hayran kalmadan duramazs?n?z. Begüm Han?m uzuuun uzun anlatm?? ve tasar?mlar? bana b?rakm??. E?im ve ben onlar? kendimize benzettik, onlar da her ama her f?rsatta yurtd???na v?nnnn tatile gidenlerden. ?nsan?n ?ehir gördükçe gerçekten ufku geni?liyor.

Gelelim ba?ka bir konuya, benim bel f?t??? gittikçe kötüle?iyor, sipari?ler çok yo?un gelmesine ra?men ben tempomu hafifletmek zorunday?m, herkesin dedi?i gibi “en önemli ?ey sa?l?k”. ?u an için çok yo?un olmamakla birlikle ancak Aral?k ba??na sipari? alabiliyorum.

Sevgilerimle,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.516

Resim Kodu: BR – 000.515

Resim Kodu: BR – 000.514

Resim Kodu: BR – 000.513

Resim Kodu: BR – 000.512

Resim Kodu: BR – 000.511

Resim Kodu: BR – 000.510

YORUMLAR

  1. I couldn’t love them more !!

SEN DE YORUM YAZ

*