DOĞUM GÜNÜ KURABİYESİ

Resim Kodu: BR – 000.702

Daha önce pek çok kez sipari? ald???m sevgili Suzan Han?m’?n bu kez annesi Y?ld?z Han?m’?n do?um günü için sipari? etti?i büyük boy kurabiye. Y?ld?z Han?m’a en güzelinden yeni bir ya? diliyorum *<:o)

Zeynep

HAMİLE OLAN EŞE DOĞUM GÜNÜ KURABİYELERİ

Alttaki kurabiyeler Okan Bey’in hamile olan e?ine do?um günü hediyesi olarak haz?rland?. Minik bebe?in ad?n? Lara koymu?lar bile :o)

Herkese harika bir haftasonu diliyorum , hava da nas?l güzel :)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.601

Resim Kodu: BR – 000.600

31. EVLİLİK YILDÖNÜMÜ HEDİYESİ

Sevgili Megi ve Kleri, anne ve babalar?n?n 31 seneyi dolduran evliliklerini kutlamak için alttaki kurabiyeleri sipari? etti. Favorilerim annelerinin k?zlar? için hamile olduklar? y?llar? simgeleyen kocaman kar?nl? elbiseler :)

P.S. 22 Temmuz’da ancak bir Galatasaray Liseli’den ç?kacak türden bir fikir ile ba?layan C.V temal? kurabiyeler ald? ba??n? gitti, askerdeki sevgililere umut verdi, y?ldönümlerinde geçmi?i temsil etti…bakal?m daha nelere vesile olacak :) Anonim ki?iye (o kendini bilir) te?ekkürlerimle…

Sevgiler,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.563

HAMİLE ARKADAŞA ÖZEL HEDİYE – HAMİLE KURABİYELERİ :)

Yeni bir temaya daha ad?m att?m, hamile olan bayanlar için çok ?eker bir hediye: “Hamile Kurabiyeleri”.

Deniz Han?m çok çok sevdi?i çocukluk arkada?? Gülçin Han?m için sipari? etti, bana dü?en de illa ki kocaman bir göbek yapmakt? :) Gülçin Han?m ?ngiltere’de ya??yor, e?i de ingiliz, dolay?s?yla kurabiyelerdeki yaz?lar hep ingilizce.

Gülçin Han?m’? çok tebrik ediyorum :)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.450

Resim Kodu: BR – 000.449

Resim Kodu: BR – 000.448

KOCAMAN DOĞUM GÜNÜ KURABİYESİ

Burcu han?m bizim Can ile babam?za yapt???m?z kurabiyeden esinlendi ve benden sevgili annesi Ay?e han?m için 55. ya? kurabiyesi sipari? etti. Ben de kurabiye bir bayana gidece?i için renk ve tarz? biraz de?i?tirerek kocaman kelebekli bir kurabiye yapt?m =) Yaz?m?z ?öyle “ En büyük anne bizim anne, ya?as?n Ay?o” :)

Sevgiler,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.414

ANNELER GÜNÜ KURABİYELERİ

Ben olaylar? san?r?m birazc?k geriden takip ediyorum, vakitsizlik böyle bir?ey =) Anneme bu sene çiçek almak haricinde bir de yeni yetene?im olan kurabiyelerden yapmak istedim. Bunlar? haftaiçi haz?rlay?p erken payla?mak istedim ama maalesef yeti?tiremedim.

Tüm annelerimizin anneler günü çok çok içten kutluyorum. Hepsi bizler için çok özel ve de?erli.

Resim Kodu: BR – 000.375

Resim Kodu: BR – 000.374

Resim Kodu: BR – 000.373