CARLOS LISCHETTI İSTANBUL’A GELİYOR – CARLOS LISCHETTI IS COMING TO ISTANBUL

CARLOS LISCHETTI ISTANBUL'DA - CARLOS LISCHETTI IS COMING TO ISTANBUL

Autumn Breeze – Sonbahar Esintisi

Dünyaca ünlü şekerden figür sanatçısı Carlos Lischetti, şeker hamurundan figür yapımı hakkında sahip olduğu muazzam tecrübeleri bizlerle paylaşmak üzere 9 Nisan ve 12 Nisan 2015 tarihleri arasında Mutlu Dükkan’ın ev sahipliğinde İstanbul’a geliyor.
Detaylı bilgi için buraya tıklayınız

Carlos Lischetti is coming to Istanbul, Turkey at the invitation of Mutlu Dukkan from 9th of April till 12th of April 2015 to teach us his amazing modeling skills.
Please click here for more information

CARLOS LISCHETTI ISTANBUL'DA - CARLOS LISCHETTI IS COMING TO ISTANBUL

Mother and Baby – Anne ve Bebek

CARLOS LISCHETTI ISTANBUL'DA - CARLOS LISCHETTI IS COMING TO ISTANBUL

Just Married – Yeni Evli

CARLOS LISCHETTI ISTANBUL'DA - CARLOS LISCHETTI IS COMING TO ISTANBUL

The Illusionist – İllüzyonist

İLERİ SEVİYE FİGÜR KURSU

İLERİ SEVİYE FİGÜR KURSU

 

Çok uzun zamandır açmak istediğim kurslardan biriydi figür kursu; çalışması oldukça meşakkatli desem yeridir. Yıllar içinde Mutlu Dükkan ile özdeşleşen, kendi kendime uğraşa uğraşa geliştirdiğim, tiplerini ve altyapısını oturttuğum şeker hamurundan yapılan bu figürlerin inceliklerini, püf noktalarını, zorluklarını ve çözümlerini bu kursa katılan kişilerle paylaşıyor olacağım.

Kısacası meraklısı için güzel bir ortam olacak =)

En yakın kurs tarihine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Zeynep

İLERİ SEVİYE FİGÜR KURSU

 

İLERİ SEVİYE FİGÜR KURSU

 

MUTLU DÜKKAN KURSLARI DEVAM EDİYOR…

KESKİN KENARLI PASTA KURSU

 

Mutlu Dükkan’ın Gayrettepe’deki atölyesinde kurslarımız keyifle devam ediyor :) Kurs tarihlerini 3 aylık periyotlar halinde yayınlıyoruz, böylelikle uzaktan gelerek katılmayı planlıyorsanız veya iş programınız yoğun olup takviminizi erkenden organize etmeyi seviyorsanız tüm tarih seçeneklerine en önemlisi de kursların müsaitlik durumlarına “Kurs” linkimizden veya ana sayfada sağ sütunda ulaşabilirsiniz.

Kurslar keyifli bir o kadar da akıcı ve dolu geçiyor, her kursta kendimizi sınıyoruz çünkü en büyük hedefimiz herkesin atölyemizden “mutlu” ayrılmasını sağlamak. Mutluluk da bizim anlayışımıza göre öğrenmekten geçiyor =)

Keskin kenarlı pasta kursumuz iki gün sürüp diğer kurslara göre açık ara farkla en yoğun geçen programımız olma özelliğini koruyor. Bu nedenle pasta kursundan görüntüler paylaşmak istedim.

Diğer kurslarımız için lütfen tıklayınız

KESKİN KENARLI PASTA KURSU

 

KESKİN KENARLI PASTA KURSU

 

KESKİN KENARLI PASTA KURSU

 

KESKİN KENARLI PASTA KURSU

 

KESKİN KENARLI PASTA KURSU

MUTLU DÜKKAN ATÖLYE VE YENİ KURSLAR

Mutlu Dükkan Kurslar? Aç?ld?

 
Uzunca bir aradan sonra merhaba !

Zannetmeyin ki ben bebekle birlikte zaman öldürdüm, arada muazzam çok ?ey oldu ! Nil Han?m’?n 8 ayl?k olmas? bir yana, do?umundan bugüne kadar yo?un ?ekilde Mutlu Dükkan’?n atölyesini bulmak, y?kmak ve yapmakla vakit geçirdik. Bu süreçte Nil 2 ayl?kken sipari? almaya ba?lad?k, ard?ndan atölyemizin s?f?rdan y?k?m ve yap?m? ile ilgilendik ve yeni atölyeye büyük emek harcay?p tamamlad?ktan sonra ta??nd?k. Ta??nmakla bitmedi, i?ler sonra ba?lad?. Yeni sisteme uyum sa?lamak, altyap?y? olu?turmak, kurslar?m?z? haz?rlamak oldukça zaman ald?. Ama ?imdi haz?r?z =)

Atölyemiz Gayrettepe’de, Florence Nightingale’e ve Sürmeli Oteline çok yak?n mesafede. ?leti?im’e t?klayarak telefon numaram?za ula?abilirsiniz. Her zamanki gibi sipari? üzerine çal???yoruz ve görü?melerimizi randevu ile planl?yoruz.

Gelelim kurslara, ?u an için 3 çe?it grup kursumuz var, uzun zamand?r beklenen keskin kö?eli pasta kursu, kurabiye kursu ve cupcake kursu. Tamam? atölyemizde; geni?, rahat ve tüm malzemelerle rahatça çal???lmas?na olanak veren, kurs çal??malar?n?n ön planda tutularak tasarland??? bir mekanda gerçekle?ecektir.

Pasta Kursu

Pasta Kursu PST101 – Yukar?da gördü?ünüz pasta kursumuzda uygulanacak modeldir, PST101 kodlu keskin kö?eli pasta kursu 8 ki?iliktir. En yak?n tarih, içerik ve rezervasyon ?artlar?na alttaki linkten ula?abilirsiniz. Yak?n zamanda tek katl? PST101 kursunu tamamlayan ö?renciler için ikinci seviye 2 katl? pasta kursumuzu da aç?yor olaca??z. Kurs tarihleri ve rezervasyon ?artlar? için t?klay?n?z

 
Cupcake Kursu

Cupcake Kursu CPK101 – Cupcake kursumuzda ki?i ba?? toplam 10 cupcake süslemekteyiz, kurs kat?l?mc? say?s? 10 ki?idir. En yak?n tarih, içerik ve rezervasyon ?artlar?na alttaki linkten ula?abilirsiniz. Kurs tarihleri ve rezervasyon ?artlar? için t?klay?n?z

 
Kurabiye Kursu

Kurabiye Kursu KRB101 – Kurabiye kursumuzda ki?i ba?? toplam 10 kurabiye süslemekteyiz, kurs kat?l?mc? say?s? 10 ki?idir. En yak?n tarih, içerik ve rezervasyon ?artlar?na alttaki linkten ula?abilirsiniz. Kurs tarihleri ve rezervasyon ?artlar? için t?klay?n?z

 
Mutlu Dükkan Atölye

Yeni atölyemizden ufak bir görüntü, atölyemiz bize çok keyif verdi, inan?yoruz ki kurslar da ferah bir ortamda keyifli geçecektir.

Mutlu haftasonlar?,

Zeynep

KURABİYE KURSU – EYLÜL 2012 TARİHLERİ

Kurabiye Kursu

 

2012 y?l? Eylül ay?nda gerçekle?tirece?imiz kurslar?n tarihleri belli oldu, kat?lmay? arzu edenlerin benimle irtibata geçmesini rica ediyorum : ) info@mutludukkan.com

Kurs Tarihleri:
? 05 Eylül 2012 – Çar?amba
? 15 Eylül 2012 – Cumartesi
? 16 Eylül 2012 – Pazar
? 18 Eylül 2012 – Sal?

Kat?l?mc? Say?s?: 4 ki?i
Kurs Süresi: 1 gün ( 10.30 – 16.30 )
Kurs Adresi: Gayrettepe, ?i?li, ?stanbul

Detayl? bilgi için kurs linkimizi ziyaret edebilirsiniz: https://blog.mutludukkan.com/index.php/kurs/

Zeynep

KURABİYE KURSU – AĞUSTOS 2012 TARİHLERİ

Kurabiye Kursu

 

2012 y?l? A?ustos ay?nda gerçekle?tirece?imiz kurslar?n tarihleri belli oldu, kat?lmay? arzu edenlerin benimle irtibata geçmesini rica ediyorum : ) info@mutludukkan.com

Kurs Tarihleri:
? 14 A?ustos 2012
? 18 A?ustos 2012
? 25 A?ustos 2012

Kat?l?mc? Say?s?: 4 ki?i
Kurs Süresi: 1 gün ( 10.30 – 16.30 )
Kurs Adresi: Gayrettepe, ?i?li, ?stanbul

Detayl? bilgi için kurs linkimizi ziyaret edebilirsiniz: https://blog.mutludukkan.com/index.php/kurs/

Zeynep