ÇOK ÖZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Bursa’dan Janset Han?m bana aylar önceden sipari? tarihini bildirip ne istedi?ini ba??ndan beri bilen mü?terilerimden; sevgilisi Onur Bey’in do?um günü için kendisiyle ilgili bir sürü ?ey içeren kocaman bir kurabiye :) Yaparken hem çok e?lendim hem de sonuç bence Onur Bey’i çok duyguland?racak :o)

Nice ya?lara,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.538

Resim Kodu: BR – 000.537

Resim Kodu: BR – 000.536

4. YAŞ GÜNÜ HEDİYESİ

Ankara’daki minik Beren’in dördüncü ya? günü kutlamak için kocaman bir kurabiye, yine tasar?m? bana b?rak?ld?, ben de pijamal?, elinde ay?c?k tutan büyüyen bir k?z yapt?m :)

Nice ya?lara Beren.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.502

ASKERDEKİ SEVGİLİYE ZİYARET KURABİYESİ

Müge Han?m Mardin’de askerli?ini yapan Emre Bey’i ziyarete giderken benden alttaki kurabiyeleri sipari? etti. Önce kocaman kurabiyelerden sevimli ay?l? olan? seçti, ama ben kendisinden farkl? bir?ey yapmak için izin istedi?imde tereddüt etmeden onay verdi, sonuçta ?irin bir k?z ç?kt? ortaya :o)

Sevgiler,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.495

Resim Kodu: BR – 000.494

BABALAR İÇİN KOCAMAN HEDİYE KURABİYE

Bugünkü sipari?im liseden beri benim hep yan?mda olan can?m arkada??m P?nar’dan geldi. P?nar’c?m babas? ?eref Amca için do?um günü kurabiyesi sipari? etti :) Bu kurabiyeyi haz?rlarken çok duyguland?m çünkü senelerdir tan?d???m ?eref Amca için, büyümü?üm de süslü püslü kurabiye haz?rl?yorum :)

Nice beraber ve uzun senelere Ümit ailesi :)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.464

ÇOK SEVİMLİ DOĞUM GÜNÜ KURABİYESİ

Suzan Han?m bu geçti?imiz hafta benim müdavimim oldu, önce karde?i ?smail bey için yapt???m?z Yemin Töreni kurabiyeleri ard?ndan bu haftasonu e?i Burak Bey için haz?rlad???m do?um günü kurabiyeleri…

Suzan Han?m’a te?ekkür etmek istiyorum çünkü benden sipari? etti?i büyük kurabiye ile ilgili farkl? ne yapabiliriz diye sordu?unda, benim akl?mda ne zamand?r bulunan ama vakitsizlikten yapamad???m; alttaki, havaya balonlar? salan sevimli k?z tiplemesini çal??mama izin verdi :o)

Ayr?ca 10 adet de Ki?eye Özel Temal? kurabiyelerden istedi, ki onlar? da ayr? bir zevkle çal??t?m :)

Di?er yandan hep yapt???m gelin ve damat kurabiyesinden oldukça sipari? al?yor olmam, ve biraz yenili?e gitmek istemem amac?yla yeni bir tane daha haz?rlad?m, burda damat bey fötr ?apkal? =) Gelin han?m ise inci kolyeli ama prenses tac?n? elinden halen b?rakm?yor :)

Burak Bey’e nice nice ya?lar diliyorum *<:o)

Sevgiler,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.447

Resim Kodu: BR – 000.446

Resim Kodu: BR – 000.445

ÇOK ÖZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Web’den blogumu bularak bana ula?an ve beni çok mutlu eden Seren Serengil, sevgili kay?npederi Rahmi Bey’in do?um günü için kendisi ve ailesi ad?na büyük boy kurabiyelerden sipari? etti.

Rahmi Bey’e nice ya?lar diliyorum; sevgilerimle,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.425