DANONE’DEN BEBEKLERE ÖZEL HAYAT SU

Resim Kodu: BR – 001.041

Yak?n zamanda Danone taraf?ndan yap?lan yeni ürün lansman?nda haz?rlanan bebek kurabiyeleri foto?raflar?n? payla?mak istiyorum.

Danone benimle ileti?ime geçip, “ürün lansman?m?z için bebek kurabiyesi istiyoruz” deyince ben önce hafiften ?a??rd?m: ) Hemen ard?ndan ürünün bebekler için tasarlanm?? özel korumal? kapa?a sahip tatl? m? tatl? pembe su ?i?eleri oldu?unu ö?renince her?eye anlam verebildim : )

Bu güzel Hayat Su “Bebek”  ?i?eleri 6’l? ambalajlarda tüketime sunulmu? bulunuyor. Her ?i?enin üzerinde koruyucu özel bir bant var ve her 6’l? paket içinde bebeklerin kolayca su içmesini sa?layan 2 adet suluk var. Bebeklerin ilk 6 ay anne sütüyle beslenmesi önerilmektedir. Dolay?s?yla 6 aydan sonra bebeklerin ihtiyac? olan her anda Hayat Su, özel korumal? ?i?esi ile  annelerin ve  bebeklerinin yan?nda olmay? hedefliyor.

Hem tan?t?mda hem de bas?nla gerçekle?tirilen toplant?da da??t?lan bu kurabiyeler yiyenlerin hemen arkas?ndan su içmesi için özel tasarland? =)))

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.040

SEN DE YORUM YAZ

*