MUTLU DÜKKAN HABERTÜRK GAZETESİ’NDE :)

Resim Kodu: BR – 001.000

Bugün yine güzel bir gün, dün ald???m habere göre bugün {çok ?ansl?y?m ki} Habertürk Gazetesi’nin 20. sayfas?nda bloglara ayr?lan kö?edeyim =))

Eme?i geçen herkese çok te?ekkür ederim =)

Zeynep

MUTLU DÜKKAN VE FOOD AND TRAVEL DERGİSİ

 

Kendim dahil blogculardan birilerinin ke?fedilip bas?nda yer almas?na bay?l?yorum, gözlerim doluyor. Biliyorum ki hepimiz kendimizden, hayat?m?zdan fedakarl?k edip bir?eyler yapmaya çal???yoruz. Bu emeklerin farkedilmesi, de?er bilen insanlar taraf?ndan anlamland?r?l?p hakk?nda yaz?lar yaz?lmas? çok çok mutlu ediyor beni.

Food and Travel Dergisi’nden Ebru Han?m da beni Air France’tan kendisine ula?an yeniy?l paketi vesilesiyle tan?y?p Ocak say?s?na hemen dahil etmek istedi. Sonsuz te?ekkürler Ebru Han?m !

Mutluyum =)

Zeynep

 

MUTLU DÜKKAN POSTA GAZETESİ’NDE !

 

Dün her türlü duygunun birbirine kar??t??? muhte?em bir gündü; mutluluk, heyecan, ?a?k?nl?k, gurur, sakinlik. Bunun sebebi; ?ans eseri beni facebook’ta bir arkada??n?n sayfas?nda görüp tan?yan, Posta Gazetesi muhabiri sevgili Merve Özaytekin’in yaz?s?yd?. Merve Mutlu Dükkan’? bulduktan sonra bana hemen mail atm?? ve röportaj yapmak isteyip istemeyece?imi sormu?tu. Sizce böyle bir soruya “yok almam” deme ihtimali var m? ? : )

Böylece iki hafta önce röportaj? yapt?k Merve, foto?rafç?m?z Muzaffer a?bi ve e?im Can beraberinde. Ben ba?larda çok gerginken , Merve’nin samimiyeti, Muzaffer a?binin foto?rafç?l?ktaki engin deneyimine dayal? ho? sohbeti beni rahatlatt?, bol kahkahal? bir gün geçirdik.

Yaz?n?n ne zaman, nas?l, ne ölçüde yay?nlanaca??n? gerçekten bilmiyordum, ancak dün gördüm ki Pazar Postas?’nda Mutlu Dükkan’a inan?lmaz bir yer ayr?lm??, tam yar?m sayfa! Ben inanmakta güçlük çekerken, okuyunca kendime geldim : ) Nas?l bir mutluluk anlatamam!

Sevgili Merve’ye ve Muzaffer a?biye buradan da bir kez daha sonsuz te?ekkürler.

Yaz?n?n tamam?n? okumak için: http://www.posta.com.tr/pazarpostasi/HaberDetay/Kek_ve_kurabiye_kralicesi.htm?ArticleID=44508

?yi haftalar,

Zeynep